Stig Ramel-pristagare 2012

RAINER KNAPAS

 

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2012 ska tilldelas Rainer Knapas, fil.lic. och fil.dr h.c., konst- och kulturhistoriker och författare, med ett förflutet vid Museiverket, Helsingfors universitet, Svenska litteratursällskapet och senast Finlands nationalbibliotek) som i sina omfattande forskningsinsatser vägletts av en bred historiesyn och strävat efter att lyfta fram kulturhistorien som ett lika viktigt perspektiv som det politiska och sociala.

Rainer Knapas är en gränsöverskridare i flera bemärkelser. Dels ämnesmässigt: även om de konsthistoriska aspekterna utgör grunden så finns ett stort antal historiska discipliner representerade i hans arbeten. Dels nationsmässigt: grannländerna i öst och väst, och deras betydelse för Finland, lyfts fram i hans skrifter.

Rainer Knapas är också en historiker som alltid bistår sina kolleger, det må gälla illustrering av texter eller att dela med sig av sina djupa kunskaper. Detta har kommit många historiker till del vid författandet av viktiga verk. En av dem var Stig Ramel.
.