2011 – Stockholm

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I STOCKHOLM 2011 STOCKHOLM Stolta stad! De Svenska Historiedagarnas konferens i Stockholm den 7–9 oktober 2011 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen ägde rum i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, och de flesta seminarier på Konradsberg, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap, Konradsbergsgatan 1 Fredag 7 oktober 10.00–10.45   Invigning i Filadelfiakyrkan Dr h.c. Anders Wall, Kjell och Märta Beijers Stiftelse, delar ut Stig Ramels pris. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström delar ut priset Årets historielärare och Cliopriset delas ut av Kaj Schueler, Svenska Dagbladet. Musikunderhållning av Sofia Vokalensemble. 10.45–11.45   Plenarföreläsning: Vardagsliv i ett svunnet Stockholm Professor Yvonne Hirdman, Augustprisvinnare och förra årets mottagare av Stig Ramels pris, föreläser om storstadstillvarons villkor kring förra sekelskiftet. Moderator: Dag Klackenberg Lokal: Filadelfiakyrkan 11.45-13.15   Lunch och förflyttning till Konradsberg. Lunch serveras dels där, dels på Restaurang Två Drakar i DN-huset. Din lunchbiljett visar vart du ska gå. 13.15-14.15   Parallella seminarier F1   Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap Från mitten av 1700-talet till tidigt 1900-tal var Överintendentsämbetet landets överordnade byggnadsmyndighet, som hade till uppgift att granska alla ritningar till byggnader som uppfördes med offentliga medel samt förvalta det statliga fastighetsinnehavet. Förutom Frankrike var Sverige det enda land i […]

2010 – Jönköping

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I JÖNKÖPING 2010 JÖNKÖPING Flit, fromhet och företagsamhet De Svenska Historiedagarnas konferens i Jönköping den 1–3 oktober 2010 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen och alla seminarier ägde rum på Högskolan i Jönköping, Gjuterigatan 5 Fredag 1 oktober 11.00-12.00   Invigning på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping EU-parlamentarikern och f.d. statsrådet Alf Svensson inviger årets Historiedagar. 12.00-13.30 Lunch 13.30-14.30 Parallella seminarier F1 Kreugerkraschen – förspel och efterdyningar Många kända personer har haft anknytning till Jönköping men till de allra mest kända hör finansmannen Ivar Kreuger. Efter det första världskriget hade ett helt nytt läge på den internationella kapitalmarkanden uppstått och under några få år byggde han upp en storkoncern inom tändsticksindustrin, där Jönköpings tändsticksfabrik ingick. Men var Kreuger den konstruktive visionär och företagsimperiebyggare han framstod som eller var han en svindlare och bedragare? Björn Gäfvert föreläser om den sista dramatiska tiden före Kreugers fall, då riksbank och regering drogs in i virvlarna kring hans sönderfallande imperium, och om de diskussioner och spekulationer som följde efter hans död och i kraschens spår. Fil.dr Björn Gäfvert disputerade på avhandlingen Kreuger, riksbanken och regeringen. Den största delen av hans forskning har därefter legat på det militärhistoriska området. […]

2009 – Vasa

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I VASA 2009   FINN FINLAND Riksdel och grannland, från stenålder till idag De Svenska Historiedagarnas konferens i Vasa den 18–20 september 2009 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen och alla seminarier (utom F6 och L20) ägde rum på Åbo Akademi, Strandgatan 2 Fredag 18 september 14.00-15.00 Lunch 15.00-15.30   Invigning i Academill, Åbo Akademi Välkomsttal av De Svenska Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg. Sveriges ambassadör i Finland, Johan Molander, inviger konferensen. Utdelning av Cliopriset. Motiveringen läses upp av Cliojuryns representant fil. dr Åsa Karlsson. 15.45-16.45 Parallella seminarier F1 Från bondetåg till Lappoval. Svenskösterbottningarna och Lapporörelsen sommaren 1930 Fil. mag. Johanna Bonäs, Åbo Akademi, föreläser om den högerradikala ”proteströrelsen” med rötter i inbördeskrigets motsättningar. Moderator: Jarl Torbacke. Lokal: Academisalen F2 Språk, identitet, konstnärsskap och kulturliv Författaren Märta Tikkanen samtalar med Svenska Akademiens kanslichef Odd Zschiedrich om svenska språkets ställning i Finland, den speciella finländska kulturen och sin egen gärning. Moderator: Odd Zschiedrich. Lokal: Auditorium Brunn F3 Att förstå vår ekonomiska historia Författaren Anders Johnson, som givit ut bl.a. Fånga platsen. Guide till Sveriges företagsamma historia, diskuterar – och kritiserar – läroböckernas bild av den svenska ekonomiska utvecklingen. Moderator: Hans Almgren. Lokal: Seminarierum C0215 F4 Storstrejken 1909 – hur […]

