1998 – Stockholm

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I STOCKHOLM 1998


STADEN

De Svenska Historiedagarnas konferens i Stockholm den 9–11 oktober 1998


Fredag 9 oktober

8.30-10.00

Registrering utanför Aula Magna.

Bokutställningen öppnas. Kaffe/te serveras.

10.00-11.30

Invigning i Aula Magna

• Erik Norberg, ordförande i De Svenska Historiedagarna, hälsar välkommen och Birgitta Dahl inviger historiedagarna.
• Utdelning av Clio-priset och ett kort tal av pristagaren.
• Utdelning av Kalmar Slottspris.
• Skolelever från Adolf Fredriks musikklasser sjunger ett urval av sånger om svenska städer.
• Föreläsning av Penelope J. Corfield, professor i historia,
University of London: Songs and the City.

11.30-12.00

Paus

12.00-13.00

Fem parallella föreläsningar och en debatt

F1

The City as Dream and Nightmare: Notes on an evolving cultural vision in North American culture
Robert Fulford, förutvarande chefredaktör för Kanadas ledande månadsmagasin "Saturday Night" och författare till boken "Accidental City", Toronto. Fellow of Massey College, University of Toronto.
Introduktör: Anders Björnsson

F2

Lundkommissionen och åsiktsregistreringen i Norge
Thomas Wyller, professor emeritus i statsvetenskap, Oslo.
Introduktör: Stig Ekman, docent i historia, Stockholm

F3

Att leva i förintelsens skugga - Budapests judar minns
Karl Molin, docent i historia, Stockholm.
Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet

F4

Den akademiska avhandlingens historia
Bo Lindberg, professor i idéhistoria, Stockholm.
Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet

F5

Fredsförhandlingarna 1644-1648
Gunnar Wetterberg, direktör i Kommunförbundet och författare till "Historien upprepar sig aldrig", Stockholm.
Introduktör: Erik Norberg

F6

Behövs "en annan" historia?
Debatt om de akademiska studiernas relevans för blivande historielärare.
Medverkande: Bert Mårald, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå, och två lärarkandidater.
Samtalsledare: Johnny Wijk, fil dr och studierektor vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Arrangör: Historielärarnas förening

13.00-14.30

Lunch på Lantis restauranger, Frescati

14.30-16.00

Sex parallella seminarier

F7

Doktorander presenterar sina avhandlingsämnen
Beijerstiftelsens stipendiater berättar om sin forskning. Ställ gärna frågor och inspirera till nya infallsvinklar!
Samtalsledare: Anders Berge, docent och prefekt vid Historiska institutionen, Stockholm
Arrangör: Kjell och Märta Beijers stiftelse

F8

Staden som rum - rummet som stad
Städer som platser och livsmiljöer visualiserade genom karta och IT.
Medverkande: Nils Ahlberg, 1:e antikvarie Riksantikvarieäbetet, Stockholm, och Mats Hayen, doktorand i historia, Stockholm.
Samtalsledare: Lars Nilsson, professor i historia, Stockholm
Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet

F9

Staden och konsumtionen 1900-1960
Medverkande: Peder Aléx, fil dr i idéhistoria, Umeå "Den moderna stadens fundament - demokrati och konsumtion"; Orsi Husz, doktorand i historia, Stockholm "Varuhuset - en stad i staden"; Martin Gustavsson, doktorand i ekonomisk historia, Stockholm "Kriget om konstsmaken vid Gustav Adolfs torg" och Johan Söderberg, professor i ekonomisk historia, Stockholm "Utseendets ekonomi: 20-talet och det korta håret".
Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet

F10

Folkhemstanken i idé och praktik
Medverkande: Yvonne Hirdman, professor i genushistoria, Stockholm, Joakim Palme, docent vid Institutet för social forskning, Stockholm, och Lennart Olausson, docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborg.
Samtalsledare: Klas Åmark, professor i historia, Stockholm
Arrangör: Historiska Institutionen i Stockholm

F11

Staden i filmen
Stadens historiska förändring skildrad i filmen
Medverkande: Curt Strömblad, filmare, Stockholm och Eva Blomberg, fil dr i historia, Stockholm.
Samtalsledare: Maths Isacson, professor i ekonomisk historia, Uppsala
Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet

