Utmärkelsen Årets Historielärare tilldelas en historielärare verksam i gymnasieskola, grundskola kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola, någonstans i Sverige. Prissumman är 25 000 kr. Pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna.

 

På grund av covid-19 har De Svenska Historiedagarna tyvärr inte kunnat genomföras under år 2020, och ingen Årets Historielärare har korats för året. Vi återkommer med information om nominering till Årets Historielärare 2021 längre fram.

 

ÅRETS HISTORIELÄRARE 2019
LEIF CARMHAGEN

Hagagymnasiet i Norrköping

Årets historielärare 2018: Björn Westerström, historielärare vid S:t Petri skola i Malmö.

Årets historielärare 2017: Marcus Karlsson, historielärare vid Katedralskolan i Lund.

Motivering

Leif Carmhagen är historielärare vid Hagagymnasiet i Norrköping.

Leif har en oerhörd förmåga att ge liv åt historiens människor och umbäranden. Genom sin berättarkonst trollbinder han oss elever med allt ifrån de stora skeendena till den lilla människans roll i historiens väv. Han är den mest passionerade och engagerade lärare vi någonsin haft. På ett smittsamt sätt får han oss att vilja lära oss mer och fördjupa oss i historia. Leif är med oss elever mitt i historien – i arkiven, i kyrkorna och på gårdarna.

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna anser därför att Leif Carmhagen är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets historielärare 2019. Med utmärkelsen följer ett stipendium på 25 000 kr.

Motivering

Björn Westerström är historielärare vid S:t Petri skola i Malmö.

Björn väcker nyfikenhet och lust till lärande och öppnar dörren till en enorm värld av historia och olika sätt att betrakta vår samtid. Hans undervisning är mångfacetterad och ingen metod för lärande saknas. Björn arbetar aktivt med formativ bedömning och tar sig tiden att lära känna sina elever på djupet. Genom detta anpassar han sina lektioner, så att hans elever på bästa möjliga sätt ska förstå.

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna anser därför att Björn Westerström är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets historielärare 2018. Med utmärkelsen följer ett stipendium på 25 000 kr.

Motivering

Marcus Karlsson är historielärare vid Katedralskolan i Lund där han huvudsakligen undervisar på Historieprogrammet, Sveriges enda spetsutbildning i historia. Marcus har ett brinnande intresse för historia och strävar ständigt efter att aktivera eleverna och hålla dialogen öppen mellan elever och lärare. Marcus lärargärning präglas av stor samarbetsvilja, och hans öppna och generösa attityd mot kollegorna sprider energi och inspiration på skolan. Katedralskolan har under Marcus ledning utvecklat två historiska appar.

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna anser därför att Marcus Karlsson är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets historielärare 2017. Med utmärkelsen följer ett stipendium på 25 000 kr.