2008 – Greifswald

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I GREIFSWALD 2008 TYSKLAND OCH SVERIGE GENOM HISTORIEN De Svenska Historiedagarnas konferens i Greifswald den 10–12 oktober 2008 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen och lördagens plenarföreläsning ägde rum i S:t Nikolai domkyrka på Domplatz, seminarierna hölls i Hörsaalgebäude Auditorium Maximum, Rubenowstrasse 1 Fredag 10 oktober 11.00-12.30   Invigning i S:t Nikolai domkyrka, Domplatz Välkomsttal av De Svenska Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg, Pfarrer der Domkirche Herr Mattias Gürtler, Pro-Rektor der Ernst-Moritz-Arndt Universität Professor Dr Michael North, Vice Bürgermeister Dr Ulf Dembski. Invigningstal av ambassadör Ruth Jacoby. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramelpriset och priset Alla tiders historielärare. Musikaliskt inslag med kvartett under ledning av Greifswalds universitets musikdirektör. 12.30-14.00   Lunch serveras på restaurang Mensa am Wall. Adress: Am Schiesswall 1-4 14.00-15.30   Parallella seminarier F1   Svensk-pommersk historia  Hörsaal 5 Forskare vid Lehrstuhl für Nordische Geschichte vid Greifswalds universitet ger varsin kortföreläsning om de historiska relationerna mellan Sverige och Pommern 1630–1815. Professor Jens E. Olesen: ”Pommern mellan Sverige och Danmark 1625–1721. En betydelsefull faktor i maktkampen” M.A. Ivo Asmus: ”Carl Gustaf Wrangel – svensk generalguvernör och 'pommersk furste' som med makt och prakt hävdade den svenska kronans intressen” Dr Joakim Krüger: ”Gustavia – Gustav IV Adolfs okända hamnprojekt […]

2007 – Växjö

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I VÄXJÖ 2007 RESOR I HISTORIEN De Svenska Historiedagarnas konferens i Växjö den 14–16 september 2007 Ladda ned programmet i PDF-format Invigning liksom seminarier ägde rum på Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10–14 Fredag 14 september 11.00-12.30   Invigning Öppningsceremoni i Christina Nilsson-salen, Växjö Konserthus Välkomsttal av De Svenska Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg Invigningstal av skolminister Jan Björklund Utdelning av Cliopriset och Årets Historielärare Musikunderhållning Dynastier. De stora familjeföretagen och deras mer eller mindre lyckade affärer. Plenarföreläsning av ekonomihistorikern David S. Landes, professor em vid Harvard University 12.30-13.30 Lunch 13.30-14.30 Brännpunkt: Historieundervisningen i framtidens skola - kring dess villkor och möjligheter Debatt med skolminister Jan Björklund, Skolverkets generaldirektör Per Thullberg m.fl. 14.30-15.15 Kortföreläsningar: F1 Den fantastiska medeltiden eller Resan till Mordor Fil.kand. Bo Eriksson, Stockholms universitet, talar om resor i medeltiden, från Gerald av Wales till J.R.R. Tolkien. Moderator: Jarl Torbacke F2 Clas Rålamb, tidig resenär till Konstantinopel: "Det var så kallt att flyttfåglarna vände om" Direktör Sten Westerberg föreläser om en reseskildring av ovanligt stort kulturhistoriskt värde. Moderator: Peter Luthersson F3 Biografens besvär. Diskursen kring biografiskrivande i Sverige Bo G. Hall, doktorand vid Uppsala universitet, om en nygammal vetenskaplig genre och sin egen avhandling om Christian Lundeberg. […]