F12

Historiedidaktiska utmaningar!
En fokusering på hur historia kan brukas och missbrukas för att legitimera politiska ståndpunkter.
Medverkande: Ewa Durhán, fil lic, Stockholm, Klas-Göran Karlsson, docent i historia, Lund, och Ulf Zander, doktorand i historia, Lund
Samtalsledare: Hans Albin Larsson
Arrangör: Historielärarnas förening och Föreningen Norden

F18

Har nationalismen en framtid?
Nationalismen är åter på frammarsch. Kom och hör en ny tolkning av nationalismens långa historia och en diskussion om varför den har fått förstärkt betydelse i vår tid.
Medverkande: Sverker Sörlin, professor i idéhistoria, Umeå, Björn Hettne, professor i freds- och konfliktkunskap, Göteborg, Matti Klinge, Professor i historia, Helsingfors, Erik Rudeng, historiker och chef för Norsk Folkemuseum, Oslo, m.fl.
Arrangör: SNS Förlag

16.00-19.00

Tid för rekreation och middag på egen hand

17.30-19.00

Extra programpunkter: Fyra informella historikermöten och ett seminarium på vägen till Berwaldhallen

F13

Möte med Ronny Ambjörnsson
Ronny Ambjörnsson, professor i idéhistoria, Umeå. På Lusthusporten.

F14

Det judiska Europa
På nya Arkitekturmuseet diskuterar Fredrik Bedoire, professor i arkitekturhistoria, Konsthögskolan i Stockholm, och John Chrispinson, redaktör, Stockholm, judar som designmakers i europeiska städer.

F15

Det medeltida rummet
Dick Harrison, docent i historia, Lund, och Maja Hagerman, författare, Stockholm. På Sjöhistoriska museet.
Arrangör: Svenska Humanistiska Förbundet och Ordfront

F16

Musikkultur och kulturpolitik i motreformationens, upplysningens och postkommunismens Centraleuropa
Anders Hammarlund, fil dr i musikvetenskap och tidigare musikradioproducent. Blåsarkvintett medverkar. På Musikmuseet.

F17

Barnmorskan, läkaren och förlossningens historia
Lisa Öberg, fil dr i historia och författare till avhandlingen "Barnmorskan och läkaren", Stockholm. På Lusthusporten.

19.30

Konsert i Berwaldhallen

Radions symfoniorkester under ledning av Manfred Honeck framför:
Anton Webern: Im Sommerwind
W.A. Mozart: Symfoni nr 39
Pjotr Tjajkovskij: Symfoni nr 5

ca 21.30

Lätt buffé

Lördag 10 oktober

8.30-13.00

 

Alternativ: Fältvandring på Norra Järvafältet

L1

Bondens landskap i stadens närhet
De första 40 som anmäler intresse kan följa med på en resa till Norra Järvafältet och tyda spåren som tidigare generationer har lämnat kvar i landskapet. OBS! Medelsvår terräng - tag med stövlar och varma kläder! Medtag även fika.
Färdledare: Clas Tollin, avd för agrarhistoria vid SLU och Tell Åke Dahllöf, Sveriges Hembygdsförbund.
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund

9.00-10.30

Sex parallella seminarier

L2

Agitatorn eller ombudsmannen - vem talar arbetarrörelsens språk?
Samtal kring ett projekt om arbetarnas språk.
Medverkande: Kurt Johannesson, professor i retorik, Uppsala, och Olle Josephson, docent i nordiska språk, Stockholm.
Introduktör: Arne Jarrick, Stockholm
Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet

L3

Att ställa sig mitt i världen - historien om världsutställningarna
Medverkande: Kerstin Smeds, fil dr i historia, Helsingfors universitet, Anders Ekström, fil dr i idé- och lärdomshistoria, Uppsala och Göran Ahlström, docent i ekonomisk historia, Lund.
Samtalsledare: Anders Björnsson

L4

Betongförorterna - samhällets svar på bostadsbristen eller en form av disciplinering
Medverkande: Lisbeth Söderkvist, doktorand i konstvetenskap, Stockholm, och Johan Rådberg, docent i arkitekturhistoria, Stockholm.
Samtalsledare: Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet.

