2008 – Greifswald

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I GREIFSWALD 2008


TYSKLAND OCH SVERIGE GENOM HISTORIEN

De Svenska Historiedagarnas konferens i Greifswald den 10–12 oktober 2008

Ladda ned programmet i PDF-format

Invigningen och lördagens plenarföreläsning ägde rum i S:t Nikolai domkyrka på Domplatz, seminarierna hölls i Hörsaalgebäude Auditorium Maximum, Rubenowstrasse 1


Fredag 10 oktober

11.00-12.30

 

Invigning i S:t Nikolai domkyrka, Domplatz
Välkomsttal av De Svenska Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg, Pfarrer der Domkirche Herr Mattias Gürtler, Pro-Rektor der Ernst-Moritz-Arndt Universität Professor Dr Michael North, Vice Bürgermeister Dr Ulf Dembski. Invigningstal av ambassadör Ruth Jacoby.
Utdelning av Cliopriset, Stig Ramelpriset och priset Alla tiders historielärare.
Musikaliskt inslag med kvartett under ledning av Greifswalds universitets musikdirektör.

12.30-14.00

 

Lunch serveras på restaurang Mensa am Wall. Adress: Am Schiesswall 1-4

14.00-15.30

 

Parallella seminarier

F1

 

Svensk-pommersk historia  Hörsaal 5
Forskare vid Lehrstuhl für Nordische Geschichte vid Greifswalds universitet ger varsin kortföreläsning om de historiska relationerna mellan Sverige och Pommern 1630–1815.
Professor Jens E. Olesen: ”Pommern mellan Sverige och Danmark 1625–1721. En betydelsefull faktor i maktkampen”
M.A. Ivo Asmus: ”Carl Gustaf Wrangel – svensk generalguvernör och 'pommersk furste' som med makt och prakt hävdade den svenska kronans intressen”
Dr Joakim Krüger: ”Gustavia – Gustav IV Adolfs okända hamnprojekt på Rügen från 1806”
Moderator: Åsa Karlsson

F2

 

Martin Luther och reformationens betydelse
I Pommersches Landesmuseum hänger Croy-gobelängen från 1554, med motiv från reformationen och ur den pommerska hertigfamiljens och det sachsiska furstehusets historia. Dr Stefan Fassbinder, historiker vid museet, berättar om konstverket, och mot denna bokstavliga 1500-talsfond föreläser därefter Mikael Mogren, teol.dr, fil.mag. och kaplan i Helga Trefaldighets församling i Uppsala, om reformatorn och kyrkofadern Luther: "Världen blev sig aldrig lik därefter”.
Moderator: Lena Milton
Obs. lokalen! Seminariet hålls i Pommersches Landesmuseum, Rakower Strasse 9.

F3

 

Forskningsfronten flyttas fram I  Hörsaal 3
Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson

F4

Universitetshistoria  Hörsaal 2
(OBS! seminariet hålls på tyska)
Greifswalds universitet grundades 1456 och var under svensktiden alltså rikets äldsta. Många svenska studenter har under seklerna läst i Greifswald, inte minst under 1900-talets mellankrigstid. Seminariet belyser olika aspekter av universitetets historia och funktioner.
Dr Jana Fietz, Schwerin: ”Swedische und nordische Studenten in Greifswald 1630–2008”
Archivleiter, Dr Dirk Alvermann, Greifswald: ”Greifswalder Professoren als Kulturmittler zwischen Deutschland und Schweden am Ende des 18. Jahrhunderts”
Archivar, M.A. Daniel Höffker, Stockholm: ”Die Universitäten als Instrumente der schwedischen Provinzpolitik in der Frühen Neuzeit”
Moderator: Hans Almgren

15.30-16.00   Kaffe serveras i universitetets lokaler
16.00-17.00   Kortföreläsningar:

F5

 

Kristen manlighet – en modernitetens paradox  Hörsaal 2
Docent Yvonne Maria Werner, historiker i Lund, ger genus- och teologiska perspektiv på kristendomen under främst 1800-talet.
Moderator: Maja Hagerman

