DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I VÄXJÖ 2007


RESOR I HISTORIEN

De Svenska Historiedagarnas konferens i Växjö den 14–16 september 2007

Ladda ned programmet i PDF-format

Invigning liksom seminarier ägde rum på Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10–14


Fredag 14 september

11.00-12.30

 

Invigning

Öppningsceremoni i Christina Nilsson-salen, Växjö Konserthus
Välkomsttal av De Svenska Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg
Invigningstal av skolminister Jan Björklund
Utdelning av Cliopriset och Årets Historielärare
Musikunderhållning

Dynastier. De stora familjeföretagen och deras mer eller mindre lyckade affärer.

Plenarföreläsning av ekonomihistorikern David S. Landes, professor em vid Harvard University

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.30

Brännpunkt: Historieundervisningen i framtidens skola - kring dess villkor och möjligheter

Debatt med skolminister Jan Björklund, Skolverkets generaldirektör Per Thullberg m.fl.

14.30-15.15

Kortföreläsningar:

F1

Den fantastiska medeltiden eller Resan till Mordor

Fil.kand. Bo Eriksson, Stockholms universitet, talar om resor i medeltiden, från Gerald av Wales till J.R.R. Tolkien.
Moderator: Jarl Torbacke

F2

Clas Rålamb, tidig resenär till Konstantinopel: "Det var så kallt att flyttfåglarna vände om"

Direktör Sten Westerberg föreläser om en reseskildring av ovanligt stort kulturhistoriskt värde.
Moderator: Peter Luthersson

F3

Biografens besvär. Diskursen kring biografiskrivande i Sverige

Bo G. Hall, doktorand vid Uppsala universitet, om en nygammal vetenskaplig genre och sin egen avhandling om Christian Lundeberg.
Moderator: Lena Milton

F4

"Särdeles skönt att skåda": arkitekten Nicodemus Tessin d.y. på resa i 1600-talets Europa

Fil.dr Merit Laine, Svenskt biografiskt lexikon, föreläser om Tessins iakttagelser i Frankrike och Italien.
Moderator: Erland Sellberg

15.15-15.45

Kaffe

15.45-17.15

Parallella seminarier

F5

Idrott, hjältar och idoler under 1900 talet - ett sätt att väcka fler elevers intresse för historieämnet

Fil.dr Johnny Wijk, Stockholms universitet
Moderator: Hans Almgren
Arrangör: Historielärarnas Förening

F6

Forskning på gång I

Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson

F7

Det svenska rikets uppkomst - populärhistoria för allmänheten eller en fråga för forskarna?

Med utgångspunkt i sin bok Svitjods undergång och Sveriges födelse reflekterar Fredrik Lindström, författare och programledare, och Henrik Lindström, gymnasielärare, över historieskrivning och historieförmedling.
Moderator: Bo Eriksson

F8

Linné och hans lärjungar – 1700-talets naturalhistoriska resande bortom myterna

Fil.dr Hanna Hodacs och fil.dr Kenneth Nyberg, Uppsala universitet, talar om ett nyligen avslutat forskningsprojekt.
Moderator: Åsa Karlsson

17.30-18.00

Årsmöte i Historielärarnas Förening

19.30

Konsert och mottagning på Växjö Konserthus

Musica Vitae är en av Sveriges mest välrenommerade kammarorkestrar. Repertoaren består av såväl klassisk tillgänglig barockmusik som vacker romantisk musik. Efter konserten, som varar ca 1 timme, serveras en lättare mingelbuffé.

Lördag 15 september

8.30 - 9.30

 

Resenärer mot sin vilja. Slaveri och slavhandel ur ett resehistoriskt perspektiv

Plenarföreläsning av professor Dick Harrison, Lunds universitet.

9.30-11.00

Parallella seminarier

L1

Forskning på gång II

Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson

L2

Fängslad av historia

Historieskrivning är inte alltid behaglig. Att uppmärksamma obekväma sanningar kan betinga ett högt pris, något morden på Hrant Dink och Anna Politkovskaja påmint om. Men både journalister och historiker världen över är beroende av att tanken och ordet tillåts vara fria. Ett samtal med Björn Linnell, ordförande i Svenska PEN, professor Klas-Göran Karlsson, Lunds universitet, och författaren Thomas von Vegesack.
Moderator: Maja Hagerman
Arrangörer: PEN-klubben och bokklubben Clio

L3

Erfarenheter av migrationen till Sverige - mänskliga upplevelser av samhälleliga villkor

Tre historiker vid Växjö universitet presenterar sin forskning i form av korta föredrag.
Fil.lic. Wirginia Bogatic: Att stanna i Sverige eller återvända till Polen? Polska kvinnor i Röda Korsets räddningsaktion från Ravensbrück 1945
Fil.dr Attila Lajos: På andra sidan av järnridån: ungerska lantarbetare i Sverige i början av det kalla kriget
Fil.mag. Johan Svanberg: Jugoslavers erfarenheter av arbete vid Svenska Fläktfabriken i Växjö kring 1970
Moderator: Professor Lars Olsson, Växjö universitet

