DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I ÅBO 1999


ÅBO

De Svenska Historiedagarnas konferens i Åbo den 24–25 september 1999


År 1999 hölls De Svenska Historiedagarna för första gången utanför nuvarande Sveriges gränser, nämligen i Åbo. Att de förlades i Åbo var naturligt med hänsyn till Sveriges och Finlands långa gemensamma historia. Det var också denna som stod i fokus för konferensen. Sveriges och Finlands inträde i den Europeiska Unionen aktualiserade våra täta historiska kontakter och vår kulturella gemenskap, varför frågor som rör vårt gemensamma arv kom att beröras. Dessutom kom intresset vid historiedagarna också att riktas mot S:t Petersburg och Ryssland, samt Baltikum.

Fredag 24 september

9.00-10.30

Invigning i Solennitetshuset

• Riksarkivarie Erik Norberg, Historiedagarnas ordförande, hälsar välkommen
• President Mauno Koivisto inviger Historiedagarna
• Tal av akademiker Eino Jutikkala, ledamot av Finlands Akademi
• Tal av professor Erik Lönnroth, ledamot av Svenska Akademien
• Utdelning av Cliopriset och tal av juryns ordförande Stig Ramel
• Finska studentkören och blåsorkestern från Turun Yliopisto inramar

11.00-12.30

Seminarier

F1

En nation och två språk

Samtal mellan professor Max Engman, Åbo, docent Sten Högnäs, Lund, och fil dr Tapani Suominen, kulturråd vid Finlands Ambassad i Stockholm.
Introduktör: Kjell Peterson

F2

Jordbruket i det gemensamma riket

En panel med akademiker Eino Jutikkala, Helsingfors, professor Janken Myrdal, Uppsala, professor Matti Peltonen, Helsingfors, bildredaktör Ann-Sofi Forsmark, Stockholm, och fil lic Ann-Catrin Östman, Åbo.
Introduktör: Arne Jarrick

F3

Historiebruk i Östersjöområdet

Samtal mellan docent Klas-Göran Karlsson, Lund, professor Håkan Andersson, Vasa, professor Kristian Gerner, Uppsala, och fil kand Ulf Zander, Lund.
Introduktör: Hélène Edgren
Arrangör: Historielärarnas Förening

F4

Brännpunkt i historieskrivningen

Kommunismen - i teori, debatt och nyare forskning. Med bl a professorerna Kim Salomon, Lund, och Klas Åmark, Stockholm, samt docent Kimmo Rentola från Helsingfors och Helene Carlbäck, Stockholm.
Moderator: Anders Björnsson

F5

Möte med författare

Docent Dick Harrison, Linköping, talar om sin bok Krigarnas och helgonens tid. Västeuropas historia 400-800 e Kr med Agneta Lundström

F6

Rundvandring på universitetsområdet

12.30-14.00

Lunch

14.00-15.00

Allmän föreläsning

The Baltic World and Europe in the Middle Ages
Professor Robert Bartlett, University of St Andrews.
Introduktör: professor Thomas Lindkvist

15.00-15.30

Paus

15.30-17.00

Seminarier

F7

Beijerstiftelsens stipendiater presenterar sina avhandlingsarbeten

Introduktör: professor Sune Jungar

F8

"Rysk koloss på larvfötter"

En diskussion under ledning av Erik Norberg om fil dr Lennart Samuelsons nya bok med författaren samt fil dr Gudrun Persson, alla Stockholm.
Arrangör: SNS förlag

F9

Samerna - ett bortglömt nordiskt folk?

En panel med docent Lennart Lundmark, Stockholm, och docent Kaisa Korpijaakko, Kilpisjärvi.
Introduktör: pressarkivarie Lars Rumar

F10

Merita Norbanken och StoraEnso. Vad har våra gemensamma rötter för betydelse för företagsfusioner idag?

