2001 – Göteborg

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I GÖTEBORG 2001


GÖTEBORG

De Svenska Historiedagarnas konferens i Göteborg den 5–7 oktober 2001

Invigningen samt alla seminarier ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg, Mässans gata 8


Fredag 5 oktober

10.15

Öppningsceremoni

Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder hälsar välkommen till Göteborg.
Historiedagarna invigs av Stortingspresident Kirsti Kolle Grundal, Oslo
Nordens huvudstad och drömmen om en fri akademi
Professor em Lars Lönnroth, Göteborg
Tre Göteborgstonsättare
Förutvarande rektorn vid Göteborgs universitet, professor em Jan Ling, piano och sångerskan Eva Gunneflo
Utdelning av Clio-priset. Stig Ramel

11.30

Tre seminarier

1

Nyheter från den unga forskningsfronten.
Beijerstiftelsens stipendiater presenterar sina avhandlingsämnen.

Moderator: Hans Albin Larsson

2

Folkhem och folkgemenskap - Sverige och Tyskland 1930–1945

Dr Norbert Götz, Greifswald och professor Bo Rothstein, Göteborg
Moderator: Professor Thorsten Nybom, Karlskrona

3

Det medeltida Västsverige - centralområde och gränsregion

Fil dr Lars Hermanson, Göteborg, fil dr Henrik Janson, Göteborg och förste amanuens Jón Vidar Sigurdsson, Oslo
Moderator: professor Thomas Lindkvist, Göteborg

13.00

Lunch

14.00

The politicians behind the politicians – Women and power in the 18th Century

Författarinnan, dr Amanda Foreman, University of Oxford.
Introduktör: Lars Magnusson

15.00

Kaffe

15.30

Tre seminarier

1

När Västsverige blev västsvenskt – och Skåne tog hand om den nationella politiken

Professor Christer Winberg, Göteborg och professor em Sven Tägil, Lund
Moderator: Anders Björnsson

2

Sörgården, Bullerbyn, statarlitteraturen och jordbrukets verklighet 1870–1945

Professor em Lars Furuland, Uppsala, professor Lena Johannesson, Göteborg och docent Mats Morell, Uppsala
Moderator: Professor Janken Myrdal, Uppsala

3

Kommer ljuset från väster? Om den unge Thomas Thorild

Författaren, docent Gunnar D Hansson, Göteborg och professor Svante Nordin, Lund
Moderator: Arne Jarrick

18.00

Göteborg i centrum

Göteborgs stad är värd för en mottagning på Börshuset

Lördag 6 oktober

9.00

 

Stat, nation, folk och demokrati i Europa 1500–1900. Nio modeller

Professor Uffe Østergård, Köpenhamn Kommentar: Henrik Meinander
Introduktör: Anders Björnsson

10.30

Kaffe

11.00

Fyra seminarier

1

Frillor och kärlek i medeltidens Norden

Fil kand Audur Magnúsdóttir, Göteborg och stipendiat Björn Bandlien, Oslo
Moderator: Agneta Lundström

2

Nyheter från den unga forskningsfronten 2
Beijerstiftelsens stipendiater fortsätter att presentera sina avhandlingsämnen

Moderator: Hans Albin Larsson

3

Vad ska vi ha de historiska museerna till?

Redaktör John Chrispinsson, Stockholm, Christina Mattsson, styresman för Nordiska Museet, Stockholm, professor Janken Myrdal, Uppsala, docent Kerstin Smeds, utställningschef vid Historiska Museet, Stockholm
Moderator: Anders Björnsson

4

Göteborg som Sveriges ekonomiska gateway

Universitetslektor Bertil Andersson, Göteborg, professor Martin Fritz, Göteborg och universitetslektor Kent Olsson, Göteborg
Moderator: Lars Magnusson

12.30

Lunch

13.30

Brännpunkt

Sverige och kalla krigets slut
Ambassadör Rolf Ekéus, Stockholm, professor Ulf Bjereld, Göteborg, docent Gunnar Åselius, Försvarshögskolan, Stockholm
Moderator: Erik Norberg

15.00

Kaffe

15.30-17.00

Ett föredrag och tre seminarier

1

Patrik Alströmer och musiklivet i Göteborg vid 1700-talets slut

Professor Jan Ling
Introduktör: Stefan Bohman

2

Den svenska upplysningen - fanns den?

