Stig Ramel-pristagare 2014

ANDERS ANDRÉN

 

Juryn har beslutat att priset i år ska tilldelas Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitet.

Anders Andrén har i sin forskning varit huvudsakligen inriktad på medeltidsarkeologi. Han har ägnat sig åt stadsarkeologi, religionsarkeologi och historisk arkeologi i ett globalt perspektiv.

Med idérikedom, stilistisk talang och en förmåga att låta de arkeologiska fynden tala med de historiska källorna, ger Anders Andrén en rikare bild av det han skildrar, vare sig det är medeltida stadsgrundningar i Danmark eller den fornnordiska kosmologins utveckling. Han är professionell akademiker men har också kunnat delge en bredare publik sina forskningsrön, såsom till exempel i boken Det medeltida Gotland.

Kunnigt och stimulerande korsar han traditionella ämnesgränser och placerar därmed kunskapen i större och intresseväckande sammanhang, vilket är just en insats av värde för historieintresserade – och i Stig Ramels anda.
.