F6

 

Musik och politik i skuggan av nazismen  Hörsaal 1
Fil.dr Petra Garberding, etnolog vid Södertörns högskola, föreläser om tonsättaren Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna.
Moderator: Birgitta Almgren

F7

 

Arkiven – då, nu och sedan. Att förstå och använda vårt gemensamma kulturarv  Hörsaal 3
Hur kan arkiven bli en pedagogisk resurs i historieundervisningen? Karin Borgkvist Ljung, förste arkivarie vid Riksarkivet i Stockholm, berättar om RA:s samarbete med universitet och gymnasieskolor.
Moderator: Lars Ilshammar

F8

Resa i Europa – utbildning i kultur och umgänge på utrikesresor under 1600-talet  Hörsaal 5
Fil.mag. Ola Winberg, Uppsala universitet, föreläser om sitt avhandlingsämne.
Moderator: Erland Sellberg

19.00

 

Konsert i S:t Nikolai kyrka, Domplatz
Organist är professor Matthias Schneider, filosofiska fakultetens dekan

20.00

Mottagning i Pommersches Landesmuseum
Museidirektör Dr Uwe Schröder hälsar oss välkomna och den vackra Caspar David Friedrich-salen visas av museets vice direktör, Dr Birthe Frenssen och Dr Stefan Fassbinder. En lättare måltid serveras och Peter Tenhaef och hans barockorkester spelar under kvällen. Kvällens värd är Vattenfall Europe, Tuomo Hatakka, vice vd och chef för Business Group Centraleuropa. Adress: Rakower strasse 9

Lördag 11 oktober

8.30 - 9.30

 

Plenarföreläsning i S:t Nikolai domkyrka, Domplatz
"Utbudet av ekonomiska idéer mellan Sverige och Tyskland genom tiderna".
Professor Hans-Michael Trautwein, Carl von Ossletzky Universität, Oldenburg

9.30 - 10.00   Kaffe serveras i universitetes lokaler

10.00-11.30

Parallella seminarier

L1

Forskningsfronten flyttas fram II  Hörsaal 2
Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson

L2

"Hitler tog Greifswald ifrån mig, DDR gav mig det åter!" Ett livsprojekt i Thorilds fotspår  Hörsaal 1
Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola, lyfter fram den mindre kände av de två radikala svenska professorer som under varsin epok verkat i Greifswald - läraren, forskaren, författaren, skolpolitikern och riksdagsmannen Stellan Arvidson.
Moderator: Odd Zschiedrich, Svenska Akademiens kanslichef

L3

Fru Hebbes kärleksgärning. Det sociala reportaget föds  Hörsaal 3
Ami Lönnroth och Per Eric Mattsson från föreningen Wendelas Vänner berättar om Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist.
Moderator: Jarl Torbacke
Arrangör: Presshistoriska föreningen

L4

Bort över havet – resande och kunskapsförmedling mellan Sverige och norra Tyskland ca 1500-1800  Hörsaal 5
Teol. dr Otfried Czaika, KB: ”Sveriges närmaste städer - Rostock och Greifswald. Utbildning och kulturtransfer 1500–1700”
Fil.dr Janis Kreslins, KB: ”De kulturella strömningarnas osynliga grammatik”
Fil.kand. Gunnar Ståhl: ”Östersjön – den stora landsvägen mellan Sverige och Tyskland. Om resor mellan Sverige och Pommern”
Moderator: Professor Werner Buchholz, Greifswalds universitet

11.30-13.00

Lunch serveras på restaurang Mensa am Wall
Adress: Am Schiesswall 1-4

13.00-14.15

Parallella seminarier

L5

Historiedidaktik: ”Energifrågor? Det är väl inget historielärare ska syssla med!”  Hörsaal 2
Om energi och miljö i historieundervisningen med Per Eliasson, universitetslektor vid Malmö högskolas lärarutbildning.
Moderator: Hans Almgren
Arrangör: Historielärarnas förening

