Om DSH

 

Stadsfullmäktigesammanträde i Stora Börssalen, Börshuset 1922. I denna lokal, 71 år senare, ägde De Svenska Historiedagarnas upptaktskonferens rum. Foto: Frans Gustaf Klemming/Stockholms stadsmuseum

Den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna bildades 1993 av nio organisationer och företag med historisk sakkunskap och historieintresse i sin verksamhet. Dessa kom sedan att formellt bli de första medlemmarna i föreningen, som endast har juridiska personer som medlemmar. Föreningen består idag av 31 medlemmar.

SYFTE

Föreningens ändamål är att i samverkan mellan medlemsorganisationer och andra medarrangörer svara för programverksamheten inom ramen för historiedagarna och utveckla dessa till ett årligen återkommande tillfälle för kontakter mellan företrädare för den historiska forskningen, praktiker inom museivärlden och arkivinstitutionerna, historielärare och en historieintresserad allmänhet.

HISTORIK

En upptaktskonferens hölls 1993 på Börshuset i Stockholm och de första egentliga historiedagarna anordnades i Örebro. Intresset för historiedagarna växte snabbt och till 1995 års historiedagar i Uppsala kom närmare 400 personer.

1998 hölls historiedagarna i Stockholm i samband med Kulturhuvudstadsåret, vilket resulterade i rekordmånga deltagare – 700 personer. 1999 kom DSH att för första gången äga rum utanför Sveriges gränser, nämligen i Åbo där 450 personer deltog. Även 2002 och 2006 reste historiedagarna utanför gränserna och besökte Tartu i Estland respektive Riga i Lettland. 2008 arrangerades Historiedagarna i Greifswald, Tyskland och år 2009 var vi i Vasa, Finland. 2012 var det dags att arrangera Historiedagarna i Mariehamn, Åland, år 2015 var vi i Tallinn, Estland och 2019 gick dagarna åter av stapeln i Finland: i Helsingfors. Efter två års inställda Historiedagar på grund av pandemin var vi tillbaka till Uppsala 2022 med rekordmånga anmälda. Lika stor var uppslutningen 2023 i Lund. Läs mer om tidigare konferenser här.

STYRELSEN

Styrelsen arbetar helt ideellt och träffas några gånger årligen för att planera innehåll och arrangemang kring historiedagarna.

 • Kjell Blückert
 • Lena Amurén
 • Magnus Bergsten
 • Lars Erik Hansen
 • Malin Grundberg
 • Hans Albin Larsson
 • Tina Rodhe
 • Lena Milton
 • Torbjörn Nilsson
 • Annika Sandén
 • Annika Törnquist
 • Stefan Cohen