DE SVENSKA HISTORIEDAGARNA I VASA 2009

 

FINN FINLAND

Riksdel och grannland, från stenålder till idag

De Svenska Historiedagarnas konferens i Vasa den 18–20 september 2009

Ladda ned programmet i PDF-format

Invigningen och alla seminarier (utom F6 och L20) ägde rum på Åbo Akademi, Strandgatan 2


Fredag 18 september
14.00-15.00 Lunch
15.00-15.30   Invigning i Academill, Åbo Akademi

Välkomsttal av De Svenska Historiedagarnas ordförande Dag Klackenberg.
Sveriges ambassadör i Finland, Johan Molander, inviger konferensen.
Utdelning av Cliopriset. Motiveringen läses upp av Cliojuryns representant fil. dr Åsa Karlsson.

15.45-16.45

Parallella seminarier

F1
Från bondetåg till Lappoval. Svenskösterbottningarna och Lapporörelsen sommaren 1930

Fil. mag. Johanna Bonäs, Åbo Akademi, föreläser om den högerradikala ”proteströrelsen” med rötter i inbördeskrigets motsättningar.
Moderator: Jarl Torbacke. Lokal: Academisalen

F2
Språk, identitet, konstnärsskap och kulturliv

Författaren Märta Tikkanen samtalar med Svenska Akademiens kanslichef Odd Zschiedrich om svenska språkets ställning i Finland, den speciella finländska kulturen och sin egen gärning.
Moderator: Odd Zschiedrich. Lokal: Auditorium Brunn

F3
Att förstå vår ekonomiska historia

Författaren Anders Johnson, som givit ut bl.a. Fånga platsen. Guide till Sveriges företagsamma historia, diskuterar – och kritiserar – läroböckernas bild av den svenska ekonomiska utvecklingen.
Moderator: Hans Almgren. Lokal: Seminarierum C0215

F4
Storstrejken 1909 – hur har den framställts i media?

Docent Pelle Snickars, forskningschef vid KB:s avdelning för audiovisuella medier, föreläser.
Moderator: Lars Hjalmarson. Lokal: Seminarierum C0214

16.45-17.15
Kaffe
17.15-18.15

Parallella seminarier

F5
Forskningsfronten flyttas fram I

Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina pågående avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson. Lokal: Academisalen

F6
Ortodoxa kyrkan – Finlands andra statskyrka

Fader Matti Wallgren, Vasa, föreläser.
Moderator: Åsa Karlsson. OBS! Lokalen: Ortodoxa kyrkan, Kaserntorget

F7
Suomis sång. Den finländska studentsången som identitetsbildare

Fil.dr Barbro Kvist Dahlstedt, Riksarkivet i Stockholm, föreläser om hur 1800-talets studentsång i sin form och repertoar speglade såväl samhällets och universitetets förändring som framväxten av en ny nationell identitet.
Moderator: Lena Milton. Lokal: Seminarierum C0215

F8
Brev från Michael Gyldenstolpe till sonen Nils

En studie om privatbrevet under 1660-talet, med fil. dr. Annika Ström, Södertörns högskola.
Moderator: Erland Sellberg. Lokal: Auditorium Bruhn

19.30 Mottagning i Stadshuset

Bitr. stadsdirektör Kristina Stenman hälsar oss välkomna. Mingel med lättare buffé och dryck. Musikaliska inslag.
Adress: Senatsgatan 1, individuell transport

Lördag 19 september
8.30 - 9.30
  Plenarföreläsning i Academisalen, Åbo Academill

Ambassadör och professor Krister Wahlbäck talar: "Några reflektioner över förhållandet mellan Finland och Sverige".
Moderator: Dag Klackenberg

9.30 - 10.00
Kaffe
10.00-11.00

Parallella seminarier

L1
Forskningsfronten flyttas fram II

Doktorander från olika universitet och högskolor presenterar sina pågående avhandlingsarbeten.
Moderator: Hans Albin Larsson. Lokal: Seminarierum C0214

