2001 – Göteborg

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I GÖTEBORG 2001 GÖTEBORG De Svenska Historiedagarnas konferens i Göteborg den 5–7 oktober 2001 Invigningen samt alla seminarier ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg, Mässans gata 8 Fredag 5 oktober 10.15 Öppningsceremoni Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder hälsar välkommen till Göteborg. Historiedagarna invigs av Stortingspresident Kirsti Kolle Grundal, Oslo Nordens huvudstad och drömmen om en fri akademi Professor em Lars Lönnroth, Göteborg Tre Göteborgstonsättare Förutvarande rektorn vid Göteborgs universitet, professor em Jan Ling, piano och sångerskan Eva Gunneflo Utdelning av Clio-priset. Stig Ramel 11.30 Tre seminarier 1 Nyheter från den unga forskningsfronten. Beijerstiftelsens stipendiater presenterar sina avhandlingsämnen. Moderator: Hans Albin Larsson 2 Folkhem och folkgemenskap - Sverige och Tyskland 1930–1945 Dr Norbert Götz, Greifswald och professor Bo Rothstein, Göteborg Moderator: Professor Thorsten Nybom, Karlskrona 3 Det medeltida Västsverige - centralområde och gränsregion Fil dr Lars Hermanson, Göteborg, fil dr Henrik Janson, Göteborg och förste amanuens Jón Vidar Sigurdsson, Oslo Moderator: professor Thomas Lindkvist, Göteborg 13.00 Lunch 14.00 The politicians behind the politicians – Women and power in the 18th Century Författarinnan, dr Amanda Foreman, University of Oxford. Introduktör: Lars Magnusson 15.00 Kaffe 15.30 Tre seminarier 1 När Västsverige blev västsvenskt – och Skåne tog hand om den […]

2000 – Karlstad

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I KARLSTAD 2000 KARLSTAD De Svenska Historiedagarnas konferens i Karlstad den 13–15 oktober 2000 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen samt alla seminarier ägde rum på Carlstad Conference Center, Tage Erlandergatan 8 Fredag 13 oktober 8.30-10.00 Registrering i Carlstad Conference Center (CCC) 10.00-11.00 Invigning i Vänersalen Erik Norberg, Historiedagarnas ordförande, hälsar välkommen. Landshövding Ingemar Eliasson inviger Historiedagarna. Utdelning av Cliopriset. Tal av juryns ordförande, Stig Ramel och årets Cliopristagare, Linda Oja. Sällskapet CMB, Karlstads universitet, sjunger under ledning av Erik Rynefors  i samverkan med författaren Bengt Berg. 11.00-11.30 Paus med kaffe 11.30-13.00 Seminarier F1 Från svensk till global identitet Professor Åke Daun. Introduktör: Stefan Bohman. F2 Svenska grundlagar genom seklerna Samtal mellan professor Olof Petersson, univ lektor Agne Gustavsson och docent Sten Dahlstedt. Introduktör: Jörgen Ullenhag. F3 Historisk sanning – finns den? Samtal mellan professor Arne Jarrick, fil dr Henrik Berggren och lektor Håkan Arvidsson. Samtalsledare: redaktör Ulrika Knutson. F4 Två länder - men hur många språk? Ett samtal om nationalspråkens historia i Norge och Sverige mellan professor Kjell Venås, Oslo Universitet och docent Lars Wollin, Uppsala Universitet. Samtalsledare: Olle Josephson.. F5 10 aktiva doktorander, Beijerstipendiater, presenterar sina avhandlingsarbeten under ledning av Hans Albin Larsson. 13.00-14.30 Lunch […]

