Stig Ramels pris

 

Stig Ramel

Stig Ramel, diplomaten, Nobelstiftelsens VD (1972-1992) och författaren betydde mycket för De Svenska Historiedagarnas tillkomst och fortlevnad. Med glädje, älskvärdhet, kunnighet och entusiasm deltog han i styrelsemötena och de årliga Historiedagarna, sista gången i Västerås 2005.

 

Efter Stig Ramels bortgång 8 mars 2006 beslutade styrelsen för De Svenska Historiedagarna att inrätta Stig Ramels pris som en gång om året ska tilldelas en person som i Stig Ramels anda presenterat ett verk eller insats av särskilt värde eller intresse för svenska historieintresserade.

Kjell och Märta Beijers stiftelse beviljade generöst 150.000 kr för att möjliggöra utdelande av ett pris till Stig Ramels minne på 30.000 kronor att utdelas årligen i fem år. 2011 beviljades medel för ytterligare fem år, och 2016 för ännu en femårsperiod. Vid Historiedagarna i Riga 2006 utdelades det första priset till Gunnar Wetterberg. I Växjö 2007 gick till Karin Johannisson, 2008 fick Dick Harrison priset vid Historiedagarna i Greifswald och 2009 delades priset ut till Nils Erik Villstrand i Vasa. 2010 delades priset ut för femte gången och gick då till professor Yvonne Hirdman. För de följande åren, se nedan. 2023 beviljade stiftelsen medel som möjliggör utdelande av priset i ytterligare fem år.

I juryn för priset ingår docent Annika Sandén, fil.dr och huvudredaktör Åsa Karlsson samt Peter Luthersson, litteraturvetare och tidigare förläggare.

PRISTAGARE

Stig Ramel-pristagare 2023: Lars Ericson Wolke
Utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet och historisk sakkunskap förmår Lars Ericson Wolke att presentera historia och dess människor för en bred publik. Militär- stads- och politisk historia liksom biografier återfinns i hans produktion. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2022: Carina Burman
Med stilistisk talang, ledigt språk och kunskap om det historiska sammanhanget förmår Carina Burman presentera historien och dess människor på ett sätt som utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet når en bred publik. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2019: Henrika Tandefelt
Henrika Tandefelt är historiker, verksam vid Helsingfors universitet, och har i sin forskning haft inriktning på olika kultur- och idéhistoriska ämnen i finländsk, svensk och nordisk kontext från 1700-talet till 1900-tal. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2018: Sverker Sörlin
För sin förmåga att se de stora perspektiven och göra dem begripliga och aktuella för samtiden, för tillgängliggörandet av miljöfrågornas idéhistoria och betydelse och – inte minst – sitt engagerade deltagande i samhälls… Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2017: Henrik Meinander
Henrik Meinander disputerade 1994 och innehar sedan många år den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. På hans långa meritförteckning står ett flertal uppdrag inom universitetet och vetenskaps… Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2016: Eva Österberg
Utan att ge avkall på den vetenskapliga kvaliteten har Eva Österberg lyckats presentera sin forskning i en form som når även en bredare publik, och har i sin insats som handledare spridit ringar på... Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2015: Per Olov Enquist
Med stilistisk säkerhet, med ett vackert och sparsmakat språk, personligt färgat av dialektala och religiösa uttryck, med känsla för det historiska sammanhanget och med ett inkännande intresse för... Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2014: Anders Andrén
Med idérikedom, stilistisk talang och en förmåga att låta de arkeologiska fynden tala med de historiska källorna, ger Anders Andrén en rikare bild av det han skildrar, vare sig det är medeltida stads… Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2013: Birgitta Odén
Birgitta Odén blev Sveriges första kvinnliga professor i historia och Lunds första kvinnliga professor någonsin, och har under sin långa verksamhetstid varit banbrytande inom flera områden. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2012: Rainer Knapas
Rainer Knapas är en gränsöverskridare i flera bemärkelser. Dels ämnesmässigt: även om de konsthistoriska aspekterna utgör grunden så finns ett stort antal historiska discipliner representerade i hans... Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2011: Anders Björnsson
Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2011 ska tilldelas Anders Björnsson för hans mångåriga, allsidiga och alltid lika engagerade arbete för historieämnets främjande. Anders Björnssons skriftliga... Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2010: Yvonne Hirdman
Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2010 ska tilldelas Yvonne Hirdman. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2009: Nils Erik Villstrand
Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2009 ska tilldelas Nils Erik Villstrand. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2008: Dick Harrison
Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2008 ska tilldelas Dick Harrison. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2007: Karin Johannisson
Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2007 ska tilldelas Karin Johannisson. Läs mer
Stig Ramel-pristagare 2006: Gunnar Wetterberg
Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2006 ska tilldelas Gunnar Wetterberg. Läs mer