2006 – Riga

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I RIGA 2006 ÖSTERSJÖN – NORRA EUROPAS MEDELHAV Från vikingatid fram till idag De Svenska Historiedagarnas konferens i Riga den 29 september–1 oktober 2006 Ladda ned programmet i PDF-format Konferensen hölls på Stockholms Handelshögskola i Riga (Strelnieku iela 4) och på Rigas universitet (Rainja bulvaaris 19), samt den 30 september även på Reval Hotel Latvija (Elizabetes iela 55) Fredag 29 september 9.00-11.00   School visit Dzintra Leipina, chairwoman of the Latvian Association of History Teachers invites us to visit a Riga high school 11.30-13.00 Inaugural ceremony Welcoming words by Dr Jörgen Ullenhag, Chairman of the History Days Opening speech by the President of Latvia, Mrs Vaira Vike-Freiberga Entertainment by the Choir of the Stockholm School of Economics in Riga The Clio Prize winner and “The History Teacher of the year” will be presented Lecture by Ambassador Sandra Kalniete: With Dance Shoes in Siberian snows 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.30 Parallella seminarier F1 Nya vägar till Midgård - nytt ljus på förkristen religion i Norden Professor Anders Andrén, Stockholms universitet, om det snart avslutade tvärvetenskapliga forskningsprojektet Vägar till Midgård. Moderator: Maja Hagerman F2 Agrarian Cooperation - a Popular State Project in the Baltic Sea Area 1880 - 1900 Professor Anu-Mai […]

2005 – Västerås

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I VÄSTERÅS 2005 UNIONER Förtid, samtid och eftermäle De Svenska Historiedagarnas konferens i Västerås den 16–18 september 2005 Ladda ned programmet i PDF-format Invigning samt alla seminarier ägde rum på Aros Congress Center, Munkgatan 7 Fredag 16 september 10.00-13.00   Invigningsceremoni Öppningsord av Historiedagarnas ordförande Jörgen Ullenhag. Historiedagarna invigs av kronprinsessan Victoria. Landshövding Mats Svegfors hälsar välkommen till Västmanland. Inledningsföreläsning: Nordiske visjoner och og nasjonale konflikter. Den norsk-svenske unionens siste dager Doktorand Ruth Hemstad, Historisk institutt, Universitet i Oslo samt koordinator for det norsk-svenske Prosjekt 1905: svensk-norske relationer i 200 år. Utdelning av CLIO-priset och priset till Alla tiders historielärare. Delas ut av CLIOs juryordförande Åsa Karlsson och Sirpa Sternad från Gleerups Utbildning AB. Musikaliskt inslag Plenarföreläsning: Året 1905 Professor Nils Erik Forsgård, Helsingfors universitet Moderator: Torgny Wadensjö Brännpunkt: Hur många Europa? Historiskt perspektiv på utvidgning och avgränsning. Professor Kristian Gerner, Lunds universitet, Generalkonsul i Istanbul, teol. dr. h.c. Ingmar Karlsson, dr. phil. i antropologi Anne Knudsen, chefredaktör Weekendavisen, Köpenhamn. Moderator: Annika Ström Melin, Sveriges Radio 13.00-14.00 Lunch 14.00-15.30 Parallella seminarier F1 Lars Wivallius - skojare och skald En föreläsning av professor emeritus Birger Bergh, Lunds universitet. Moderator: Bo Eriksson Janbrink F2 Den synliga handen Professor Lars […]