1999 – Åbo

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I ÅBO 1999 ÅBO De Svenska Historiedagarnas konferens i Åbo den 24–25 september 1999 År 1999 hölls De Svenska Historiedagarna för första gången utanför nuvarande Sveriges gränser, nämligen i Åbo. Att de förlades i Åbo var naturligt med hänsyn till Sveriges och Finlands långa gemensamma historia. Det var också denna som stod i fokus för konferensen. Sveriges och Finlands inträde i den Europeiska Unionen aktualiserade våra täta historiska kontakter och vår kulturella gemenskap, varför frågor som rör vårt gemensamma arv kom att beröras. Dessutom kom intresset vid historiedagarna också att riktas mot S:t Petersburg och Ryssland, samt Baltikum. Fredag 24 september 9.00-10.30 Invigning i Solennitetshuset • Riksarkivarie Erik Norberg, Historiedagarnas ordförande, hälsar välkommen • President Mauno Koivisto inviger Historiedagarna • Tal av akademiker Eino Jutikkala, ledamot av Finlands Akademi • Tal av professor Erik Lönnroth, ledamot av Svenska Akademien • Utdelning av Cliopriset och tal av juryns ordförande Stig Ramel • Finska studentkören och blåsorkestern från Turun Yliopisto inramar 11.00-12.30 Seminarier F1 En nation och två språk Samtal mellan professor Max Engman, Åbo, docent Sten Högnäs, Lund, och fil dr Tapani Suominen, kulturråd vid Finlands Ambassad i Stockholm. Introduktör: Kjell Peterson F2 Jordbruket i det gemensamma riket […]

1998 – Stockholm

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I STOCKHOLM 1998 STADEN De Svenska Historiedagarnas konferens i Stockholm den 9–11 oktober 1998 Fredag 9 oktober 8.30-10.00 Registrering utanför Aula Magna. Bokutställningen öppnas. Kaffe/te serveras. 10.00-11.30 Invigning i Aula Magna • Erik Norberg, ordförande i De Svenska Historiedagarna, hälsar välkommen och Birgitta Dahl inviger historiedagarna. • Utdelning av Clio-priset och ett kort tal av pristagaren. • Utdelning av Kalmar Slottspris. • Skolelever från Adolf Fredriks musikklasser sjunger ett urval av sånger om svenska städer. • Föreläsning av Penelope J. Corfield, professor i historia, University of London: Songs and the City. 11.30-12.00 Paus 12.00-13.00 Fem parallella föreläsningar och en debatt F1 The City as Dream and Nightmare: Notes on an evolving cultural vision in North American culture Robert Fulford, förutvarande chefredaktör för Kanadas ledande månadsmagasin "Saturday Night" och författare till boken "Accidental City", Toronto. Fellow of Massey College, University of Toronto. Introduktör: Anders Björnsson F2 Lundkommissionen och åsiktsregistreringen i Norge Thomas Wyller, professor emeritus i statsvetenskap, Oslo. Introduktör: Stig Ekman, docent i historia, Stockholm F3 Att leva i förintelsens skugga - Budapests judar minns Karl Molin, docent i historia, Stockholm. Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet F4 Den akademiska avhandlingens historia Bo Lindberg, professor i idéhistoria, Stockholm. […]

1997 – Kalmar

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I KALMAR 1997 KALMAR De Svenska Historiedagarnas konferens i Kalmar den 17–19 oktober 1997 Ladda ned programmet i PDF-format Från denna konferens finns ett antal föredrag att läsa i sin helhet. Klicka på de röda fälten i programmenyn nedan! Fredag 17 oktober 10.30-15.00 Registrering i KalmarSalen på Kvarnholmen. Utställningar öppnas. Kaffe och smörgås serveras. 11.15 Invigning • Erik Norberg, ordförande i De Svenska Historiedagarna, hälsar välkommen och landshövding Anita Bråkenhielm inviger historiedagarna. • Utdelning av CLIO:s och Svenska Dagbladets historikerpris. • Introduktör: Professor Göran Dahlbäck, Stockholm • Professor Erik Lönnroth: Kalmarunionen – ett historiskt perspektiv. • Professor Aron Gurevich, Moskva: The Elusive Individual. Norse Heroes and European Medieval Scholars. 13.15-14.30 Lunch på First Hotel Witt och Calmar Stadshotell 14.30-16.00 Fyra parallella seminarier F1 Bilden av Norden Vad innebär begreppet Norden, när började det att formas och hur har det förändrats? Fil dr Michael Linton, Århus, riksarkivarie Kari Tarkiainen, Helsingfors, professor Jüri Kivimäe, Tartu, och riksarkivarie Erik Norberg, Stockholm. Gröna Salen, Kalmar Slott. Arrangör: Riksarkivet. LÄS: Bilden av Norden - Michael Lintons inlägg i paneldebattenMina Damer och Herrar!Kalmar, den 1. september 1495:"Wi Jacob (Ulfsson), med Guds nåde ärkebiskop i Uppsala...med det församlade svenska riksrådet med Sten Sture i […]

