Stig Ramel-pristagare 2011

ANDERS BJÖRNSSON

 

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2011 ska tilldelas Anders Björnsson för hans mångåriga, allsidiga och alltid lika engagerade arbete för historieämnets främjande.
Anders Björnssons skriftliga produktion – böcker, essäer, artiklar med mera – är imponerande i sitt omfång och kännetecknas av ett aldrig sviktande krav på noggrannhet, liksom av sina ciselerade formuleringar och tänkvärda slutsatser.

Även i tal har Anders Björnsson varit en Clios förespråkare – i radioföredrag och i framträdanden på olika humanistiska fora där hans intresse för retorik firat stora framgångar.

Han är vidare en av initiativtagarna till De Svenska Historiedagarna, som nu har etablerat sig som viktig del av historiesamtalet för svenskspråkiga vänner av historieämnet, men där han också i uppbyggnadsskedet har stått för viktiga internationella kontakter.

Stig Ramel betydde mycket för Anders Björnsson som uppmuntrande vän – och omvänt: i Anders Björnsson hade Stig Ramel en viktig samtalspartner vid författandet av sina stora historiska biografier.

Det är en mångsidig, europeisk svensk intellektuell som tilldelas 2011 års Stig Ramel-pris.