2024 – Falun

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I FALUN 2024   HISTORIA PÅ DJUPET De Svenska Historiedagarnas konferens i Falun den 4–6 oktober 2024 Ladda ned programmet i PDF-format Anmälningslänk med avbokningsvillkor Invigningen äger rum i Lugnetkyrkan, Lugnetvägen 1. Seminarierna äger rum på Högskolan Dalarna, Högskolegatan 2.   Fredag 4 oktober 11.00–12.45 INVIGNING I LUGNETKYRKAN ADRESS: LUGNETVÄGEN 1 9 • Välkomstord av Historiedagarnas ordförande• Invigning av Historiedagarna• Utdelning av priset till Stig Ramels minne och av priset Årets historielärare• Musikinslag med spelmännen Per Gudmundson och Ola Bäckström • INLEDNINGSFÖREDRAG: EMMA OCH ANDERS ZORN – OMAKA MAKAR PÅ MANHATTAN OCH I MORAEtt samtal mellan tidigare chefen för Zornsamlingarna i Mora fil.dr Birgitta Sandström, som skrivit en biografi över Emma Zorn, och författaren Per Svensson, 2023 års mottagare av Augustpriset för sin Zorn – ett liv, en tid. 12.45–14.15 LUNCH 14.15–15.15 PARALLELLA SEMINARIER på Högskolan Dalarna F1 FALU GRUVA – EN SPEGLING AV 1000 ÅR AV SVERIGES HISTORIA När den första malmen togs upp ur Falu gruva var Sveariket fortfarande koncentrerat kring Mälardalen. När gruvan stängde 1992 var Sverige inne i en omvandling mot ett postindustriellt samhälle. Från råvaruexportör till upplevelseproducent har Falu gruva speglat Sveriges utveckling under samma tid. Vilka var det som hade makten […]

2023 – Lund

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I LUND 2023   LÄRDOMSSTAD I GRÄNSBYGD De Svenska Historiedagarnas konferens i Lund den 6–8 oktober 2023 Ladda ned programmet i PDF-format Anmälningslänk med avbokningsvillkor 1 september 2023: Evenemanget är nu fullbokat. Vid ev. frågor om väntelista, mejla oss på info@dsh.se. Invigningen och seminarier äger rum i Stadshallen, Stortorget 9 och Katedralskolan, Stora Södergatan 22. Ett seminarium äger rum i Domkyrkan.   Fredag 6 oktober 11.00–12.45 INVIGNING I STADSHALLEN PLATS: KONSERTSALENADRESS: STORTORGET 9 • Välkomstord av Historiedagarnas ordförande• Invigning av Historiedagarna• Utdelning av priset till Stig Ramels minne och av priset Årets historielärare• Musikinslag med Lunds studentsångare • SKÅNSKA KUNGARIKEN FÖRE DANMARKS UPPKOMSTInledningsföreläsning av professor Dick Harrison. 12.45–14.15 LUNCH 14.15–15.15 PARALLELLA SEMINARIER F1 UPPÅKRA – NORDENS STÖRSTA JÄRNÅLDERSBOSÄTTNING PLATS: KONSERTSALENMODERATOR: FIL. DR HENRIK KLACKENBERG Under många år kände man till att det under marken i Uppåkra vilade något spännande, men det dröjde innan utgrävningar inleddes. Trots att flera tusen fynd har gjorts har ännu bara en bråkdel kommit i dagen av den godsliknande bebyggelse som en gång fanns här och som under mycket lång tid, från 100-talet f.Kr. fram till 1000-talet, utgjorde ett maktcentrum. Förra året inleddes på platsen den hittills mest omfattande utgrävningen, som kommer att […]