L2
Med kanot över havet

Arkeologen Niclas Björck, Riksantikvarieämbetet, berättar om finsk-svensk gemenskap under stenåldern.
Moderator: Bo Eriksson. Lokal: Seminarierum C0215

L3
Jean Sibelius – fosterlandets fånge? Om en nationell symbol med universalistiska ambitioner

Föreläsning med musikinslag av teol.mag. Rabbe Forsman, blockflöjtist och lektor i tidig musik vid Sibelius-Akademin.
Moderator: Anders Björnsson, publicist och författare. Lokal: Auditorium Bruhn

L4
Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer – hur närmar vi oss detta i skolundervisningen?

Samarrangemang med Forum för levande historia och Historielärarnas Förening.
Medverkande: Christer Olsson och Catharina Loft, gymnasielärare, samt Oscar Österberg, Forum för levande historia.
Moderator: Hans Almgren. Lokal: Academisalen

11.15-12.15

Parallella seminarier

L5
Ett stänk av rött. Två systrar i revolutionens tjänst

Erkki Tuomioja , docent i politisk historia, föreläser om två anmödrar och deras händelserika liv i och nära den politiska hetluften.
Moderator: Dag Klackenberg. Lokal: Academisalen

L6
Peter Johan Bladh – svensk superkargör, ryskt kansliråd

Ett stycke svensk-finsk historia speglad i en man och hans släktkrets.
Professor emeritus Håkan Andersson, Åbo Akademi, föreläser.
Moderator: Peter Luthersson. Lokal: Auditorium Bruhn

L7
Att ramla efter halva loppet, resa sig och springa ikapp!

Ronald Fagerfjäll – chefredaktör, författare och företagshistoriker – talar om svenskt och finskt företagande under 1900-talet.
Moderator: Torgny Wadensjö. Lokal: Seminarierum C0214

L8
Historielärarutbildningen i Finland och Sverige – vad kan vi lära av varandra?

Samtal mellan fil.dr Tom Gullberg, akademilektor i Vasa, och professor Hans Albin Larsson, överdirektör vid Statens skolinspektion.
Lokal: Seminarierum C0215

12.15-13.15   Lunch
13.15-14.15

Parallella seminarier

L9
I bödlarnas fotspår. Massavrättningar och terror i finska inbördeskriget

Fil.mag. Aapo Roselius, doktorand vid Helsingfors universitet, talar om sin forskning om minneskulturen kring inbördeskriget.
Moderator: Anders Björnsson, publicist och författare. Lokal: Academisalen

L10
Finska flyktingar i Sverige under stora nordiska kriget

Fil.dr, riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg.
Moderator: Åsa Karlsson. Lokal: C0214

L11
1809 – statskuppen och regeringsformens tillkomst i Sverige

Fil.dr Anders Sundin föreläser om politiska aktörer och politisk kultur i det skede då det gustavianska enväldet ersattes med en konstitutionell monarki.
Moderator: Jarl Torbacke. Lokal: Auditorium Bruhn

L12
Artonhundratalet – "det sprängfyllda tomrummet!"

Om att "berätta" 1800-talet, om humorns roll och om att förena globalt och lokalt: ett seminarium utifrån UR:s nya TV-serie Max 1800-tal, med producent Johan Romin m.fl.
Moderator: Rolf Granstrand, UR/Skellefteå. Lokal: Seminarierum C0215

14.30-15.30

Parallella seminarier

L13
Hur svenskt var Finland?

