Stig Ramel-pristagare 2019

HENRIKA TANDEFELT

 

Henrika Tandefelt är historiker, verksam vid Helsingfors universitet, och har i sin forskning haft inriktning på olika kultur- och idéhistoriska ämnen i finländsk, svensk och nordisk kontext från 1700-talet till 1900-tal. Avhandlingen, Gustaf III inför sina undersåtar, handlade om hur kungen iscensatte sig själv som härskare.

Henrika Tandefelt har forskat om nordisk herrgårdskultur och varit redaktör för bl. a. antologin Sarvlax. Herrgårdshistoria under 600 år. Hon har författat ett stort antal antologibidrag och artiklar – en av de tidigaste om Gustaf Mauritz Armfelt, som var föremål för Stig Ramels första biografi. Hon har också skrivit om Riddarhuset och riddarhusinstitutionen.

Till 200-årsjubileet av Borgå lantdag utgav Henrika Tandefelt Borgå 1809. Ceremoni och fest, som fick Fack Finlandia-priset – den första svenskspråkiga bok som har fått det. Hon har också arbetat mycket med den prisbelönta utgivningen av konstnären Albert Edelfelts brev, och senast har hon tillsammans med en kollega publicerat en idéhistorisk och litteratursociologisk bok om Finlands svenska författareförening, som fått mycket uppmärksamhet.

Henrika Tandefelt har alltså ett brett register, men med tyngdpunkt på den gustavianska tiden, och vi anser att det är med skarpsynthet och öppenhet för nytolkningar som hon tränger bakom vedertagna bilder av denna epok, och därmed skapar förståelse för motiv och drivkrafter i tidens kultur – politisk och annan. Hon besitter avsevärd stilistisk talang och ägnar uttrycket stor omsorg. Det gör att hon utan att ge avkall på den vetenskapliga kvaliteten kan presentera sin forskning i en form som är tillgänglig även för en bredare publik. Detta är sammantaget en insats av stort värde för historieintresserade och därmed alltså helt i Stig Ramels anda. Man kan också framhålla att 1700-talets svenska historia – det vill säga då Sverige och Finland fortfarande var ett rike – intresserade honom särskilt.