2004 – Sundsvall

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I SUNDSVALL 2004 NATION – REGION Skogen, människan, kommunikationen De Svenska Historiedagarnas konferens i Sundsvall den 17–19 september 2004 Ladda ned programmet i PDF-format Invigning samt alla seminarier ägde rum på Sundsvalls KonferensCenter, Fabriksgatan 22 Fredag 17 september 10.00-12.00   Öppet hus på Sundsvalls KonferensCenter 1) Industrisamhällets kulturarv i bild och berättelse Visning av filmen "Slutsågat" 2) IT och kulturarvet - IT och historia i fruktbar samverkan Medverkande: Sundsvalls gymnasium, Västermalms skola, Teknikprogrammet 3) Print och Mediacenter har öppet hus i Sundsvalls Tidnings lokaler, Torggatan 9 13.00-15.00 Öppningsceremoni i Tonhallen Invigning med bl a förre statsministern Torbjörn Fälldin Inledningsanförande: Två städer, två bränder i Norrland: Sundsvall och Umeå 1888 Eva Eriksson, fil dr i arkitekturhistoria, författare till tvåbandsverket "Den moderna stadens födelse" Utdelning av CLIO-priset och priset Årets Historielärare Musik: "Med cyklopöga". Sångcykel av Eskil Hemberg till ord av Bertil Malmberg. Uruppförande Brännpunkt: Samhällsorganisationer i förändring Mats Svegfors, landshövding, ordförande i den statliga ansvarskommittén, Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap, f d statssekreterare i utbildningsdepartementet, och Fredrik Engelstad, direktör för Institutt for samfunnsforskning, Oslo, ledamot av den norska makt- och demokratiutredningen Moderator: Anders Björnsson 15.00-15.30 Kaffe 15.30-17.00 Parallella seminarier F1 Staden som kreativ miljö - från antiken fram […]

2003 – Linköping/Vadstena

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I LINKÖPING/VADSTENA 2003 DET KATOLSKA OCH ORTODOXA EUROPA Från medeltiden fram till idag De Svenska Historiedagarnas konferens i Linköping och Vadstena den 19–21 september 2003 Ladda ned programmet i PDF-format Invigning samt alla seminarier ägde rum på Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 Fredag 19 september 11.30-12.30   Öppningsceremoni i Konsertsalen Utdelning av CLIO-priset och Lärarpriset Musikunderhållning Föreläsning: I storebrors skugga. Rom och Bysans under senantik och medeltid Professor Anders Piltz, klassiska språk, Lunds universitet Moderator: Erik Norberg 12.30-14.00 Lunch 14.00-15.30 Seminarium i Konsertsalen Den heliga Birgitta Professor Birger Bergh, latin, Lunds universitet, docent Stephan Borgehammar, teologiska institutionen, Lunds universitet Moderator: Docent Claes Gejrot, svenskt diplomatarium, Riksarkivet 15.30-16.00 Kaffe i Marmorfoajén 16.30-17.30 Parallella seminarier F1 Historiedidaktik.Varför är medeltiden viktig? Historiedidaktiskt samtal Fil dr Anders Fröjmark och historielärare Katarina Lindbergh, Högskolan i Kalmar Moderator: Hélène Edgren Arrangör: Historielärarnas förening F2 Aktuellt från den unga forskningsfronten; Beijerstipendiaterna presenterar sig Moderator: Hans Albin Larsson F3 Katolskt och ortodoxt klosterliv Docent Stephan Borgehammar, teologiska institutionen Lunds universitet, fil kand Catharina Andersson, Göteborgs universitet Moderator: Fil dr Louise Berglund, Örebro universitet F4 Politisk propaganda i konst och litteratur under senrepublikansk och tidig kejsartid Universitetsadjunkt Claes Petersson, historiska institutionen, Stockholms universitet Är det […]

2002 – Tartu

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I TARTU 2002 THE SWEDISH–ESTONIAN HISTORY DAYS De Svenska Historiedagarnas konferens i Tartu den 27–29 september 2002 Ladda ned programmet i PDF-format Invigning samt alla seminarier ägde rum på Universitetet i Tartu, Ülikooli 18 As part of its ramble around Sweden, and later on around the Baltic region, the History Days programme now reached Estonia and the ancient centre of learning, Tartu. The Swedish-Finnish cooperation during the run-up to the history days in Turku and the corresponding Swedish-Norwegian ones in Karlstad and Gothenburg had shown not only the value of a wider ranging illumination of traditional historical issues, but also the role of an interest in history in building a bridge between neighbouring countries. The choice of Tartu was not difficult to comprehend. We have a 150-year period of shared history with Estonia, and links have been close since prehistoric times. Tartu was founded in 1030 and during the 13th century, as Dorpat, it became an episcopal see under the authority of the Teutonic Order. As a Hanseatic town, there were close links with Russia, and during the Swedish era, Dorpat developed into a centre of learning with the setting up of Sweden’s third Court of Appeal […]