L6

Kartläggningen av Svenska Pommerns arv – presentation av projekt och verksamheter  Hörsaal 3
Schwedisches Kulturerbe.
”Svenska Pommern och dess kulturella arv i dag - presentation av en blivande stiftelse”, M.A. Ivo Asmus, Greifswalds universitet
Karten der schwedischen Landesvermessung schwedisch-Pommerns. “Die Erforschung der Landesaufnahme: eine Quelle zur Kenntnis der landwirtschaftlichen Verhältnisse und des Alltagslebens vor 300 Jahren“, Dr Stephan Kroll, Universität Rostock (OBS! Föredraget hålls på tyska)
Schwedenstrasse. ”Ett IT-understött kulturhistoriskt och turismbefrämjande samarbete mellan Tyskland och Sverige”, Magnus Eriksson, redaktör för Schwedenstrasse
VIFANORD. ”Tillkomsten och uppbyggnaden av Virtuelle Fachbibliotek Nordeuropa und Ostseeraum”, Dr Ruth Sindt Universitetsbiblioteket i Kiel
Moderator: Professor Jens E. Olesen

L7

Caspar David Friedrich, det besjälade landskapets målare  Hörsaal 1
Docent Torsten Gunnarsson, chef för Nationalmuseums samlingar, presenterar den tyska romantikens mest framstående och originelle landskapsskildrare.
Moderator: Sten Westerberg

L8

Medan segern firades: min mammas historia  Hörsaal 5
Samtal med journalisten och tidigare statsrådet Jens Orback, utifrån hans bok om sin mors upplevelser i andra världskrigets slutskede.
Moderator: Odd Zschiedrich, Svenska Akademiens kanslichef

14.30-15.45

Parallella seminarier

L9

Klassisk musik är oftast tysk
Pianisten, författaren och programvärden Sixten Nordström föreläser om och framför stycken av några av de stora tyska kompositörerna.
Moderator: Torgny Wadensjö
OBS lokalen! Seminariet hålls i S:t Nikolai domkyrka, Domplatz

L10

Lützen – dragkamp om ett minne  Hörsaal 3
Fil.dr Inger Schuberth, historiker, översättare och utställningsproducent i Tyskland, presenterar och diskuterar sin bok om Lützenminnet och dess säregna historia.
Moderator: Peter Luthersson

L11

Sverige och DDR: från efterkrigstid fram till murens fall  Hörsaal 5
Dr Alexander Muschik, Greifswald/Hamburg: ”De båda tyska staterna och det neutrala Sverige 1949–1972”
Dr Nils Abraham, Greifswald/Bonn: ”DDR:s ’public diplomacy’ gentemot Sverige 1972–1989”
Moderator: Lars Hjalmarson

L12

Kärlek med förhinder. Kvinnor och män i tysk populärlitteratur under 1500-talet  Hörsaal 2
Föreläsning med Elisabet Wåghäll Nivre, professor i tysk litteratur vid Stockholms universitet.
Moderator: Docent Niklas Ekedahl, Södertörns högskola

15.45-16.15   Kaffe serveras i universitets lokaler
16.15-17.30  

Parallella seminarier

L13

Tyskar som gärningsmän? Tyskar som offer?  Hörsaal 1
Fil.dr och journalist Barbro Eberan, verksam i Hamburg och författare till ett flertal studier i ämnet, diskuterar skuldfrågan och den tyska självbilden under efterkrigstiden.
Moderator: Oscar Österberg
Arrangör: Forum för levande historia

L14

1658: tåget över Bält och freden i Roskilde. En historikers reflektion  Hörsaal 3
Föreläsning med professor Lars Ericson Wolke, verksam vid Försvarshögskolan och Åbo akademi.
Moderator: Bo Eriksson

L15

Kamrat spion – om Sverige i Stasi-arkiven  Hörsaal 5
Björn Cederberg, författare och dokumentärfilmare, berättar om sin undersökning av den östtyska säkerhetspolisens verksamhet i Sverige.
Moderator: Peter Luthersson

