Stig Ramel-pristagare 2017

HENRIK MEINANDER

 

Henrik Meinander disputerade 1994 och innehar sedan många år den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. På hans långa meritförteckning står ett flertal uppdrag inom universitetet och vetenskapssamfundet. Meinanders vetenskapliga gärning är också internationellt känd. Så har ett par av hans böcker har översatts till flera språk. Han har hållit och håller i flera stora forskningsprojekt.

Henrik Meinanders publikationslista är lång, och innehållsligt varierad. Här finns forskning om idrott, maskulinitet, minoriteter och förstås Finlands historia. Särskilt kan nämnas boken 1944, där Meinander väl lyckats fånga andra världskrigets politiska dramatik och folkets umbäranden. Den senaste boken, utkommen i år, är en biografi över Gustav Mannerheim.

Finland är på ett annat sätt än Sverige präglat av krig och har haft större anledning att reflektera över relationerna till grannländerna, något som återspeglas i Meinanders produktion. Han deltar dessutom i den samhällsdebatten genom sin regelbundna medverkan i Hufvudstadsbladet.

Denna hans gärning, kännetecknad av bredd och också ambition att nå ut till en större publik ser juryn som en i högsta grad viktig insats för historieintresserade och därmed alltså helt i Stig Ramels anda. Särskilt roligt är det förstås att just denna gång kunna utse en pristagare från Finland, som i år fyller seklet jämnt och som låg Stig Ramel så varmt om hjärtat.