L5

Till både nytta och nöje - svensk mediehistoria i stöpsleven
Stig Hadenius, professor i journalistik, Stockholm, "Etermedierna i Sverige 1925-1995" och Per Rydén, professor i litteraturvetenskap, Lund, "Från Postgumman till Metro. Den svenska pressens historia". Seminariet fortsätter under eftermiddagen med ytterligare en föreläsning och en avslutande diskussion.
Moderator: Jarl Torbacke, professor emeritus i historia, Stockholm
Arrangör: Pressarkivets vänner

L6

Sök människan i historien
Case Study med eleven som forskare i databaserade arkiv.
Medverkande: Stefan Fogelvik, fil dr, Stockholms Historiska Databas, och elever från Nacka Gymnasium.
Samtalsledare: Hélène Edgren, Stockholm
Arrangör: Historielärarnas förening

L7

Staden i bild
Den värdefulla skatten av stadsbilder i museisamlingarna. Medverkande: Museiintendenterna Eva Dahlman och Åsa Thorbech, Nordiska museet, samt Lars Westberg, Stockholms Stadsmuseum.
Samtalsledare: Stefan Bohman
Arrangör: Nordiska museet och Stockholms Stadsmuseum

L20

Staden från antiken till antiken
Presentation av framväxten av en utställning om staden på Historiska museet.
Medverkande: Kerstin Engdahl, antikvarie, Historiska museet och Lars Redin, 1:e antikvarie, Historiska museet.
Arrangör: Historiska museet

10.30-11.30

Paus

11.30-12.30

Fem parallella föreläsningar och en debatt

L8

S:t Petersburg - the Centre of European Modernity
Karl Schlögel, professor i historia vid Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
Introduktör: Anders Björnsson

L9

Humorns historia
Olle Ferm, docent i historia, Stockholm.
Introduktör: Arne Jarrick
Arrangör: Historiska institutionen vid Stockholms universitet

L10

Vägen från Tammerfors 1918-1998
Nils-Erik Villstrand, fil dr i historia och chef för Österbottens museum, Vasa.
Introduktör: Stefan Bohman

L11

Barnens ekonomiska historia - ett nytt perspektiv på ekonomi och tillväxt
Lena Sommestad, fil dr i ekonomisk historia, 1995 års Clio-pristagare, Uppsala
Introduktör: Agneta Lundström

L12

Torsten Rudenschöld 1798-1859: utfattig greve, radikal utopist och hängiven skollärare
Gunnar Richardsson, professor i undervisningshistoria, Skara.
Introduktör: Bengt Thelin, fil dr i pedagogik, Stockholm
Arrangör: Föreningen för svensk undervisningshistoria

L13

Svensk säkerhetsspolitik under efterkrigstiden - i debatt och forskning
Ett samtal under ledning av Anders Mellbourn, direktör för Utrikespolitiska Institutet.
Medverkande: Kjell Goldmann, professor i statsvetenskap, Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Svenska Dagbladet, och Sverker Åström, ambassadör och f d kabinettssekreterare.

12.30-14.00

Lunch

14.00-15.30

Sex parallella seminarier

L14

Den dokumenterade och bevarade staden
Att bevara staden i dokument, föremål eller på rot - historia i praktiken! Seminarium kring museidokumentation och kulturmiljövård om staden.
Medverkande: Anette Rosengren, fil dr i etnologi, Nordiska museet, och professor Bengt OH Johansson, Stockholm.
Introduktör: Stefan Bohman
Arrangör: DIK-förbundet

L15

Staden - himmel eller helvete?
Ett dokumentations-,forsknings- och utställningsprojekt på museum.
Medverkande: Museiintendent Lena Palmqvist, Nordiska museet, presenterar projektet. Därefter visning av utställningen på Nordiska museet.
Introduktör: Agneta Lundström
Arrangör: Nordiska museet

L16

Från kålgård till grönstråk. Stadens grönska genom tiderna.
Maria Flinck, etnolog, Stockholm, "Folkliga trädgårdar i staden"; Catharina Nolin, doktorand i konstvetenskap, Stockholm, "Prydlighet och parkomani. Den offentliga parken under 1800-talet" och Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt, Stockholm, "Parken på nya äventyr".
Samtalsledare: Åsa Ahrland, handläggare trädgårds- och parkfrågor, Riksantikavarieämbetet, Stockholm.
Arrangör: Riksantikvarieämbetet

L17

Hjalmar Söderberg och historien
Bure Holmbäck, docent i litteraturvetenskap och författare till många verk om Hjalmar Söderbergs liv och författarskap, Stockholm
Arrangör: Söderbergsällskapet

L18

Till både nytta och nöje - svensk mediehistoria i stöpsleven
Förmiddagens seminarium fortsätter nu med Lars Rumar, pressarkivarie, Stockholm "Pressarkivet och dess vänner - ett stöd för svensk massmediehistoria". Avslutande samtal med panel från båda seminariepassen och publik.
Moderator: Jarl Torbacke, professor emeritus i historia, Stockholm
Arrangör: Pressarkivets vänner

