2005 – Västerås

DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I VÄSTERÅS 2005


UNIONER

Förtid, samtid och eftermäle

De Svenska Historiedagarnas konferens i Västerås den 16–18 september 2005

Ladda ned programmet i PDF-format

Invigning samt alla seminarier ägde rum på Aros Congress Center, Munkgatan 7


Fredag 16 september

10.00-13.00

 

Invigningsceremoni

Öppningsord av Historiedagarnas ordförande Jörgen Ullenhag.
Historiedagarna invigs av kronprinsessan Victoria.
Landshövding Mats Svegfors hälsar välkommen till Västmanland.
Inledningsföreläsning: Nordiske visjoner och og nasjonale konflikter. Den norsk-svenske unionens siste dager
Doktorand Ruth Hemstad, Historisk institutt, Universitet i Oslo samt koordinator for det norsk-svenske Prosjekt 1905: svensk-norske relationer i 200 år.
Utdelning av CLIO-priset och priset till Alla tiders historielärare.
Delas ut av CLIOs juryordförande Åsa Karlsson och Sirpa Sternad från Gleerups Utbildning AB.
Musikaliskt inslag
Plenarföreläsning: Året 1905
Professor Nils Erik Forsgård, Helsingfors universitet
Moderator: Torgny Wadensjö
Brännpunkt: Hur många Europa?
Historiskt perspektiv på utvidgning och avgränsning.

Professor Kristian Gerner, Lunds universitet, Generalkonsul i Istanbul, teol. dr. h.c. Ingmar Karlsson, dr. phil. i antropologi Anne Knudsen, chefredaktör Weekendavisen, Köpenhamn.
Moderator: Annika Ström Melin, Sveriges Radio

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.30

Parallella seminarier

F1

Lars Wivallius - skojare och skald

En föreläsning av professor emeritus Birger Bergh, Lunds universitet.
Moderator: Bo Eriksson Janbrink

F2

Den synliga handen

Professor Lars Magnusson, Uppsala universitet, föreläser om stat och industrialisering under 1800-talet.
Moderator: Torgny Wadensjö

F3

Forskningsfronten flyttas fram!

Doktorander presenterar nya avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson

F4

Historiska perspektiv på intolerans och diskriminering

Överintendent docent Hélene Lööw redogör för Forums arbete mot intolerans och diskriminering och för en nyligen genomförd attitydundersökning bland skolungdom, samt tar upp historiska perspektiv på de problem rapporten fört fram.
Moderator: Sten Westerberg
Arrangör: Myndigheten Forum för levande historia

15.30-16.00

Kaffe

16.00-17.30

Parallella seminarier

F5

Drömmen om Norden, nazistisk infiltration av skolor och universitet

Professor Birgitta Almgren, Södertörns Högskola

F6

Arvet efter Gustav Vasa. Samtal kring fyra kungar och en dramatisk tid i svensk historia.

Docent Lars Ericson, Försvarshögskolan, professor Lars-Olof Larsson, samt professor Eva Österberg, Lunds universitet.
Moderator: Åsa Karlsson

F7

Historia på webben

På Internet finns lekplatser, nyheter, frågespalter och historiska världar återskapade i virtuell tredimensionalitet. Här frodas en salig blandning av lögner och sanningar. Finns det gränser för vad webben kan göra med historien? Och hur lär man ut källkritik till Internet-användare?
Chefredaktör Peter Kristensson, Nättidningen Svensk Historia, (belönad med Kunskapspriset 2004), tf avdelningschef Rolf Källman, Riksantikvarieämbetet.
Moderator: Maja Hagerman

F8

Mälardalens högskola presenterar aktuell historisk forskning

Docent Eva Blomberg talar om artistyrkets professionalisering, docent Christer Ericsson om idrottens kommersialisering och professionalisering och doktorand Pia Lindberg berättar om industrialiseringen i Västerås och Arboga.
Moderator: Lena Milton

17.30-18.30

Föreningsstämma, Historielärarnas Förening

19.00

Mottagning i Teknikbyn, Culturen. Sintervägen 6
Individuell transport, ca 10 minuters promenad från Aros Congress

Lördag 17 september

9.00 - 10.10

 

