1995 – Uppsala

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I UPPSALA 1995


UPPSALA

De Svenska Historiedagarnas konferens i Uppsala den 13–15 oktober 1995

Ladda ned programmet i PDF-format


Fredag 13 oktober

9.00

Registrering.

Morgonkaffe. Rikssalsorkesterns brassensemble spelar under ledning av Åke Johansson.

10.00  

Platserna i Rikssalen skall vara intagna.

10.15  

Landshövding Jan-Erik Wikström, ordförande i De Svenska Historiedagarna, hälsar välkommen.

10.20  

H M Konungen inviger Historiedagarna.

10.25

Den akademiska friheten och makten – tema Sverige
Rektor magnificus, professor Stig Strömholm

10.45

Akademiska traditioner – Amerika och Europa
Professor Sheldon Rothblatt, University of California, Berkeley.
Introduktör: adj. professor Thorsten Nybom.

11.50  

Utdelning av Clios och Svenska Dagbladets nya historikerpris.
Direktör Stig Ramel och professor Erik Lönnroth.

12.15

Lunch på Södermanlands–Nerikes och Göteborgs nation

Universiteten i samhället och i historien.
Introduktör: red. Anders Björnsson, Svenska Dagbladet

13.30

F1 Medeltiden
Om klostrens roll, de tidiga universiteten, peregrinationerna till europeiska lärocentra.
Fil dr Michael Nordberg, Stockholm. Professor Jan Svanberg, Oslo.

14.45

F2 1600-talet
Det svenska universitetsgrundarseklet – Dorpat, Åbo, Greifswald, Lund.
Docent Bo Lindberg, Göteborg. Professor Martin Klinge, Helsingfors.

16.30

F3 Moderna tiden
Forskningsuniversitets uppkomst, studentfabriker och internationella nätverk.
Fil dr Göran Blomqvist, Lund. Professor Sverker Sörlin, Umeå. Adj. professor Thorsten Nybom, Stockholm.

Tre seminarier i olika ämnen

13.30

F4 Youth and history
Om europeiska ungdomars historiemedvetande.
Fil dr Magne Angvik, Bergens universitet och undervisningsrådet Henrik Skovgaard Nielsen, Köpenhamn.
Samtalsledare: adjunkt Hélène Edgren. Arrangör: Historielärarnas Förening

14.45

F5 Ekonomisk doktrinhistoria
Anders Chydenius – demokratisk politiker och liberal ekonom i upplysningens tid.
Professor Pentti Virrankoski, Åbo och professor Lars Magnusson, Uppsala.
Introduktör: redaktör Per Dahl. Arrangör: Timbro.

16.30

F6 Teknikhistoria
Bergskollegium och Jernkontoret och Sveriges tidiga industrialisering.
Professor Marie Nisser, Stockholm och adj. professor Maths Isacson, Norrköping.
Introduktör: professor Lars Magnusson

19.00

Festkväll på Stockholms Nation med buffé och dans till storbandet Palladium under ledning av professor Hans Borg. Speciellt inbjuden är professor Conrad Russell, London. Glunten och Magistern kommer också!

Lördag 14 oktober

9.15

Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle
Universitetshuset. Föreläsning av tf professor Karin Johannisson, Uppsala

10.20

Förmiddagskaffe i Café Alma

10.50-12.30

Sju parallella seminarier i olika ämnen

10.50

L1 Självmordens kulturhistoria
Docent Jan Beskow, Göteborg, fil dr Anders Ekström, Uppsala, fil kand. Ilkka Mäkinen, Stockholm, professor em Birgitta Odén, Lund och docent Ann-Sofie Ohlander, Uppsala.
Samtalsledare: docent Arne Jarrick, Stockholm

10.45

L2 Historieundervisning
A) Skillnaden mellan historiestudier i gymnasieskolan och på universitet
Bitr. professor Per Thullberg, Stockholm
B) En ny historia?
Om historieämnet i den nya gymnasieskolan
Lektor Hans Almgren, Arboga, adjunkt Kay Beckeman, Bromma, riksdagsman Håkan Holmberg, Uppsala, docent Lars Arne Norborg, Lund, undervisningsrådet Lena Olsson, Skolverket.
Samtalsledare: docent Christer Öhman, Uppsala
Arrangör: Historielärarnas förening

10.45

L3 Nordisk identitet i europeisk kultur
Fil dr Hans Furuhagen, Danderyd
Arrangör: Föreningen Norden

10.45

L4 Presshistoria
De svenska mediernas historia – behovet av översiktsverk.
Professor Stig Hadenius, Stockholm, fil dr Ann-Katrin Hatje, Umeå, docent Magnus Nyman, Uppsala, fil dr Kent Zetterberg, Stockholm
Samtalsledare fil dr Sven Gerentz. Arrangör: Pressarkivets vänner

10.45

L5 Det materiella arvet
A) Att forska i bouppteckningar. Fil doktor Maria Ågren, Uppsala
B) Diskussion om samarbetet mellan arkiv och universitet. Landsarkivarie Rolf Hagstedt och arkivarie Karin Bendixen samt forskarstuderande Linda Oja och Marie Lennersand, Uppsala. Samtalsledare: fil dr Björn Asker, Uppsala
Arrangör: Svenska Arkivsamfundet

10.45

L6 Pronazister och demokrater
Lunds universitet under andra världskriget
Docent Sverker Oredsson, Lund
Arrangör: Svenska museiföreningen

10.45

L7 Kulturlandskapet i folkligt medvetande förr och nu
Docent Jan Paul Strid, Uppsala och fil dr Carin Bergström, Stockholm
Samtalsledare Sven Schylberg, Östersund, ordf i Sveriges Hembygdsförbunds lokalhistoriska kommitté
Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund

12.30-14.00   Lunch på Södermanlands-Nerikes nation och Göteborgs nation

14.30–17.30

Tio Öppna Hus i lärdomsstaden
Utnyttja tillfället att besöka 2–3–4 adresser under eftermiddagen. Visningar och korta föredrag ordnas på varje ställe – se separat program.
A Slottet och slottsmuseet
B Universitetets konstsamling
C Carolina Rediviva
D Medicinhistoriska museet
E Centrum för multietniska studier
F Upplandsmuseet
G Arkivcentrum med lands- och ortnamnsarkivet
H Historicum
I Astronomiska observatoriet
K Institutionen för agrarhistoria, SLU

19.00

Middag med Historisk soaré i Atrium, Folkets Hus
Medverkande: professor Jan Ling och professor Göran B Nilsson, författaren Carola Hansson samt en ensemble ur Joculatores Upsalienses. Gruppen Teatertaket framför en mytologisk moralitet av docent Lennart Lundmark.

Söndag 15 oktober
   

Historiska exkursioner enligt separat detaljprogram

S1

 

I Linnés fotspår

En vandring under ledning av professor Gunnar Broberg, Lund

S2

Gamla Uppsala och moderna Uppsala

En tur med buss och till fots med arkitekturhistoriska nedslag i olika århundraden. Guide: Mikael Norrby

S3

Uppländska kyrkor och slott

Guider och medverkande: professor Jan Svanberg, intendent Bengt Kylsberg och docent Arne Losman

S4

Vallonbruken i Uppland

Guider: Marie Nisser och Maths Isacson