DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I LUND 1996


LUND

De Svenska Historiedagarnas konferens i Lund den 18–20 oktober 1996

Ladda ned programmet i PDF-format


Fredag 18 oktober
  Akademiska föreningen, Aten
7.30  

Registrering påbörjas

8.00–9.00  

Morgonkaffe på restaurang Tegnérs

9.00  

Avmarsch till Domkyrkan

    Domkyrkan
9.15  

Platserna i Domkyrkan skall vara intagna

9.30

Landshövding Jan-Erik Wikström, ordförande i De Svenska Historiedagarna, hälsar välkommen

9.35  

Utbildningsminister Carl Tham inviger De Svenska Historiedagarna. Rector magnificus Boel Flodgren talar.
Utdelning av Clios och Svenska Dagbladets historikerpris. Direktör Stig Ramel och professor Erik Lönnroth.

    Universitetshuset, Aulan

10.15

Naturens ekonomi
Tendenser i modern miljöhistoria
Föreläsning på engeska av professor Donald Worster, University of Kansas. Introduktör: Redaktör Anders Björnsson

11.15  

Saga och edda
Den fornisländska litteraturen som dikt och samhällsspegel. Professor Sverre Bagge, Bergen, professor Vésteinn Olason, Reykjavik, professor Gro Steinsland, Oslo och professor Eva Österberg, Lund. Samtalsledare: professor Lars Lönnroth, Göteborg

12.30–14.00

Lunch på restaurang Tegnérs, Akademiska Föreningen

14.00–15.30

Fem parallella seminarier

F1

Segerstedt och Tingsten – två publicistiska profiler
Universitetsadjunkt Eva Stohlander Axelsson, Genarp, professor Stig Hadeniu, Stockholm, pressombudsman Pär-Arne Jigenius, Stockholm, docent Alf W Johansson, Stockholm, chefredaktör Per T Ohlsson, Malmö. Samtalsledare: fil dr Sven Gerentz. Arrangör: Pressarkivets vänner. Palestras hörsal

F2

Svensk arbetarhistoria
Vad har vi lärt och vad vi behöver vi veta?
Fil dr Lars Berggren, Lund, docent Birgitta Skarin Frykman, Göteborg, professor Anita Göransson, Göteborg och docent Klaus Misgeld, Stockholm.
Samtalsledare: docent Lars Edgren. Arrangör: Arbetslivsinstitutet. Akademiska Föreningen, Samarkand

F3

Historia och elektroniska media
Museichef Margareta Alin, Lund, fil. Kand Madeleine Jarl, Lund, förste arkivarie Göran Kristiansson, Lund, fil lic Anders Schmidt, Lund och museichef Anders Ödman, Lund. Samtalsledare: redaktör Folke Schimanski
Arrangör: tidskriften Populär Historia. Kulturen

F4

Sverige föds – om den medeltida staten och statsteori under renässansen

Ett samtal mellan journalister och fackhistoriker. Maja Hagerman, förlagschef på Ordfront och författare till boken Spåren av kungens män, och Knut Carlqvist, fri skribent och författare till boken Kung Erik av folket, samt professor Birgitta Odén, Lund, och docent Thomas Lindkvist, Stockholm.
Samtalsledare: redaktör Anders Björnsson. Arrangörer: Ordfront och Timbro. Edens hörsal

Ny1

Clara Kruus som tog två män

Dramatisering av ett rättsfall från 1600-talet.
Medverkande: Fil dr Rudolf Thunander, regissören och författaren Jakob S Jonsson samt Amalia-Teatern från Jönköping. Kungshuset, Carolinasalen

F5

Östersjön – brygga eller vallgrav?
Docent Lars-Arne Norborg, Lund. Introduktör: professor Nils Andrén. Arrangör: Föreningen Norden. Edens hörsal

F6

Filosofer och filosofihistoria i Lund

Bitr prof Svante Nordin, Lund. Introduktör: professor Gunnar Broberg. Kungshuset, Carolinasalen

F7

Den pedagogiska pionjären Natalie Zahle – betraktad ur ett bildnings-, makt- och könsperspektiv

Dr fil Birgitte Possing, Köpenhamn. Introduktör: redaktör Anders Björnsson. Edens hörsal

F8

Tyrannens bild – Carl August Ehrensvärds karikatyrer av Gustaf III och Katarina II

Professor Sten Åke Nilsson, Lund. Introduktör: överintendent Agneta Lundström. Universitetshuset, sal 216

F9

Målaren från Bishop Hill. Olof Krans 1838–1916

En film om en svensk utopi på prärien 250 km rakt västerut från Chicago. Efterföljande diskussion. Redaktör Thomas Gür, Svenska Dagbladet, förre riksdagsmannen Hans Lindblad, Gävle och docent Hans Norman, Uppsala. Samtalsledare: landshövding Jan-Erik Wikström. Folkets Bio, Kino

F10

Bilden av juden i svensk skämtpress 1900–1940

Fil kand Lars M Andersson, Lund. Introduktör: docent Arne Jarrick. Arrangör: Svenska Historiska Föreningen. Akademiska Föreningen, Samarkand

19.00

Festkväll på Holger Crafoord Ekonomicentrum (ljusgården) med buffé och dans till storbandet King Louie Stompers. Hedersgäst är Max von Sydow. Uppträder gör även dubbelkvartett ur Lunds Studentsångförening. (En kostnad på 200 kronor tillkommer utöver konferensavgiften)