L14

Historiedidaktik: Historia i den nya gymnasieskolan - möjligheter och utmaningar när ämnetbreddas  Hörsaal 2
Medverkande: Skolverkets generaldirektör Per Thullberg och gymnasielärare Åsa Olovsson.
Moderator: Hans Albin Larsson
Arrangör: Historielärarnas förening

19.30

Avslutningsmiddag på restaurang Mensa am Wall
Middag och dans till Professor Werner Baumgartners orkester. Adress: Am Schiesswall 1-4

Söndag 12 oktober

S1

 

Stadsvandring Greifswald (9.00–ca 12.00)

Den gamla Hansestaden Greifswald är en av de få städer som klarade sig undan andra världskrigets förstörelse, och där mycket av det medeltida arvet därför finns kvar. Under vandringen genom den gamla stadskärnan kommer vi att få besöka de tre kyrkor som skänker staden dess karaktäristiska siluett: domkyrkan S:t Nikolai (”Långe Nikolaus”), Jakobikyrkan (”Lille Jakob”) och den bastanta Mariakyrkan (”Tjocka Maria”), stadens äldsta byggnadsverk, men vi passerar också de omsorgsfullt renoverade medeltidsbyggnaderna kring och nära det vackra Rådhustorget, gamla stans centrum. Där finns såväl praktfulla gavelhus som små korsvirkeshus. I närheten ligger universitetets huvudbyggnad med sin unika aula i senbarock, och mittemot står det särpräglade Rubenow-monumentet, som restes 1856 till minne av universitetets grundare. I utkanten av stadskärnan finns ännu delar kvar av den gamla stadsmuren. Efter avslutad rundtur kan den som önskar själv besöka det nyrenoverade Pommersches Landesmuseum, delvis sammanbyggt med ruinerna efter ett gammalt franciskanerkloster, där många verk av stadens berömde son Caspar David Friedrich finns.
Pris: 160 SEK (exkl moms), ej lunch
Mötesplats: Huvudbyggnaden Greifswalds universitet, Rubenowstrasse 1

S2

Rügen (8.30–ca 17.00)

På denna exkursion till Tysklands största ö besöker vi utvalda sevärdheter och naturpanoraman. Vi åker via den nya bron, passerar den lilla ön Dänholm och fortsätter till Bergen och dess högmedeltida kyrka, uppförd av Rügenfursten Jaromar och tidigt ombyggd till klosterkyrka. I anslutning till den arkitektoniskt spännande kyrkan finns en del av det gamla klostrets innergård bevarad, och i kyrkomuren finns en ”Svantevitsten”. Efter en avstickare till PRORA, den kilometerlånga semesteranläggningen som uppfördes av nazisterna kort före andra världskriget, besöker vi Saßnitz och njuter av utsikten över den gamla färjehamnen från ”Sachsenblik”. Lunchen intas innan vi kör till utsiktspunkten Stubnitz/Königsstuhl, varifrån Karl XII 1715 iakttog sjöslaget mellan svenskar och danskar. Härifrån är utsikten över kusten och dess kritklippor storslagen. Turen går vidare till Altenkirchen, en av öns äldsta kyrkor. På vägen söderut kör vi förbi slottet Spyker, som på sin tid ägdes av Carl Gustav Wrangel, och når fram till Putbus (”den vita staden”), centrum för ett av de största godskomplexen på Rügen. Vi ser bl.a. det cirkelrunda Circus Maximus, uppförd av furst Malte von Putbus i början av 1800-talet, och går en tur i den gamla slottsparken innan turen går åter mot Stralsund.
Guide: Jens E. Olesen
Pris 630 SEK, lunch och middag ingår
Mötesplats: Huvudbyggnaden Greifswalds universitet, Rubenowstrasse 1, kl. 08.00
Observera att bagaget måste medtagas om du ska vidare med tåg till Sverige. Turerna avslutas i Saßnitz där resan går vidare med båt och tåg till Sverige och din slutdestination.
Middag serveras ombord på båten.