Ett samtal om förhållandet mellan finskt och svenskt 1000–1600 med professor Nils-Erik Villstrand och fil.dr Kari Tarkiainen.
Moderator: Bo Eriksson. Lokal: Auditorium Bruhn

L14
Krig och fred: Finland anno 1944

Professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet, föreläser om ett av de svåraste åren i finsk historia, och diskuterar den nya krigshistoriens perspektiv.
Moderator: Sten Westerberg. Lokal: Academisalen

L15
När könet började skriva. Kvinnor i Finlands press 1771–1900

Pol. dr. Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors universitet.
Arrangör: Presshistoriska Föreningen.
Moderator: Jarl Torbacke. Lokal: Seminarierum C0214

L16
Operation Stella Polaris 1944

Journalist och fil.lic. Johanna Parikka Altenstedt berättar om sin forskning kring en spektakulär finsksvensk underrättelseoperation med en politisk affär och ett mytomspunnet arkivmaterial i sitt kölvatten.
Moderator: Dag Klackenberg. Lokal: Seminarierum C0215

15.30-16.00   Kaffe
16.00-17.00  

Parallella seminarier

L17
  Kekkografi: synpunkter på en statsman

Om den finska efterkrigstidens dominerande politiker, president Urho Kekkonen. Med professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet.
Moderator: Peter Luthersson. Lokal: Academisalen

L18
  Om Tacitus och slaget i Teutoburgerskogen år 9 e.Kr.

Ett samtal om historiens betydelse för nationell identitet mellan gymnasielektor Hans Almgren, Arboga, och docent Erland Sellberg, Stockholms universitet.
Lokal: Seminarierum C0215

L19
  Rikssprängningen som kom av sig. Finsk-svenska gemensamheter efter 1809

Professor Torkel Jansson, Uppsala universitet, berättar om svenska spår i storfurstendömet och den självständiga nationen.
Moderator: Hans Albin Larsson. Lokal: Auditorium Bruhn

L20
  Finska kriget 1808–1809. Att tolka och förstå kriget som sprängde riket.

Föreläsning av fil.dr Martin Hårdstedt, Umeå universitet. Som avslutning får seminariedeltagarna besöka museets Napoleon-rum och höra om det fenomen det illustrerar.
Moderator: Professor Nils-Erik Villstrand, Åbo Akademi. OBS! Lokalen: Österbottens museum, Museigatan 3

19.30 Avslutningsmiddag i Åbo Akademis lokaler

Middag med musik och dans. Utdelning av Stig Ramels pris. Motiveringen läses upp av fil. dr Jörgen Ullenhag

Söndag 20 september
S1
  Stadsvandring Vasa (8.30–11.30)

Samling på Vasa torg vid Finlands frihetsstaty, där guiden inleder med att berätta om flytten till den nuvarande staden efter branden 1852, något om torgets historia och förhållandena under vinterkriget. Vandringen fortsätter till Rewell Center, Österbottens största köpcenter som uppfördes redan på 1960-talet efter ritningar av Viljo Revell, en av Finlands mest framstående arkitekter. Därefter passerar vi Kyrkoparken och besöker Trefaldighetskyrkan från 1860-talet, och fortsätter till Kasernområdet. Där finns Helige Nikolaus ortodoxa kyrka och kasernbyggnaderna från 1860- och 1880-talen. Promenaden går vidare till stranden och gamla Kronomagasinet, stadens fängelse, hovrätten och Inre hamnen och Kuntsi museum för modern konst. Turen avslutas vid Stadshuset.
Pris: 140 kr

S2
Nya och gamla Vasa samt Söderfjärden (8.00–14.30. Observera ny starttid)

Turen har samma program som S1 på förmiddagen. Samling på Vasa torg vid Finlands frihetsstaty.

Lunch på restaurang Loftet, inrymt i ett charmigt trähus från 1860-talet i hörnet av Vasaesplanaden/Rådhusgatan. Därefter avgår bussen från Stadshuset, via det vackert belägna Sunnanvik till gamla Vasa. Staden, en gång en livlig handels- och marknadsplats, grundades 1606 av Karl IX. 1776 inrättades hovrätten av Gustav III, och den byggnad den inrymdes i var en av de få som stod kvar efter branden 1852. Vi passerar det gamla ruinområdet, där bl.a. stenfoten efter stadens skola – vars mest kända elev var Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg – finns kvar. Vi besöker Hovrättshuset, som idag rymmer Korsholms kyrka. Huset anses vara en av den gustavianska tidens vackraste byggnadsverk i Finland. Vi passerar Minnesmärket över slaget i Vasa på midsommardagen 1808, och därefter vänder turen tillbaka till Vasa. Under färden får vi höra om Solf i Korsholms kommun, rik på en allmogekultur som hålls levande genom bl.a. det stora hembygdsmuseet. Vi får också lära oss något om Söderfjärden, den stora meteoritkratern som uppkom för 520 miljoner år sedan. Den torrlades på 1920-talet och fortfarande ligger delar av området under havsvattennivå. Guide/föreläsare är bl.a. fil.mag. Katarina Andersson.
Pris: 690 kr

