2000 – Karlstad

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I KARLSTAD 2000


KARLSTAD

De Svenska Historiedagarnas konferens i Karlstad den 13–15 oktober 2000

Ladda ned programmet i PDF-format

Invigningen samt alla seminarier ägde rum på Carlstad Conference Center, Tage Erlandergatan 8


Fredag 13 oktober

8.30-10.00

Registrering i Carlstad Conference Center (CCC)

10.00-11.00

Invigning i Vänersalen

Erik Norberg, Historiedagarnas ordförande, hälsar välkommen.
Landshövding Ingemar Eliasson inviger Historiedagarna.
Utdelning av Cliopriset. Tal av juryns ordförande, Stig Ramel och årets Cliopristagare, Linda Oja.
Sällskapet CMB, Karlstads universitet, sjunger under ledning av Erik Rynefors  i samverkan med författaren Bengt Berg.

11.00-11.30

Paus med kaffe

11.30-13.00

Seminarier

F1

Från svensk till global identitet

Professor Åke Daun.
Introduktör: Stefan Bohman.

F2

Svenska grundlagar genom seklerna

Samtal mellan professor Olof Petersson, univ lektor Agne Gustavsson och docent Sten Dahlstedt.
Introduktör: Jörgen Ullenhag.

F3

Historisk sanning – finns den?

Samtal mellan professor Arne Jarrick, fil dr Henrik Berggren och lektor Håkan Arvidsson.
Samtalsledare: redaktör Ulrika Knutson.

F4

Två länder - men hur många språk?

Ett samtal om nationalspråkens historia i Norge och Sverige mellan professor Kjell Venås, Oslo Universitet och docent Lars Wollin, Uppsala Universitet.
Samtalsledare: Olle Josephson..

F5

10 aktiva doktorander,

Beijerstipendiater, presenterar sina avhandlingsarbeten under ledning av Hans Albin Larsson.

13.00-14.30

Lunch

14.30-15.30

Plenarföreläsning i Vänersalen

The Wealth and Poverty of Nations: Scandinavia from periphery to center.
Professor emeritus of History and Economics, David S Landes, Harvard university. Introduktör: Lars Magnusson.

15.30-16.00

Kaffe

16.00-17.30

Seminarier

F6

På historisk grunn. Minne, identitet og monument

Professor Anne Eriksen.
Introduktör: Stefan Bohman

F7

E-G Geijer som samhällstänkare

Ett samtal mellan författaren Anders Ehnmark, professor Lars Lönnroth och professor Thorsten Nybom. 

F8

Vad skulle Telia - Telenor ha kunnat lära av unionshistorien?

Ett samtal mellan professor Francis Sejersted och professor Bo Stråth.
Moderator: Stig Ramel.

F9

Möte med författare: Charlotta Sjöstedt talar om sin bok "I skuggan av ett hjälteland"

– om svenska frivilliga i Norge under den tyska ockupationen.
Introduktör: Lars Hjalmarsson

F10

Skogsfinnarna i Värmland och på andra håll. En kultur och ett forskningsområde.

Riksarkivarie Kari Tarkiainen, Helsingfors och  fil dr Gabriel Bladh, Karlstad.
Introduktör: Erik Norberg.

18.30

En Geijer-kammarkonsert på originalinstrument i Vänersalen

Fil dr Lennart Hedwall berättar om Geijers musik och om instrumenten. Arrangeras av Musikmuseet. Utdelning av Kalmar Slotts Kulturhistoriska pris. Programmet avslutas med värmländska muntrationer av Peter Stefansson och Carina Ekman och åtföljs av middag på Carlstad Conference Centre.

Lördag 14 oktober

9.00-10.30

 

Plenarföreläsning i Vänersalen

History, Truth and Memory.
Professor Richard J Evans, Cambridge UK.
Introduktör: Anders Björnsson.

10.30-11.00

Kaffe

11.00-12.30

Seminarier

L1

Brännpunkt i historieforskningen: Antisionism - antisemitism?

Ett samtal mellan fil dr Henrik Bachner, professor Øystein Sørensen och redaktör Göran Rosenberg under ledning av Arne Jarrick

L2

Beethovens nia som symbol och maktmedel - musik som kulturarv

under ledning av Stefan Bohman, chef för Musikmuseet i Stockholm

L3

Den tidiga valloninvandringen i Sverige

Doktorand Maj-Britt Nergård.
Arrangör: Sveriges Släktforskarförbund.
Introduktör: Lars Magnusson

L4

De nationella strategerna - norsk politik 1840 - 1990.

Professor Rune Slagstad, Oslo föreläser och professor Torkel Jansson Uppsala kommenterar.
Introduktör: Anders Björnsson

L5

Idéhistoria under 1000 år. Tre miniföreläsningar

- Kunskapens vägar under medeltiden. Professor Ronny Ambjörnsson.
- Utvecklingslinjer eller epoker: Två sätt att närma sig historien. Professor Gunnar Eriksson.
- Har det funnits svenska idéer i historien? Professor Tore Frängsmyr.
Introduktör: Hans Albin Larsson

12.30-14.00

Lunch

14.00-15.00

Panel i Vänersalen

Litterära landskap
Ett samtal mellan författarna Bengt Berg och Sara Lidman samt fil dr Tommy Olofsson.
Moderator: Fil lic Ulf Örnkloo.

15.00

Kaffe

15.30-17.00

Seminarier

L6

Norsk och svensk nationalism ur ett kulturarvsperspektiv

Ett samtal mellan museicheferna Erik Rudeng och Stefan Bohman.
Introduktör: Anders Björnsson.

L7

Pressen og ytringsfriheten i Norden mellom sensur og politisk korrekthet.

