Stig Ramel-pristagare 2015

PER OLOV ENQUIST

 

Juryn har beslutat att till årets mottagare utse författaren och dramatikern Per Olov Enquist.

P O Enquist, som är författare till pjäser och filmmanus men framför allt romaner, debuterade 1961 och fick några år senare sitt internationella genombrott med dokumentärromanen Legionärerna, om baltutlämningen 1946, som baserades på ambitiösa materialgenomgångar. Han har sedan dess utkommit med ett stort antal romaner, ofta på historiskt tema, såsom Livläkarens besök, Blanche och Marie och Lewis resa.

Med stilistisk säkerhet, med ett vackert och sparsmakat språk, personligt färgat av dialektala och religiösa uttryck, med känsla för det historiska sammanhanget och med ett inkännande intresse för gångna tiders människor – för deras liv och villkor, tänkande och världsbild – förmår P O Enquist att i personen spegla historien och ur de stora skeendena lösgöra människan och de existentiella frågorna.

I sitt författarskap förenar han stora skönlitterära kvaliteter med insikter om människors livsbetingelser i det förflutna. Det finns en historisk forskariver hos P O Enquist, men sanningssökandet ligger ofta på det personliga och psykologiska planet. Han levandegör härigenom historien på ett unikt sätt, vilket är en insats av stort värde för den historieintresserade.