S3
Storkyro och Oravais (8.00–14.30. Observera ny starttid)

Avresa från hotellet med buss.
Turen går först till Storkyro och dess gamla kyrka, som en gång var gemensam för hela södra Österbottens befolkning. Storkyrko är platsen för början på det blodiga klubbeupproret 1596–1597. Dess äldsta delar stammar från 1304, men den präglas främst av 114 stora väggmålningar från 1560. Vi far därefter vidare till minnesmärket över slaget vid Napo 1714, det stora nordiska krigets sista slagfält, och fortsätter sedan längs Kyroälvs strand via Lillkyro till Oravais slagfält. Där mötte den svenska armén ryska trupper i september 1808, där det svenska nederlaget blev avgörande för Finlands framtida öde. Slaget är väl bekant genom Runebergs Fänrik Ståls sägner, och lunch kommer stilenligt nog att intas på Fänrik Ståls Center. Det blir tid att se en kort film och att besöka utställningen av persedlar och vapenrepliker i Furirbostället. Det finns en fast utställning om krigets konsekvenser för civilbefolkningen i Oravais. Besöket i Oravais avslutas med exercis av en del av Kungliga Österbottens Regementes Lifcompagnie. Färden tillbaka går genom Maxmo, vars yttre skärgård hör till den säregna Kvarken, och Korsholm, med en historia nära knuten till staden Vasas. Turen avslutas vid hotellet.
Guider/föreläsare: Professorer Nils-Erik Villstrand och docent Martin Hårdstedt.
Pris: 690 kr

S4
Kvarken (7.45-14.30. Observera ny starttid)

Avresa från hotellet med buss.
Turen utgår med kryssningsbåten M/S Corina från Inre hamnen, och under färden får vi uppleva något av lokalbefolkningens ”skäriliv” och se ännu orörda kobbar och skär. Då båten passerar under Replotbron, landets längsta bro, rör vi oss i Kvarken – Finlands första världsnaturarv. Efter landstigning fortsätter färden med buss och vi gör en rundtur i Replot kyrkby. Kyrkan är från 1781 och dess predikstol, från 1600-talet, flyttades dit från Vasa på 1840-talet. Resan fortsätter mot byarna Norra och Södra Vallgrund, med besök i Sommaröhallen som är en sevärdhet med härliga produkter från hela skärgården. Vi passerar Sommarösund, idag en lång grund vik, men på 1400-talet ett sund som användes som en skyddad genomfartsled för sjöfararna. Därefter intas lunch på Kalles Inn i Klobbskat i yttre skärgården, där naturen ser ut som i Lappland. Miljön är karg men skön, utsikten över havet underbar. I närheten finns fiskehamnen där man ibland kan se havsörnen och fiskgjusen på spaning efter något att äta. Det blir möjlighet att bekanta sig med hela området: Kotan, Paviljongen, Fyren och rökbasturna. Färden tillbaka går via stadsdelen Brändö. Där finns Vasas fjärde hamn och Gamla Bomullsfabriken (idag Brändö Företagscenter) Där finns också universitetet, Vetenskapsbiblioteket Tritonia, forskningscentret Technobothnia, nya Studenthuset Domus Bothnica, den svenska Yrkeshögskolan Novia och den finska Yrkeshögskolan.
Pris: 690 kr