1996 – Lund

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I LUND 1996 LUND De Svenska Historiedagarnas konferens i Lund den 18–20 oktober 1996 Ladda ned programmet i PDF-format Fredag 18 oktober   Akademiska föreningen, Aten 7.30   Registrering påbörjas 8.00–9.00   Morgonkaffe på restaurang Tegnérs 9.00   Avmarsch till Domkyrkan     Domkyrkan 9.15   Platserna i Domkyrkan skall vara intagna 9.30 Landshövding Jan-Erik Wikström, ordförande i De Svenska Historiedagarna, hälsar välkommen 9.35   Utbildningsminister Carl Tham inviger De Svenska Historiedagarna. Rector magnificus Boel Flodgren talar. Utdelning av Clios och Svenska Dagbladets historikerpris. Direktör Stig Ramel och professor Erik Lönnroth.     Universitetshuset, Aulan 10.15 Naturens ekonomi Tendenser i modern miljöhistoria Föreläsning på engeska av professor Donald Worster, University of Kansas. Introduktör: Redaktör Anders Björnsson 11.15   Saga och edda Den fornisländska litteraturen som dikt och samhällsspegel. Professor Sverre Bagge, Bergen, professor Vésteinn Olason, Reykjavik, professor Gro Steinsland, Oslo och professor Eva Österberg, Lund. Samtalsledare: professor Lars Lönnroth, Göteborg 12.30–14.00 Lunch på restaurang Tegnérs, Akademiska Föreningen 14.00–15.30 Fem parallella seminarier F1 Segerstedt och Tingsten – två publicistiska profiler Universitetsadjunkt Eva Stohlander Axelsson, Genarp, professor Stig Hadeniu, Stockholm, pressombudsman Pär-Arne Jigenius, Stockholm, docent Alf W Johansson, Stockholm, chefredaktör Per T Ohlsson, Malmö. Samtalsledare: fil dr Sven Gerentz. […]

1995 – Uppsala

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I UPPSALA 1995 UPPSALA De Svenska Historiedagarnas konferens i Uppsala den 13–15 oktober 1995 Ladda ned programmet i PDF-format Fredag 13 oktober 9.00 Registrering. Morgonkaffe. Rikssalsorkesterns brassensemble spelar under ledning av Åke Johansson. 10.00   Platserna i Rikssalen skall vara intagna. 10.15   Landshövding Jan-Erik Wikström, ordförande i De Svenska Historiedagarna, hälsar välkommen. 10.20   H M Konungen inviger Historiedagarna. 10.25 Den akademiska friheten och makten – tema Sverige Rektor magnificus, professor Stig Strömholm 10.45 Akademiska traditioner – Amerika och Europa Professor Sheldon Rothblatt, University of California, Berkeley. Introduktör: adj. professor Thorsten Nybom. 11.50   Utdelning av Clios och Svenska Dagbladets nya historikerpris. Direktör Stig Ramel och professor Erik Lönnroth. 12.15 Lunch på Södermanlands–Nerikes och Göteborgs nation Universiteten i samhället och i historien. Introduktör: red. Anders Björnsson, Svenska Dagbladet 13.30 F1 Medeltiden Om klostrens roll, de tidiga universiteten, peregrinationerna till europeiska lärocentra. Fil dr Michael Nordberg, Stockholm. Professor Jan Svanberg, Oslo. 14.45 F2 1600-talet Det svenska universitetsgrundarseklet – Dorpat, Åbo, Greifswald, Lund. Docent Bo Lindberg, Göteborg. Professor Martin Klinge, Helsingfors. 16.30 F3 Moderna tiden Forskningsuniversitets uppkomst, studentfabriker och internationella nätverk. Fil dr Göran Blomqvist, Lund. Professor Sverker Sörlin, Umeå. Adj. professor Thorsten Nybom, Stockholm. Tre seminarier i […]