2022 – Uppsala

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I UPPSALA 2022   HÄR ÄR GUDAGOTT ATT VARA! De Svenska Historiedagarnas konferens i Uppsala den 30 september–2 oktober 2022 Ladda ned programmet i PDF-format Ladda ned programmet som Word-dokument Seminarierna äger rum på Uppsala universitet, Biskopsgatan 3   Fredag 30 september 10.30-12.00 INVIGNING Välkomstord av föreningens ordförande Dag Klackenberg. Invigning av Historiedagarna Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Presentation av universitetshuset av Anna Hamberg, doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Medlemmar ur Östgöta nations kör Sånggripen framträder. 12.00-13.15 Lunch Lunch serveras på Norrlands nation och på restaurang Alma i universitetshuset. Lunchen delas upp i två grupper. En grupp tar en kort promenad till Norrlands nation och den andra gruppen stannar kvar i universitetshuset på restaurang Alma. Din biljett visar vart du ska gå. ADRESS TILL NORRLANDS NATION: Västra Ågatan 14, ca 10 minuters promenad från universitetet. 13.15–14.00 ATT SKRIVA OM VERKLIGA MÄNNISKOR I FAKTA OCH FIKTION – FALLET DROTTNING KRISTINA Inledningsföreläsning av historikern och författaren Peter Englund MODERATOR: Dag Klackenberg LOKAL: Aulan  14.15-15.15 Parallella seminarier F1 ARBETE OCH BOENDE VID 1700-TALETS UPPLÄNDSKA BRUK De svenska bruken kan tyckas vara ett väl utforskat fält, men en närmare analys visar att bruken främst undersökts […]

2019 – Helsingfors

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I HELSINGFORS 2019 FINLAND OCH SVERIGE En sammanflätad historia De Svenska Historiedagarnas konferens i Helsingfors den 4–6 oktober 2019 Ladda ned programmet i PDF-format Seminarierna ägde rum på Riddarhuset (Riddaregatan 1), Svenska Litteratursällskapet (Riddaregatan 5) samt Finska Litteratursällskapet (Regeringsgatan 1) Fredag 4 oktober       11.30-13.00   INVIGNING Välkomstord av föreningens ordförande Dag Klackenberg. Riddarhusgenealog fil.dr Johanna Aminoff-Winberg presenterar Riddarhuset. Invigning av De Svenska Historiedagarna och föredrag av professor Henrik Meinander: »Finland – en nation växer fram« Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Musikinslag. ADRESS: Riddaregatan 1 (Ritarkatu 1), ca 10 minuters promenad från Hotel Scandic Grand Marina. 13.00-14.15   Lunch Lunch serveras på Tapahtumatalo Bank ADRESS: Unionsgatan 20 (Unioninkatu 20), ca 10 minuters promenad från Riddarhuset. 14.15-15.15   Parallella seminarier F1   FÄSTNINGSBYGGET SOM FÖRÄNDRADE SVERIGE Efter hattarnas krig inledde den svenska kronan i slutet på 1740-talet fästningsbyggen i Finland, bl.a. på öarna utanför Helsingfors. Sjöfästningen Sveaborg kom på många sätt att påverka sin omgivning, främst ekonomiskt men även socialt. Tack vare fästningsbygget gjorde sig många personer extra förtjänster genom att sälja byggnadsmaterial, men även mat, alkohol och konsumtionsvaror. Fästningsbygget förde också många nya människor till Helsingfors, en del slog sig […]

2018 – Visby

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I VISBY 2018 GOTLAND Ön i Östersjöhistoriens mitt De Svenska Historiedagarnas konferens i Visby den 5–7 oktober 2018 Ladda ned programmet i PDF-format Seminarierna ägde rum på Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4   Fredag 5 oktober       11.00   Invigning på Wisby Strand Congress & Event Välkomstord av föreningens ordförande Dag Klackenberg. Inledningsanförande av förre överbefälhavaren Sverker Göranson. Regionfullmäktiges ordförande Bo Björkman hälsar välkommen till Gotland. Riksarkivarie Karin Åström Iko presenterar Snapshot, Riksarkivets jubileumsbok. Utdelning av Cliopriset, priset till Stig Ramels minne och priset Årets historielärare. Musik. LOKAL: Kongresshallen - Wisby 12.15-13.45   Lunch på Wisby Strand Congress & Event 13.45-14.45   Parallella seminarier F1   VISBY – FRÅN SLITEN SMÅSTAD TILL MEDELTIDSIKON Hur går det till att förvandla en plats till ett äreminne över sig själv? Fram till 1970-talet var Visby en sliten, provinsiell småstad som mest representerade det förflutna man skulle lämna bakom sig. Men under 1980- och 90-talen genomgick Visby en omfattande urban rekonstruktion som omformade den till Sveriges mest postmoderna temastad, ett varumärke för en ny klass, en ny värld. 1995 blev Visby Sveriges sjätte och världens omkring 470:e världsarv. Om hur det gick till att skapa en ny […]

