VÄLKOMMEN SOM NY MEDLEM I DE SVENSKA HISTORIEDAGARNADe Svenska Historiedagarna är en ideell förening som har existerat sedan 1993. Dess uppgift är att under tre dagar årligen erbjuda en mötesplats för historiebrukare av olika slag: forskare, lärare, studenter, arkivarier, bibliotekarier, museifolk, journalister och en historieintresserad allmänhet.

Mellan 350 och 450 personer brukar delta i denna årliga konferens, rekordet ligger dock på cirka 700 personer i Stockholm 1998. Det är ingen överdrift att påstå att Historiedagarna redan har blivit en institution i Historiesverige. Vi arbetar nästan uteslutande med hjälp av frivilliga insatser, men vi klarar oss inte på enbart konferensavgifter. Genom åren har vi kunnat påräkna relativt väl tilltagna sponsormedel, men framförallt har vi stött oss på en organisation av anslutna medlemsföreningar. Vilka de nuvarande medlemmarna är framgår nedan.

Våra medlemmar hjälper oss med programverksamheten. De utgör också en viktig kanal för oss att nå de aktiva historiebrukarna. Själva utnyttjar de det tillfälle Historiedagarna utgör för att informera om sin verksamhet och fånga fler intresserade till denna. Bokbord och utställningar fungerar, vid sidan av själva programarbetet, som naturliga kontaktytor.

Historiedagarna vill växa och vidga sig mot nya grupper i samhället. Vi kan göra detta genom att knyta ännu fler medlemsföreningar till oss. Vår förhoppning är att ni ska se ett värde i att samarbeta med oss på en sådan basis.

Ett medlemskap kostar 6 000 kronor om året (faktureras efter årsmötet). I medlemsavgiften ingår en konferensavgift, vilken inkluderar det vetenskapliga och sociala programmet. (Däremot ingår inte kostnaden för resa och uppehälle). Dessutom finns det möjlighet att hyra ett bokbord till ett förmånligt pris under Historiedagarna och givetvis ett omnämnande i programmet och här på vår webbplats.

Varje medlemsförening har självfallet rösträtt vid Historiedagarnas årsmöten och alla möjligheter att föreslå kompetenta krafter till vår styrelse.

För De Svenska Historiedagarna

Kjell Blückert
Ordförande


ANSÖK  OM MEDLEMSKAP

Fyll i nedanstående formulär, eller mejla oss direkt på info@dsh.se

  Alla uppgifter är obligatoriska.

   

  DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA HAR IDAG FÖLJANDE MEDLEMMAR:
  • Nättidningen Svensk Historia
  • Arboga Bokskrivare AB
  • Axess Publishing AB
  • Bokförlaget Natur & Kultur
  • Bonnier Publications
  • Carlssons Bokförlag
  • Centrum för näringslivshistoria
  • Dialogos Förlag
  • eddy.se
  • Forum för levande historia
  • Gleerups Utbildning AB
  • Historielärarnas Förening
  • Historiska Media
  • Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB
  • Karolinska Förbundet
  • Katedralskolan i Lund
  • Klackenbergs Böcker & Papper
  • Liber AB
  • Lärarnas Riksförbund
  • Norstedts Förlag
  • Pro Memoria
  • Riddarhuset
  • Santérus Förlag
  • Statens Historiska Museer
  • Sten Westerberg & Co AB
  • Studentlitteratur
  • Svensk Mediehistorisk Förening
  • Svenska Historiska Föreningen
  • Svenska Humanistiska Förbundet
  • Sveriges Hembygdsförbund
  • TAM Arkiv