Plenarföreläsning i Kongresshallen: Det osmanska riket och det moderna Turkiet

med bland andra generalkonsuln i Istanbul teol dr h c Ingmar Karlsson och fil dr Svante Cornell.
Moderator: Anders Björnsson

10.10-10.30

Kaffe

10.30-12.00

Parallella seminarier

L1

Det Rudbeckianska Västerås som lärdomsstad

med bl.a. Erland Sellberg

L2

Att söka efter böcker och artiklar om svensk historia

Om Svensk historisk bibliografi på Internet. Bibliograferna Johannes Rudberg och Karin Hedlin från Kungl. biblioteket berättar om arbetet med Svensk historisk bibliografi (SHB) visar databasen och ger tips om olika sätt att söka.
Moderator: Lena Milton

L3

Norskt nationsbyggande under och efter unionen

Cand. philol. Åsmund Svendsen, Norsk teknisk museum i Oslo, dr art Sven Ivar Angell, Universitetet i Bergen, dr art Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU i Trondheim
Moderator: Docent Ragnar Björk, Södertörns högskola

L4

Unionsupplösningen och pressen

Tre forskare belyser olika företeelser i svensk och norsk press i samband med unionsupplösningen
"1905 i det pressehistoriske bildet". Professor Hans Fredrik Dahl, Oslo universitet. "Karikatyrerna i svensk press under unionskrisen". Professor Ann-Katrin Hatje, Umeå universitet.
"Unionskrisen och den svenska pressens partipolitisering". Professor emeritus Jarl Torbacke, Stockholms universitet
Moderator: Jörgen Ullenhag
Arrangör: Svensk Presshistorisk Förening

12.00-13.30

Lunch

13.30-15.00

Parallella seminarier

L5

Kraftindustrin i Sverige och Norge - Asea och Norsk Hydro

Ketil Gjølme Andersen och professor Jan Glete, Stockholms universitet.
Moderator: Anders Björnsson

L6

Forskningsfronten flyttas fram igen!

Doktorander presenterar nya avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson

L7

Hvarför skola kvinnorna vänta?

Kvinnlig rösträttsaktivism i Norden vid förra sekelskiftet.
Utrikesrådet Anja-Riitta Ketokoski-Rexed, Helsingfors, professor Drude Dahlerup, Stockholms universitet, fil dr Josefine Rönnbäck och docent Inger Hammar, Lunds universitet.
Moderator: Professor Christina Florin, Institutet för framtidsstudier.

L8

Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag

En studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodríguez tänkande. Förra årets Cliopristagare, Fil dr Edda Manga, Uppsala universitet, föreläser om sin avhandling.
Moderator: Erland Sellberg

15.00-15.30

Kaffe

15.30-17.00

Parallella seminarier

L9

Kunglig utrikespolitik och inget ”parlamentarismens pedanteri” - svenskt försök till medling mellan Tyskland och England sommaren 1940

Professor emeritus Gunnar Richardson, Linköpings universitet.
Moderator: Jörgen Ullenhag

L10

Idrottens historiska dimensioner

Ett samtal om idrottshistoria som ett ämne på gång. Docent Bill Sund, Stockholms universitet, professor Finn Olstad. Norges Idressthögskole och lektor Niels Kayser Nielsen, Aarhus universitet.
Moderator: Bo Eriksson Janbrink

L11

Historia för alla gymnasister! Men hur?

Kring historieundervisningens villkor i gymnasieskolan.
Medverkande: Hans Almgren, Hans Albin Larsson, m.fl
Arrangör: Historielärarnas Förening

L12

Kvinnliga patroner och gruvpigor

Oväntade aktörer i varsin ända av brukssamhällets sociala stege. Fd museiintendent Kerstin Westerlund, Stockholm och arkivarie Håkan Henriksson, ArkivCentrum, Örebro.
Moderator: Åsa Karlsson

19.00

Avslutningsmiddag

Söndag 18 september

S1

 

Stadsvandring i Västerås

9.30-12.30

Under ledning av Länsmuseets kunniga pedagoger gör vi en kultur- och arkitekturhistorisk promenad genom stadens centrum. Turen inleds i Domkyrkan och de näraliggande kvarteren med rötter i medeltiden, fortsätter till Slottet och andra anrika byggnader och slutar bland 1900-talets modernistiska landmärken.