L4

Nydala klosterträdgård - från historiskt frö till berättande trädgård

Hanne Romanus, landskapsarkitekt och projektansvarig, och Ann-Marie Nordman, arkeolog och representant för Nydala byalag, berättar om arbetet med att återställa den medeltida trädgården vid cistercienserklostret Nydala nära Värnamo.
Moderator: Fil.dr Henrik Klackenberg, Riksarkivet

11.00-11.30

Kaffe

11.30-13.00

Parallella seminarier

L5

Resande pennskaft i krig och fred

Docent Birgitta Ney och fil.dr Kristina Lundgren, Stockholms universitet och Institutet för mediestudier, om kvinnliga reportrars förändrade villkor.
Moderator: Jarl Torbacke
Arrangör: Svensk Presshistorisk Förening

L6

Bör vi ha innehållskanon i historieundervisningen?

Paneldebatt
Moderator: Hans Almgren
Arrangör: Historielärarnas Förening

L7

”Det blev ingen storväst”. Min barndom och uppväxt

Kjell-Olof Feldt, författare och f.d. finansminister, om sin resa från fattig arbetarmiljö i Västerbotten till ett liv i den politiska hetluften.
Moderator: Anders Björnsson, ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet

L8

Svensk emigrationshistoria

Verksamhetschef Björn Johansson visar runt i Utvandrarnas Hus och berättar om det arbete som bedrivs vid Svenska Emigrantinstitutet. Därefter föreläser fil.dr Per Nordahl om hur kunskapen om den svenska utvandringen till USA kan komma till nytta i dagens integrationsarbete: "Emigranterfarenheten använd i modern debatt - historia som redskap för att lösa dagens samhällsproblem".
OBS! Seminariet hålls i Utvandrarnas Hus, 5–10 min promenad från konserthuset

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.00

Parallella seminarier

L9

Skratt och humor under medeltiden

Professor Olle Ferm, Stockholms universitet, som 2002 gav ut "Abboten, bonden och hölasset" presenterar här den bok med ett näraliggande tema som han och konsthistorikern professor em Jan Svanberg ger ut nästa år.
Moderator: Fil.dr Henrik Klackenberg, Riksarkivet
Arrangör: Svenska Humanistiska Förbundet

L10

Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring

Christer Lundh, professor vid Lunds universitet, och Jan Ekberg, professor vid Växjö universitet
Moderator: Torgny Wadensjö

L11

Resa med Linné genom 1700-talets Småland

Föreläsning av professor em Lars-Olof Larsson, Växjö.
Moderator: Åsa Karlsson

L12

Inte bara en furie på Lycksmyren - samiska kvinnor i möte med svenskar på 1600- och 1700-talen

Docent Gunlög Fur, Växjö universitet, föreläser om ett pågående forskningsprojekt.
Moderator: Forskningssekreterare Åse Magnusson, Växjö universitet

15.00-16.00

Parallella seminarier

L13

Resa i Europa - utbildning i kultur och umgänge på utrikesresor under 1600-talet

Fil.mag. Ola Winberg, Uppsala universitet, berättar om sin kommande avhandling.
Moderator: Erland Sellberg

L14

En mat- och måltidsresa genom århundradena

En resa genom olika samhällsmiljöer från vikingatid till idag, med givet nedslag i 1700-talet och de linneanska smakerna - en historisk exposé och ett exempel på den pedagogiska metoden att konkret aktivera alla sinnen.
Maud Ekblad, lärare, författare och föreläsare.
Arrangör: Kultur- och utbildningsföretaget Historiehuset i Stockholm.

L15

Historien, Vilhelm Moberg och historikerna - barndomsland, civilkurage, upphovsrätt och kampen om det förflutna

Professor Peter Aronsson, Växjö universitet, talar om hur Moberg med kunskap om Sveriges och sin egen familjs historia skrev en roman som präglat vår bild av emigrationen, och om hur berättelsen används i Småland och i Minnesota.

L16

Myt och verklighet kring det mörkaste Småland

Docent Lennart Johansson, chef för Kronobergsarkivet, föreläser om folkrörelser, kyrklighet och bondekonservatism under decennierna kring sekelskiftet 1900.

16.00-16.30

Kaffe

18.00

Hyttsill på Kosta glasbruk

Vi åker buss ca 1 timme från Växjö och startar med ett besök i Kosta Bodas välfyllda turistshop, där vi kan handla till rabatterade priser. Därefter börjar Hyttsillskvällen i Hyttan. Hyttsill är en gammal småländsk tradition och vi serveras stekt salt sill med tillbehör. Under måltiden är det underhållning med musik och gamla historier från förr i tiden. Efter måltiden är det dags för glasblåsarna att göra entré. De värmer först upp sina pipor vid ugnsöppningen, så de ska hålla rätt temperatur gentemot glasmassan. Sedan får de som vill prova på glasblåsarkonsten. Efter glasblåsningen avslutar vi kvällen med Småländsk ostkaka och kaffe och tar bussen tillbaka till Växjö ca kl. 23.00.