2017 – Borås

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I BORÅS 2017 BORÅS Knallebygd och kunskapscentrum De Svenska Historiedagarnas konferens i Borås den 6–8 oktober 2017 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen ägde rum i Caroli kyrka och seminarier och föreläsningar i högskolans lokaler, Allégatan 1 Fredag 6 oktober 11.30-13.00   Lunch 13.00-13.30   Invigning i Caroli kyrka Välkomstord av Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Musik. 13.30–14.00   Invigningsanförande Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström inviger Historiedagarna. 14.00–15.00   Plenarsamtal: Historia i framtidens skola Historia i skolan har förändrats mycket under de senaste decennierna. Vad vill regeringen med historieämnet i dagens och morgondagens skola? Vilka möjligheter och utmaningar ser historielärarna? Gymnasieminister Anna Ekström, David Ludvigsson, ordförande i Historielärarnas förening, Håkan Danielsson, gymnasielärare i Lund, och Marcelle Thoursie, grundskollärare i Stockholm, samtalar om dessa angelägna frågor. Arrangör: Historielärarnas förening 15.00-15.45   Förflyttning till högskolan där kaffe serveras 15.45-16.45   Parallella seminarier F1   MIGRATIONENS KONTRASTER – TYSKORNA PÅ ALGOTS I BORÅS Algots var under 1950-talet Sveriges ledande klädfabrik, med rationaliserad produktion och mekaniserad drift. Företagsledningen hade emellertid konstanta svårigheter att anställa (och behålla) så många sömmerskor som den ville ha vid de löpande banden. Därför rekryterades migrantarbetare, bland annat […]

2016 – Karlskrona

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I KARLSKRONA 2016 KARLSKRONA Kunglig kuststad • Marin maktbas De Svenska Historiedagarnas konferens i Karlskrona den 30 september–2 oktober 2016 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen och lördagens plenarföreläsning ägde rum i Konserthuset, Stortorget 16. Övriga seminarier ägde rum dels i Konserthuset, dels i First Hotel Statt och Karlskrona Konsthall. Fredag 30 september 11.30-13.00   Lunch serveras på olika restauranger Lunchbiljetter erhålles vid registreringen 13.00-13.45   Invigning Välkomstord av Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Lokal: Konserthusteatern, Stortorget 16 13.45–14.30   Inledningsanförande: Karlskrona som örlogsbas under tre hundra år Karlskrona grundades 1680 som huvudbas för den svenska örlogsflottan. Inom basområdet uppfördes landets största örlogsvarv, olika marina skolor och allt fler kaserner. Anläggandet av basen och varvet var, tillsammans med byggandet av själva staden, ett av de största projekt som den svenska stormakten gav sig in på. Även under Krimkriget, de båda världskrigen och det kalla kriget har staden fortsatt att spela en central roll som örlogsbas, trots konkurrens från andra hamnstäder. Vad är det som har gjort att Karlskrona kunnat fungera som örlogsbas i hela tre sekler? Lars Ericson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan och författare till bland annat […]