Lördag 19 oktober

9.00

Borgerskap och borgerlig kultur i 1800-talets Europa
Föreläsning på engelska av professor Jörgen Kocka, Freie Universität, Berlin. Introduktör: professor Lars Magnuson. Universitetshuset, Aulan

10.00

Paus med kaffe på restaurang Tegnérs, Akademiska Föreningen

10.30

Fyra parallella seminarier

L1

Historia och nationalism
Ett samtal kring historia, historikerns och historielärarens roll.
Professor Kristian Gerner, Uppsala, docent Rune Johansson, Lund, högskolelektor Christer Karlegärd, Lund, och fil kand Ulf Zander, Lund. Samtalsledare: docent Klas-Göran Karlsson. Arrangör: Historielärarnas Förening. Edens hörsal

L2

Den förmoderna kvinnan – fanns hon och hur var hon?
Ett tvärvetenskapligt seminarium med 1600- och 1700-talens kvinnor i fokus.
Fil kand Agneta Helmius, Lund, fil dr Anna-Lena Lindberg, Lund, fil dr Elisabeth Mansén, Lund, docent Marja Taussi Sjöberg, Umeå, och docent Christina Sjöblad, Lund. Samtalsledare: professor Eva Österberg. Palestras hörsal

L3

Professioner bakom historien
Museer, arkiv, bibliotek – deras historia och dess betydelse för historieskrivningen
Prefekt Romulo Enmark, Borås, professor Erik Hofrén, Umeå (chef för Arbetets museum i Norrköping), och professor Anna Christina Ulfsparre, Lund.
Samtalsledare: fil dr Stefan Bohman. Arrangör: DIK-Förbundet. Kungshuset, Carolinasalen

Ny2

Landsarkiven som resurs för gymnasieskolan och den akademiska grundutbildningen
Fil dr Lars Berggren, Lund, fil lic Kjell kristland, Lund, 1:e arkivarie Elisabeth Reuterswärd, Lund, arkivarie Anna Svenson, Lund. Samtalsledare: arkivarie Göran Larsson, Lund. Arrangör: Landsarkivet i Lund. Akademiska Föreningen, Samarkand

12.00-13.30  

Lunch på restaurang Tegnér, Akademiska Föreningen

13.30  

Fyra parallella seminarier

L4

Skånsk identitet och europeisk regionalism

Ett panelsamtal kring Skåne.
Dr fil Anne Knudsen, Köpenhamn, fil dr Anders Linde-Laursen, Lund, professor Sven Tägil, Lund, professor Louise Vinge, Lund. Samtalsledare: direktör Stig Ramel. Palestras hörsal

L5

Svensk historieundervisning i ett europaperspektiv

Högskolelektor Christer Karlegärd, Lund, professor Magne Agnvik, Bergen, och professor Per Thullberg, Stockholm. Samtalsledare: adjunkt Hélène Edgren. Arrangör: Historielärarnas Förening. Edens hörsal

L6

Den agrara revolutionens vagga

Niklas Cserhalmi, Sveriges Hembygdsförbund, Clas Tollin, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, presenterar arvet efter Rutger Macklean. En kort introduktion till landskapet vid Svaneholm och Skurup. Utflykten pågår hela eftermiddagen. Beräknad hemkomst ca 17.00. Arrangör: Sveriges Hembygdsförbund.

L7

Brott vid Lundagård

Dramatisering av rättsfall under ledning av professor Kjell Åke Modéer, Lund. Kungshuset, Carolina salen

14.45  

Paus med kaffe på restaurang Tegnérs, Akademiska Föreningen

15.15-17.30  

Studiebesök, visningar och korta föredrag ordnas på varje ställe – anmäl dina önskemål vid registreringen! Utförligt program senare.
1) Historiska museet
2) Akademiska Föreningens konstsamling och studentmuseum
3) Domkyrkan. Guide: Thomas Rydén
4) Skissernas museum
5) Beijerstiftelsens stipendiater presenterar sina ämnen på Historiska institutionen, sal 3
6) Universitetsbiblioteket
7) Landsarkivet i Lund

19.00   Supé med lundensisk underhållning på Gasquekällaren (Kårhuset, LTH)
Söndag 20 oktober
    Historiska exkursioner som fordrar separat anmälan

S1

 

Tre medeltida städer: Lund, Ystad och Malmö

Färdledare är professor Hans Andersson, arkeologiska institutionen, Lund

S2

Tycho Brahes Ven

Färdledare är professor Gunnar Broberg, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Lund. Guide på Ven är museichef Bethina Söderquist, Riksantikvarieämbetet

S3

Historiska parker och trädgårdar: Maryhill och Viderups, Övedsklosters och andra gods i södra Skåne.

Färdledare är universitetslektor Siegrun Fernlund, Institutionen för konstvetenskap och Åsa Ahrland, hortonom och doktorand i landskapsarkitektur, Alnarps lantbruksuniversitet.

S4

Kristian IV:s Köpenhamn. Besök av Rosenborg, Christiansborg, Töjhuset m.m.

Färdledare är fil lic Sven Rosborn, Populär Historia.

S5

Krapperup och Kastberga – en bok- och konsthistorisk utflykt
   

Färdledare: professor Sten Åke Nilsson, konstvetenskapliga institutionen, Lund. Antikvariatsbokhandlare Katarina Crafoord tar emot vid Kastberga antikvariat