Stig Ramel-pristagare 2023

LARS ERICSON WOLKE

 

Lars Ericson Wolke disputerade 1988 på avhandlingen Borgare och byråkrater. Omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599–1637. Idag är Lars Ericson Wolke professor i historia vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution i Stockholm. Han är även docent i militärhistoria vid Åbo Akademi. Under 17 år arbetade han på Krigsarkivet, vilket har satt sina spår i hans många böcker om militära ämnen.

Snart efter avhandlingen 1988 inleddes den omfattande produktion av monografier, artiklar och fackböcker som idag uppgår till mer än femtio titlar. Det militärhistoriska intresset dominerar bland boktitlarna, men Ericson Wolke har också skrivit till exempel biografier, politisk historia och stadshistoria.

Utan att ge avkall på vetenskaplig kvalitet och historisk sakkunskap förmår Lars Ericson Wolke att presentera historia och dess människor för en bred publik, en insats helt i Stig Ramels anda.