S2

I järnhanteringens spår

9.30-12.30

Denna utflykt gör halt vid två centrala punkter i Bergslagens månghundraåriga järnbrukshistoria. Nya Lapphyttan är en rekonstruktion av en hyttby från 1100/1200-talet och visningen kommer att ge en inblick i såväl utgrävningarna på originalplatsen som de medeltida masugnsteknikerna och sysslorna kring järntillverkningen. Bussen styr sedan mot Norberg och lunchpaus, efter vilken det kommer att ges tid för promenad i den gamla stadskärnan. Längs ån ligger ännu 1700- och 1800-talsgårdar, som bl.a. rymmer hantverksbutiker, antikvariat och ett rikskänt konditori. Därefter går turen till Engelsbergs bruk, ett av de främsta industriminnena i världen. Här står masugn, smedja, brukskontor och ekonomibyggnader kvar som om de nyligen lämnats, och ännu går det att sätta igång både vattenhjulet och hammaren. Visningen avslutas med ett besök i arkivet, som förvarar handlingar från alla företag som ägts av familjen Ax:son Johnson och Nordstjernan och som därigenom visar ett tvärsnitt av svensk industrihistoria under 1900-talet. Lunch och kaffe ingår.

S3

Slott i Västmanland

8.30-15.30

Inom ramen för denna utflykt får vi besöka två slott som hör till de bäst bevarade från svensk stormaktstid. Vi beger oss först till Strömsholm, ett av de främsta exemplen på karolinsk arkitektur och uppfört för Karl X:s drottning Hedvig Eleonoras räkning. Förutom besöket i själva slottet kommer vi också att under sakkunnig ledning visas runt bland ekonomibyggnaderna, varav somliga står kvar från 1600-talet, och i ridskolan, förlagd till platsen på grund av det stuteri som sannolikt fanns redan på Gustav Vasas tid. Efter lunch i trivsam miljö fortsätter turen till det vackert belägna Tidö, byggt i senrenässans och begynnande barockstil och med en interiör som i mångt och mycket bevarats från byggherren Axel Oxenstiernas tid. Här finns ännu porträtt och andra inventarier kvar från 1600-talet, som vi får se under visningen av paradvåningen. Innan färden går tillbaka till Västerås blir det också tillfälle att besöka det kända leksaksmuseet, som invigdes 1974 av ägarfamiljen. Lunch ingår.

S4

Kungsör och Arboga

8.30-16.00

Under den här heldagsutflykten besöker vi Arboga och Kungsör, länets västligaste kommuner. Första stopp blir Kungsudden i Kungsör, vår guide från Hembygdsförening berättar om Kungsgården, med anor från Gustav Vasas tid. Vi får också höra om de storstilade planer Johan III hade för Kungsör, om Karl XI:s björnjakter m.m. Vi försöker också få med ett besök i Kung Karls kyrka, en korsformad barockkyrka, ritad av Nicodemus Tessin d.y.
Därefter går färden till Hjälmare kanal, Sveriges äldsta, där vi först stannar vid Hjälmare docka. Den som så vill kan promenera en bit längs kanalen till Kvarnsjön – på promenadvägen ligger ”åttans sluss”, (tidigare Karl XIV Johans sluss). Den som inte vill gå, åker med bussen till Kvarnfallets restaurang, där vi äter lunch. Vid Kvarnsjön berättas mer om kanalen och dess historia.
På vägen till Arboga åker vi över gamla kanalen, invigd 1639, med Gustaf III:s sluss.
Vi passerar flygfältet och får höra om ”flyget” i Arboga. Framme i Arboga går vi på stadspromenad med guide och besöker bl.a. Heliga Trefaldighets kyrka, den gamla franciskanerkyrkan, samt Ladbron och Västerlånggatan, stans äldsta gata. Därefter blir det tid för kafébesök och en stunds strövtåg innan bussen styr mot Västerås. På vägen tillbaka berättas lite västmanländsk väghistoria. Lunch och kaffe ingår.