Professor Hans Fredrik Dahl.
Arrangör: Svensk Presshistorisk Förening.
Introduktör: pressarkivarie Lars Rumar.

L8

Fra Venstrekommunisme till NATO-alliert. Om forskjeller mellom svensk og norsk arbeidebevegelse belyst ved Einar Gerhardsens politiske karriere.

Ett föredrag av Finn Olstad.
Introduktör: Lars Hjalmarson.

L9

Jordbrukets historia - hur Sverige och Norge möts.

Ett panelsamtal mellan museichef Elisabeth Koren, professor Carl-Johan Gadd, professor Brynjulv Gjerdåker och docent Britt Liljewall.
Moderator: Professor Janken Myrdal.

L10

Historiedidaktik: Höj intressetemperaturen - Använd arkivhandlingar i undervisningen

En presentation av arkivchef Berith Sande, tf arkivchef Alain Droguet, gymnasielärare Anki Schagerholm-Holgersson och adjunkt Olle Nilsson.
Introduktör: Hélène Edgren.

18.00-20.00

Mottagning på Värmlands Museum

Söndag 15 oktober

S1

 

Ransäter, Erlander- och Geijersgården

Buss till Ransäter ca 50 km norr om Karlstad. Här besöker vi Geijersgården som på flera sätt haft betydelse för det svenska kulturlivet. Skalden, tonsättaren, historikern och politikern Erik Gustaf Geijer föddes och tillbringade sin barn- och ungdomstid här. Om inte Geijer blivit så berömd och uppskattad hade kanske gården uppkallats efter Fredrik August Dahlgren som också föddes här. Dahlgren skrev folklustspelet "Värmlänningarna" för mer än 100 år sedan och än idag blir Anna och Erik ett par på friluftsteatern varje sommar. Vidare besöker vi Erlandergården i samma by, en minnesgård med utställning om Tage Erlander.
Pris SEK 325:- ex moms per person. Gruppminimum: 40 personer.
I priset ingår: Buss, sakkunniga guider, entréer och lunch på Värdshuset, Ransäters hembygdsgård. Start från CCC huvudentrén 08.30. Åter i Karlstad ca 14.00.

S2

Fryksdalen, Mårbacka och Rottneros

Vi börjar med att besöka Mårbacka där en guidad visning ger en god orientering om Selma Lagerlöfs liv och verk. Efter faderns död gick gården ur familjens ägo. Selma lyckades emellertid återköpa gården efter sina litterära framgångar.
Färden går vidare till Rottneros och dess park som under blomningstid är en av landets vackraste med upplevelser för alla sinnen. Här kan även beskådas de vackra skulpturerna av Milles, Goujon, med flera.
Lunchen intas på Solbacka Gästgiveri i en miljö med kultur och traditioner. På returen blir det ett stopp vid Ö Ämteviks kyrka där Selma ligger begravd.
Pris SEK 385:- ex moms per person. Gruppminimum: 40 personer.
I priset ingår: Buss, sakkunniga guider, entréer och lunch på Solbacka Gästgiveri. Start från CCC huvudentrén 08.30. Åter i Karlstad ca 16.00.

S3

Rackstadmuséet och Hagegården

Bussen tar oss till Rackstadmuséet och Oppstuhage i Arvika. På samma sätt som Monet och hans generations konstnärer ville bort från ateljéerna i Paris, sökte sig några svenska konstnärer vid sekelskiftet ut från storstaden för att måla den svenska naturen. Denna idé förde dem till sjön Racken. Verk av konstnärerna i Rackstadkolonin representerar idag sekelskifteskonst med internationellt rykte. Färden går vidare till Hagegården, Håkan Hagegårds skapelse, där artister, musiker och författare möts för kontaktskapande och erfarenhetsutbyte. Förutom lunch bjuds vi här även en musikstund.
Pris SEK 430:- ex moms per person. Gruppminimum: 40 personer.
I priset ingår: Buss, sakkunniga guider, entréer, musikstund och lunch på Hagegården. Start från CCC huvudentrén 08.30. Åter i Karlstad ca 16.00.

S4

Lesjöfors museum och Långbans gruvby

Vi besöker Lesjöfors museum som ger en mycket levande bild av livet i ett brukssamhälle under förra seklet. Museet nominerades för några år sedan till European Museum of the Year Award.
Nästa mål är den gamla gruv- och hyttbyn Långban. I en unikt mineralrik miljö har här brutits och förädlats järnmalm sedan 1500-talet. Hyttan blåstes ned för sista gången på 1930-talet och är idag en renoverad sevärdhet mitt i byn. På disponentgården föddes bröderna John och Nils Ericsson som kom att bli omtalade för uppfinningar, kanal- och järnvägsbyggen. Lunch intas på Långbans Gästgiveri.
Pris SEK 380:- ex moms per person. Gruppminimum: 40 personer.
I priset ingår: Buss, sakkunniga guider, entreer, och lunch på Långbans Gästgiveri. Start från CCC huvudentrén 08.00. Åter i Karlstad ca 16.00.

S5

Stadsvandring i Karlstad

Följ med kulturchef Kjell Fredriksson, stadsvandrare i Karlstad sedan 25 år tillbaka, på en promenad i centrala Karlstad och upplev vad byggnader och miljöer kan berätta om stadens historia, t.ex Adlersparres uppror 1809, den stora stadsbranden 1865, förhandlingarna om unionsupplösningen 1905, Frödings Karlstad, sjukvårdens, utbildningens, brandväsendets och kriminalvårdens historia i ett lokalt sammanhang.
Pris SEK 80:- ex moms per person. Gruppmaximum: 30 personer
I priset ingår: Sakkunnig guidning. Tider: S5 A kl 10.00-12.00 S5 B kl 13.00-15.00. Samling vid Fredsgudinnan, Stora Torget.