Stig Ramel-pristagare 2016

EVA ÖSTERBERG

 

I år har juryn, som består av Peter Aronsson, Gunnar Wetterberg och mig själv, beslutat att tilldela professor emerita Eva Österberg priset.

Eva Österberg disputerade 1971, har innehaft en professur i Uppsala och framför allt i Lund. Hon är hedersdoktor i Oslo och i Växjö, ledamot i flera framstående akademier, har varit ordförande i Nationella forskarskolan och haft fler uppdrag än vad jag hinner räkna upp, men det viktiga just här är att framhålla den bredd som kännetecknar hennes forskning. Den har ett register som löper från strukturer och övergripande förhållanden till individer och mentaliteter. Det senare handlar om sådant som våldets historia, tystnaden som existentiellt fenomen och vänskapen sedd ut olika perspektiv. Eva Österberg har också skrivit om kvinnor i såväl stormaktstidens Sverige som den moderna offentligheten under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, och imorgon kommer vi att få höra henne föreläsa om De små då, om livsvillkor för barn, i det medeltida samhället och i dag.

En viktig del i Eva Österbergs gärning är hennes omfattande insats som handledare. Hon har, med omvittnat engagemang och respekt för varje persons möjligheter, lotsat närmare sextio doktorander till målet – förmodligen något av ett rekord i modern tid. Hon personifierar ett etos som tar den historiska kunskapen på allvar och förenar den med en blick för livets mångfald.

Utan att ge avkall på den vetenskapliga kvaliteten har Eva Österberg lyckats presentera sin forskning i en form som når även en bredare publik, och har i sin insats som handledare spridit ringar på vattnet genom att inspirera nya generationer av historiker att fortsatta verka i historievetenskapens tjänst, både inom akademin och ute i samhället – i högsta grad insats av särskilt värde för historieintresserade och därmed alltså helt i Stig Ramels anda.