Medverkande Christer Ahlström, vice styrelseordförande i StoraEnso, och fil dr Peter Forsblad, chef för Merita Nordbankens ledningssekretariat.
Kommentator: fil dr Karl Gratzer, Stockholm, och professor Eero Vaara, Helsingfors.
Samtalsledare: ambassadör Heikki Talvitie

F11

Möte med författare

Fil lic Mårten Ringbom, Helsingfors, presenterar sin bok Niccolò och Nikolaj. Ofärdsårens Finland i Machiavellis perspektiv. Kommentator: docent Gunnar Artéus, Stockholm.
Introduktör: bokförläggare Marianne Bargum

F12

Rundvandring på universitetsområdet

17.00-19.30

Incheckning på hotellen

19.30

Bussar till middag på Åbo Slott

Lördag 25 september

9.00-10.15

 

Allmän föreläsning

Nation-building in the Russian and Soviet empires
Professor Geoffrey Hosking, School of Slavonic and East European Studies, University of London.
Kommentator: professor Kristian Gerner, Uppsala.
Introduktör: Anders Björnsson

10.15-10.30

Paus

10.30-12.00

Seminarier

L1

Modernist med antika motiv och en finländare i Göteborg

Ett samtal om diktaren och bildkonstnären Rabbe Enckell, med docent Louise Ekelund, Stockholm, och psykoanalytikern och författaren Mikael Enckell, Helsingfors.
Introduktör: Anders Björnsson
Arrangörer: Svenska Humanistiska Förbundet

L2

Våld i Sverige och Finland

Professor Heikki Ylikangas, Helsingfors och docent Petri Karonen, Jyväskylä.
Kommentator: docent Dick Harrison, Linköping.
Introduktör: Professor Arne Jarrick

L3

Det liberala Finland: exemplen Peter Forsskål och Anders Chydenius

Föreläsning av fil kand Johan Norberg, Stockholm, författare till boken Den svenska liberalismens historia.
Kommentator: professor Pentti Virrankoski, Åbo.
Introduktör: direktör PJ Anders Linder
Arrangör: Timbro

L4

Kön och nationsbygge: om att göra det finländska annorlunda

Samtal mellan professor Ann-Sofie Ohlander, Örebro, pol dr Anneli Anttonen, Tammerfors, fil lic Anu Koivunen, Åbo, och fil lic Ann-Catrin Östman, Åbo.
Samtalsledare: professor Marianne Liljeström, Åbo.

L5

Möte med författare

Kanslirådet, professor Krister Wahlbäck, Stockholm, presenterar boken Det hotade landet och det skyddade och docent Henrik Meinander, Helsingfors, fjärde bandet i förlaget Schildts Finlands historia.
Introduktör: Tapani Suominen

L6

Rundvandring på universitetsområdet

12.00-13.45

Lunch

13.45-15.00

Panel

Två nordiska unioner: Sverige-Norge 1814-1905 och Finland-Ryssland 1809-1917.
Professor Francis Sejersted, Oslo, och professor Matti Klinge, Helsingfors.
Samtalsledare: Stig Ramel

15.00

Paus

15.30-17.00

Seminarier

L7

Kärlek och barn i krig

Professor Marja Taussi Sjöberg, Umeå, och fil dr Monika Janfeldt, Odense.
Samtalsledare: Mårten Ringbom.
Introduktör: ambassadör Kerstin Asp-Johnsson

L8

En nation - två nationalskalder: J L Runeberg och Alexis Kivi

Professor Johan Wrede, Helsingfors, och professor Pirkko Alhoniemi, Åbo.
Introduktör: redaktör Tuva Korsström

L9

Det nationella i den finländska musiken

Professor Mikko Heiniö, Turun Yliopisto.
Introduktör: Anders Björnsson

L10

Tidning för alla. Pressens historia i det tvåspråkiga Finland

Professor Raimo Salokangas, Jyväskylä.
Introduktör: Jörgen Ullenhag.
Arrangör: Föreningen Pressarkivets Vänner

L11

Historieundervisningen i Norden - likheter och skillnader

Medverkande lektor Björn Matsen, Köpenhamn, lektor Gust Helland, Sandnes, fil mag Sture Lindholm, Ekenäs, adjunkt Hélène Edgren, Stockholm.
Arrangör: Historielärarnas Förening

L12

Rundvandring på universitetsområdet

19.00-20.00

Konsert i Domkyrkan

20.30

Middag på Hamburger Börs