Stig Ramel-pristagare 2011: Anders Björnsson

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2011 ska tilldelas Anders Björnsson för hans mångåriga, allsidiga och alltid lika engagerade arbete för historieämnets främjande. Anders Björnssons skriftliga...

Stig Ramel-pristagare 2010: Yvonne Hirdman

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2010 ska tilldelas Yvonne Hirdman.

Stig Ramel-pristagare 2009: Nils Erik Villstrand

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2009 ska tilldelas Nils Erik Villstrand.

Stig Ramel-pristagare 2008: Dick Harrison

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2008 ska tilldelas Dick Harrison.

Stig Ramel-pristagare 2007: Karin Johannisson

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2007 ska tilldelas Karin Johannisson.

Stig Ramel-pristagare 2006: Gunnar Wetterberg

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2006 ska tilldelas Gunnar Wetterberg.