Stig Ramel-pristagare 2023: Lars Ericson Wolke

Utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet och historisk sakkunskap förmår Lars Ericson Wolke att presentera historia och dess människor för en bred publik. Militär- stads- och politisk historia liksom biografier återfinns i hans produktion.

Stig Ramel-pristagare 2022: Carina Burman

Med stilistisk talang, ledigt språk och kunskap om det historiska sammanhanget förmår Carina Burman presentera historien och dess människor på ett sätt som utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet når en bred publik.

Stig Ramel-pristagare 2019: Henrika Tandefelt

Henrika Tandefelt är historiker, verksam vid Helsingfors universitet, och har i sin forskning haft inriktning på olika kultur- och idéhistoriska ämnen i finländsk, svensk och nordisk kontext från 1700-talet till 1900-tal.

Stig Ramel-pristagare 2018: Sverker Sörlin

För sin förmåga att se de stora perspektiven och göra dem begripliga och aktuella för samtiden, för tillgängliggörandet av miljöfrågornas idéhistoria och betydelse och – inte minst – sitt engagerade deltagande i samhälls…

Stig Ramel-pristagare 2017: Henrik Meinander

Henrik Meinander disputerade 1994 och innehar sedan många år den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. På hans långa meritförteckning står ett flertal uppdrag inom universitetet och vetenskaps…

Stig Ramel-pristagare 2016: Eva Österberg

Utan att ge avkall på den vetenskapliga kvaliteten har Eva Österberg lyckats presentera sin forskning i en form som når även en bredare publik, och har i sin insats som handledare spridit ringar på...

Stig Ramel-pristagare 2015: Per Olov Enquist

Med stilistisk säkerhet, med ett vackert och sparsmakat språk, personligt färgat av dialektala och religiösa uttryck, med känsla för det historiska sammanhanget och med ett inkännande intresse för...

Stig Ramel-pristagare 2014: Anders Andrén

Med idérikedom, stilistisk talang och en förmåga att låta de arkeologiska fynden tala med de historiska källorna, ger Anders Andrén en rikare bild av det han skildrar, vare sig det är medeltida stads…

Stig Ramel-pristagare 2013: Birgitta Odén

Birgitta Odén blev Sveriges första kvinnliga professor i historia och Lunds första kvinnliga professor någonsin, och har under sin långa verksamhetstid varit banbrytande inom flera områden.

Stig Ramel-pristagare 2012: Rainer Knapas

Rainer Knapas är en gränsöverskridare i flera bemärkelser. Dels ämnesmässigt: även om de konsthistoriska aspekterna utgör grunden så finns ett stort antal historiska discipliner representerade i hans...