Årets historielärare tilldelas en historielärare verksam i gymnasieskola, grundskola kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola, någonstans i Sverige. Prissumman är 25 000 kr. Pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna.

På grund av covid-19 kommer tyvärr inte De Svenska Historiedagarna att genomföras i år. Vi återkommer med information om nominering till Årets Historielärare 2021 längre fram.

 
 


 
 

 

 
 
Leif Carmhagen
 
Årets Historielärare 2019
Leif Carmhagen
Hagagymnasiet, Norrköping
 
Björn Westerström
 
Årets Historielärare 2018
Björn Westerström
S:t Petri skola, Malmö
 
Marcus Karlsson
 
Årets Historielärare 2017
Marcus Karlsson
Katedralskolan, Lund
 
Agneta Blücher
 
Årets Historielärare 2016
Agneta Blücher
Gymnasium Wargentin, Östersund
 
Anders MacGregor-Thunell
 
Årets Historielärare 2015
Anders MacGregor-Thunell
Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
 
Frida Hammarbäck
 
Årets Historielärare 2014
Frida Hammarbäck
Folkungaskolan, Linköping
 
Martin Martinez y Riqué
 
Årets Historielärare 2013
Martin Martinez y Riqué
Vipan, Lund
 
Elisabeth Taube
 
Årets Historielärare 2012
Elisabeth Taube
Vasaskolan, Gävle
 
Hans Romare
 
Årets Historielärare 2011
Hans Romare
Vuxenutbildningen
i Haninge kommun
 
Olle Larsson
 
Årets Historielärare 2010
Olle Larsson
Katedralskolan i Växjö