Professor Tore Frängsmyr, Uppsala och Lars Magnusson
Moderator: Arne Jarrick, Stockholm

3

Idrott som kulturimperialism

Docent Henrik Meinander, direktör vid Finlandsinstitutet i Stockholm och förste amanuens Matti Goksøyr, Oslo
Moderator: Anders Björnsson

4

Levande historia – i undervisning, populärvetenskap och konferenser

Professor Per Thullberg, Stockholm och chefredaktör Erik Osvalds, Lund
Moderator: Erik Norberg
I samarbete med Historielärarnas Förening och tidskriften Populär Historia

Kväll

Middag på Svenska Mässan, Restaurang Estrad

Evert Taube i Bohuslän och i världen

Lars Lönnroth leder ett program kring Evert Taubes prosa, poesi och musik
Medverkande: fil kand David Anthin, Göteborg, sångaren Martin Bagge, Göteborg och fil mag Ylva Gustafsson, Göteborg
Presentatör: Stefan Bohman

Söndag 7 oktober

S1

 

Göteborgsarkitekturens långa vågor

Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia på Chalmers, håller en introduktionsföreläsning om göteborgsarkitekturen genom tiderna och leder en stadsvandring "baklänges" genom historien: från Chalmers nybyggda kårhus över folkhemmets Dr Fries Torg, det förra sekelskiftets modernitet och tradition, industrialismens nya teknik och det tidiga 1800-talets stadsbyggande.
Pris: SEK 240:– ex moms per person. Gruppmaximum: 40 personer.
I priset ingår sakkunnig guidning. Kl 09.30–13.00.

S2

Den ostindiska triangeln

Ostindiska kompaniets (1731–1813) verksamhet och betydelse belyses genom besök på nedanstående platser:
Ostindiska huset (Stadsmuseum) vid Stora Hamnkanalen utgjorde kompaniets lagerlokal och auktionshall.
Klippan, kompaniets hemmahamn belägen i Göta älvs mynningsområde med bevarade lagerlokaler, kontorsbyggnader och bostäder
Terra Nova, det nya Ostindiska Compagniet AB:s varv, beläget på Hisingssidan. Här byggs nu ostindiefararen Götheborg III.
Ciceroner: Universitetslektorerna Bertil Andersson och Kent Olsson
Pris: SEK 220:– ex moms per person. Gruppmaximum: 80 personer.
I priset ingår sakkunnig guidning och entréer. Kl 09.30–13.00.

S3

Borgar och städer vid Göta älv

Vår färd i Göta älvdalen – på båda sidor om den gamla svensknorska riksgränsen – går genom flera historiskt viktiga miljöer. Vi besöker medeltidsborgarna Ragnhildsholmen och Bohus och får en uppfattning om vilken betydelse städerna Kungahälla och Lödöse haft.
Den gamla norska gränsstaden, särskilt bekant genom Snorre Sturlasson, är aktuell i år då man med en originell utställning i Kungälv firar 900-årsjubileet av ett fredsmöte mellan Nordens tre kungar. Lödöse, Sveriges äldsta hamnstad i väster, har blivit ett uppskattat turistmål genom sitt museum. Längs den viktiga kommunikationsleden Göta älv möter vi också flera intressanta industrimiljöer, framför allt från 1800-talet.
Lunch intas på Thorskogs slott.
Ledare under resan är Lödösearkeologen Rune Ekre och historikern Lars Linge
Pris: SEK 400:– ex moms per person. Gruppmaximum: 100 personer.
I priset ingår sakkunnig guidning, buss, lunch och entréer. Kl 09.00–16.00.

S4

Slotten Gunnebo och Nääs

Färden går först till Gunnebo. Dess slott med park är på många sätt unikt i det gustavianska Sverige, en sommarvilla med exklusiv slottskaraktär skapades av arkitekten CW Carlberg på uppdrag av köpmannen J Hall. Efter 200 år har Gunnebo nu, tack vare ett EU-finansierat restaureringsprojekt, åter kommit originalutseendet mycket nära.
Vi fortsätter till Nääs och besöker slottet, ett välbevarat hem från sent 1800-tal för den judiske affärsmannen August Abrahamson. Från slottet vandrar vi därefter till Nääs Slöjdlärarseminarium. Härifrån nådde kring sekelskiftet 1900 Otto Salomons reformpedagogiska idéer, som syftade till barnets allsidiga utveckling, ut över hela världen.
Lunch intas på Gunnebo slott.
Guider på resan är antikvarie Inger Ernstsson och fil dr Hans Thorbjörnsson.
Pris: SEK 400:– ex moms per person. Gruppmaximum: 100 personer
I priset ingår sakkunnig guidning, buss, lunch och entréer. Kl 09.00–16.00.