S3

Södra Rügen och Stralsund (8.30–ca. 17.00)

Efter att ha kört över den nya bron till Rügen tar vi av mot godset Groß Schoritz, Ernst Moritz Arndts födelseplats och numera museum över historieprofessorn och översättaren av de svenska lagarna. Vi beger oss därefter söderut till Groß Stresow, som 1715 var krigsskådeplats under stora nordiska kriget då Rügen gick förlorat för svenskarna, och fortsätter sedan till Mönchgut, där Gustav IV Adolf hade planer på att uppföra en ny stad med namnet”Gustavia”. Efter lunch i Bergen går färden tillbaka till Stralsund som med sin gamla Hansearkitektur erbjuder många sevärdheter. Här blir tillfälle att bese bl.a. det rikt utsmyckade rådhuset och Wulflamhuset från 1300-talet, ett av de mest spektakulära gavelhusen, samt att besöka Kulturhistoriska museet. I gamla stan ligger kyrkorna S:ta Maria med sin 1600-talsorgel och flera magnifika exempel på barockkonst, och S:t Nicolai, stadens äldsta kyrka med bl.a. ett astronomiskt ur från 1300-talet. Här finns också de forna klostren Johannisklostret och Helgeandshuset, liksom befästningar från Karl
XII:s tid.
Guide: Joachim Krüger
Pris: 630 SEK, lunch och middag ingår
Mötesplats: Huvudbyggnaden Greifswalds universitet, Rubenowstrasse 1, kl. 08.00
Observera att bagaget måste medtagas om du ska vidare med tåg till Sverige. Turerna avslutas i Saßnitz där resan går vidare med båt och tåg till Sverige och din slutdestination.
Middag serveras ombord på båten.

S4

Usedom (8.30 till ca. 17.00)

Från Greifswald går turen via Wolgast till Peenemünde. Den gamla hamnstaden Wolgast var också residens för de pommerska hertigarna, vilkas slott under åren 1665–1675 även tjänade som säte för svenskpommerska regeringen, hovrätten och konsistoriet. Den svenska generalguvernören C G Wrangel, som hade en stor del av sina pommerska gods i närheten, hade sedan 1650 vid flera tillfällen anordnat att lantständerna och regeringen skulle sammanträda där. I Wolgast besöker vi Petri-kyrkan och stadens centrala torg med rådhus och museum. I Peenemünde ser vi närmare på Gustav II Adolfs kapell, anlagt ungefär på det ställe där kustlinjen löpte vid kungens landstigning sommaren 1630. Närmare stranden finns ruinerna efter den preussiska skansen, med rötter i svensktiden. Lunchen intar vi i Zinnowitz, tidigare en bondby som på slutet av 1800-talet utvecklades till havsbad på samma sätt som andra ”Kaiserbäder”. Därifrån går turen vidare till domängodset Pudagla, varifrån drottning Christinas guvernör administrerade hennes omfattande godsbesittningar på ön och i övriga områden i Vorpommern. Härefter besöker vi renässansslottet Mellenthin, som just nu genomgår en välbehövlig renovering. På vägen mot Stralsund besöker vi Anklam med Schwedenmühle vid Peenedamm, som efter 1720 förblev svenska trots att själva staden kom under preussiskt herravälde.
Guide: Ivo Asmus
Pris 650 SEK, lunch och middag ingår.
Mötesplats: Huvudbyggnaden Greifswalds universitet, Rubenowstrasse 1, kl. 08.00
Observera att bagaget måste medtagas om du ska vidare med tåg till Sverige. Turerna avslutas i Saßnitz där resan går vidare med båt och tåg till Sverige och din slutdestination.
Middag serveras ombord på båten.

Programmet har utarbetats i samarbete med Lehrstuhl für Nordische Geschichte vid Greifswalds universitet.