L19

Renässansstaden som kulturmiljö
Medverkande: Margareta Revera, docent i historia, Uppsala, och Inga Lena Ångström Grandien, fil dr i konstvetenskap, Stockholm.
Samtalsledare: Erland Sellberg, docent i idéhistoria, Stockholm
Arrangör: Sällskapet för renässans- och barockstudier

17.30

Museikväll
Livrustkammaren, Stockholms Stadsmuseum, Stockholms Medeltidsmuseum och Kungliga myntkabinettet öppnar sina portar för De Svenska Historiedagarnas deltagare.
Museerna erbjuder inledningsvis mat och dryck (ingår ej i konferensavgiften). Välj själv i vilken miljö du vill äta!
Även den som väljer att äta på annan ort, får inte missa resten av museikvällen!
Från ca 18.30 erbjuder de fyra museerna visningar och underhållning. Ta tillfället i akt och se vad alla museerna har att erbjuda. Närmare information kommer att lämnas vid registreringen.

20.30

Middag på Hamburger Börs

Söndag 11 oktober

S1

 

Rundresa i Roden

Följ med experter från Riksantikvarieämbetets Kunskapsavdelning på en kulturgeografisk resa. Marit Åhlén förklarar runinskrifter, Sigurd Rahmqvist berättar om en sätesgård och det medeltida landskapet, Kersti Morger visar Skebo bruk och Ann Catherine Bonnier berättar om en kyrka. Lunch ingår i priset.
Arrangör: Riksantikvarieämbetet
Tid: 9.00-16.00
Pris: 250 kr

S2

Riddarholmskyrkan, Kungliga Slottet och Storkyrkan

Programmet inleds med ett besök i den kungliga begravningskyrkan, inklusive det för allmänheten sällan tillgängliga Klosterrummet. På Slottet möter vi enväldets miljö. Programmet avslutas med ett besök i Storkyrkan och dess torn. Lunch i Gamla Stan ingår i priset.
Guide: Göran Alm, biträdande informationschef vid Hovet
Arrangör: Historielärarnas förening i Stockholm
Tid: 10.00-14.00
Pris: 150 kr

S3

Nationalstadsparken - mötesplats för historia och nutid

Peter Schantz, dr. med. Sc., Karolinska Institutet och Idrottshögskolan, börjar morgonen med en föreläsning om Nationalstadsparken. Beroende på antal deltagare följer en buss- eller båttur runt Brunnsviken då Magnus Olausson, fil dr i konstvetenskap, Nationalmuseum, och Peter Schantz talar om "Den Gustavianska Parken". Lunch ingår ej i priset.
Tid: 09.00-12.00
Pris: 75 kr

S4

Söder i våra hjärtan

Stadsvandring per buss på Södermalm med Monica Eriksson, Stockholms Stadsmuseum. Sedan lunch på egen hand. Därefter visning av multimedia CDn "Söder - människor och miljöer i Stockholm 1870-1930" i en rekonstruerad rotemansexpedition på Södermannagatan. Lunch ingår ej i priset.
Arrangör: Svenska arkivsamfundet
Tid: 9.00-14.30
Pris: 150 kr

S5

Spåra staden

Visning av utställningståget vid centralstationen. Målgruppen är främst elever och deras lärare, men även andra som är intresserade av stadens utveckling och miljö. Lunch ingår ej i priset.
Arrangör: Ett utställningsprojekt i samarbete mellan Riksutställningar, SJ Kulturhuvudstadsåret samt Svensk bostadsmässa.
Tid: 11.00-14.00.
Pris: Gratis

S6

Skaldernas Gamla Stan

Litterär stadsvandring med Ulf Bagge, ordförande i Lucidorsällskapet, i Gamla Stan. Hör berättelsen om skalderna från Wivallius till Vreeswijk. Lunch med musikunderhållning ingår i priset.
Arrangör: Lucidorsällskapet
Tid: 11.00-14.00
Pris: 200 kr

S7

S:t Petersburg som Östersjömetropol

Ett seminarium i Börssalen med professorerna Max Engman, Åbo, och Matti Klinge, Helsingfors, samt docent Bengt Jangfelt, Stockholm, författare till boken "Svenska vägar till S:t Petersburg". Lunch ingår ej.
Arrangör: Svenska Institutet
Tid: Heldagsseminarium
Pris: Gratis