Söndag 16 september

S1

 

Stadsvandring i Växjö

Rundvandringen inleds vid Domkyrkan, och vi besöker också Karolinerhuset - på 1700-talet den skola där Linné var elev och Tegnér höll sina skoltal. På vägen genom Linnéparken får vi tillfälle att se närmare på såväl den byst av bygdens son som gav parken dess namn, som en plantering där hans sexualsystem representeras och andra, exotiska odlingar. Vi passerar Gamla domprostgården, stadens äldsta trähus, och följer "kulturstråket" med bl.a. konserthuset, Växjö teater - en av landets äldsta landsortsteatrar - och biblioteket. Utanför konsthallen finns numera också bronskvinnorna, Marianne Lindberg De Geers riksbekanta och omdebatterade verk, att beskåda. Ett kortare besök på Utvandrarnas Hus ingår i turen. Promenaden börjar vid Domkyrkan kl 9 och slutar kl 12, och leds av medlemmar av Kronobergs guideförening.
Pris: 160 kr (exkl. moms).

S2

I blomsterkonungens fotspår

Efter en kortare inledning vid Domkyrkan och Karolinerhuset, som på 1700-talet rymde den skola där Carl von Linné var elev, går färden till födelseorten Råshult. Där pågår sedan en längre tid arbetet med att återställa landskapet som det såg ut på Linnés tid, och före besöket i bostadshusen kommer det att bli tillfälle att vandra runt i ängsmarkerna. Turen fortsätter sedan till Stenbrohult, dit Linné kom som pojke och där han under sin uppväxt inspirerades av faderns trädgårdsodling.
Det blir därefter lunch på Möckelsnäs herrgård, en plats Linné besökte många gånger tillsammans med sin far sedan denne blivit kyrkoherde i socknen. Friherre Cederhielm på Möckelsnäs var en av dem som uppmuntrade den unge Carls intresse för botanik, och idag finns intill herrgården ett nyuppfört orangeri - kopia av Linnés orangeri i Uppsala - som vi kommer att besöka innan det blir dags att återvända till Växjö.
Håkan Nordmark, antikvarie vid Kalmar läns museum, guidar.
Turen utgår från Konserthuset kl 9 och slutar kl 16. Bussen gör ett kort stopp vid Växjö Järnvägsstation ca 15.50
Pris: 440 kr (exkl. moms), lunch ingår.

S3

Medeltida kyrkor och slott

Under förmiddagen besöker vi kyrkorna i Dädesjö och Granhult, uppförda under tidigt 1200-tal. Kyrkan i Dädesjö är vida känd för sina omfattande och konstnärligt högtstående vägg- och takmålningar som, till skillnad från i många andra kyrkor, aldrig varit övermålade. Granhults kyrka är den äldsta av landets få bevarade träkyrkor från tiden, därtill i ovanligt gott skick med bl.a. två skulpturer från medeltiden.
Efter lunch på Evedals värdshus vid Helgasjöns strand går turen vidare till Kronobergs slottsruin. Borgen uppfördes ursprungligen för medeltidens Växjöbiskopar, och byggdes senare ut av främst Gustav Vasa, vars trupper behövde skydd mot upprorsbenägna smålänningar. Under Johan III:s tid spelade slottet också en viktig roll i gränsförsvaret mot Danmark, men fick efter freden i Roskilde förfalla. Det sista uppehållet blir ruinen efter Bergkvara slott, ett av Sveriges äldsta herresäten. Det innehades på 1400- och 1500-talet av släkten Trolle som tidigt byggde upp ett mycket stort godskomplex i området. Senare belägrades slottet ett flertal gånger av danskarna, och 1542 intogs och brändes det av Nils Dacke.
Guider är medeltidsarkeologerna Martin Hansson, Smålands museum, och Henrik Klackenberg, Riksarkivet. Turen utgår från Konserthuset kl 9 och slutar kl 16. Bussen gör ett kort stopp vid Växjö Järnvägsstation ca 15.50.
Pris: 420 (exkl. moms) lunch ingår.

S4

Resa i Vilhelm Mobergs Småland

Turen går först till Ljuders kyrka, välkänd från berättelsen om utvandrarna, och vi passerar därefter Åkerby vägskäl, utmärkt av ett monument över de emigranter som samlades där inför resan mot Karlshamn och Amerikabåten. Nästa uppehåll blir Duvemåla, där Mobergs Kristina föddes och varifrån hans egen mormor kom, och därefter kommer vi till Bjurbäcken och platsen för det soldattorp där författaren själv föddes.
Efter lunch i Emmaboda går färden vidare till Moshult, dit Mobergs gamla skola flyttats från sin ursprungliga plats. Romanen ”Sänkt sedebetyg” har hämtat titeln från författarens högst personliga erfarenheter från skolan ifråga! Vi besöker också Klasatorpet i Långasjö, som fick bli Karl-Oskars och Kristinas ”Korpamoen” i filmen, och där utställningar och material från inspelningen finns kvar.
Reseledare är Margareta Danielsson, stadsguide i Växjö.
Turen utgår från Konserthuset kl 8.30 och slutar kl 16. Bussen gör ett kort stopp vid Växjö Järnvägsstation ca 15.50.
Pris: 400 kr (exkl. moms) lunch ingår.