Medfinansiärer

  • Allhemsstiftelsen
  • Åke Wibergs stiftelse
  • Sten Westerberg & Co AB
  • Kungliga Vitterhetsakademien
  • Kungliga Patriotiska Sällskapet
  • Svenska Akademien
  • Torsten Söderbergs Stiftelse
  • Barbro Osher Pro Suecia Foundation
  • Kjell och Märta Beijers stiftelse
  • Sven och Dagmar Saléns Stiftelse