2015 – Tallinn

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I TALLINN 2015 ESTLAND OCH SVERIGE En lång historia De Svenska Historiedagarnas konferens i Tallinn den 2–4 oktober 2015 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen och alla seminarier ägde rum på Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia 33 Fredag 2 oktober 11.30-13.00   Lunch på Radisson Blu, Hotel Olümpia 13.00-13.45   Invigning Välkomstord av Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Lokal: Alfa 13.45–14.30   Opening speech: A PART AND YET APART Dr Margus Laidre, the first Estonian ambassador to Sweden after 1991 and presently ambassador to Finland, and also a historian, presents an overview of Estonian history from various perspectives, ranging from the days of Swedish great power to today's independence. The lecture will be held in English. Moderator: Dag Klackenberg Lokal: Alfa 14.45-15.45   Plenary session: FROM A SOVIET REPUBLIC TO THE SOVEREIGN REPUBLIC ESTONIA IN EU AND NATO In this plenary talk, Mr Siim Kallas, former Prime Minister, Minister of Foreign Affaires and European Commissioner, gives his view on Estonias way from Soviet occupation to the present sovereignity within EU and NATO. The talk will be introduced and moderated by Mr Andres Kasekamp, professor of Baltic Politics, Institute […]

2014 – Norrköping

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I NORRKÖPING 2014 SVERIGES MANCHESTER Historia vid Strömmen De Svenska Historiedagarnas konferens i Norrköping den 3–5 oktober 2014 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen och lördagens plenarföreläsning ägde rum i Pingstkyrkans lokal Renströmmen, Drottninggatan 1. Alla övriga seminarier ägde rum på Campus Norrköping, Kåkenhus, Bredgatan 33 Fredag 3 oktober 11.00-12.00   Invigning i Renströmmen Välkomstord av Historiedagarnas ordförande. Christer Knuthammar, historiker och f.v. universitetsråd och tidigt engagerad i Linköpings universitets utvidgning, berättar om Campus Norrköpings tillkomst och om historien bakom dess huvudbyggnad Kåkenhus. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och priset Årets historielärare. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel   Adress: Drottninggatan 1 12.00–12.45   Plenarföreläsning: Livets egen runsten - Moa Martinson i det litterära 30-talet Professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet, inleder Historiedagarna med en föreläsning om Norrköpings mest kända dotter. Moa Martinson föddes som oäkta barn, blev piga, kallskänka, flerbarnsmor,  politisk aktivist – och en av Sveriges stora proletärförfattare. Som den enda kvinnan bland dessa tillförde hon nya perspektiv och blev vida läst, men hamnade senare i skymundan och hör fortfarande till de minst studerade författarna. Ebba Witt-Brattström lyfter fram henne som en nydanande modernist. Lokal: Pingstkyrkans lokal, Renströmmen, granne med Scandic Hotel 12.45-14.00   […]

2013 – Malmö

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I MALMÖ 2013 MALMÖ Porten mot kontinenten De Svenska Historiedagarnas konferens i Malmö den 4–6 oktober 2013 Ladda ned programmet i PDF-format Invigningen och alla seminarier (utom F5 och F15) ägde rum på Malmö högskola, Orkanen, Nordensköldsgatan 10 Fredag 4 oktober 10.00-11.30   "Breakfast at Gleerups" Mellan Malmö högskola och centralen, och med utsikt över Öresund, finns Sveriges sydligaste läromedelsproducent – Gleerups Utbildning. Vi inleder De Svenska Historiedagarna med en skånsk frukost i deras nya lokaler och får samtidigt en inblick i hur de tar fram moderna lärverktyg och interaktiva böcker i samarbete med lärare och elever från hela landet. Gratislicenser och spännande nyheter utlovas! Adress: Hans Michelsensgatan 9 11.30-12.15   Invigning i Stora Hörsalen på Malmö högskola (MAH) Välkomstord av Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg. Utdelning av Cliopriset, Stig Ramels pris och utmärkelsen Årets historielärare. Musikunderhållning av Malmö akademiska kör. 12.15–13.00   Plenarföreläsning: Konsten att skriva Skånes historia Gunnar Wetterberg, historiker och Sacos samhällspolitiske chef, talar om ett påbörjat projekts våndor: om Skåne före Skåne, om Skåne mitt i Europa, om Skåne mellan Danmark och Sverige, och om vad historiker kan hitta hos arkeologer, konstvetare, socialantropologer och andra "kloge å' larde". Moderator: Dag Klackenberg Lokal: Stora Hörsalen, […]