Priset Årets historielärare 2017 tilldelas en historielärare i gymnasieskolan eller komvux, någonstans i Sverige. Prissumman är 25.000 kr. Pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna fredagen den 6 - söndagen den 8 oktober 2017 i Borås.

Lärare, elever, skolledare och föräldrar kan nominera pristagare. Nomineringen görs på denna nomineringsblankett som ska vara De Svenska Historiedagarna tillhanda senast fredagen den 1 september 2017. Samtidigt med nomineringen inskickas en motivering på max 500 ord varför just den som nomineras bör utses till Årets historielärare 2017.

Av motiveringen till nomineringen ska framgå:
• att den nominerade är en verksam historielärare vid gymnasie- eller komvuxskola i Sverige;
• att den nominerade aktivt har stärkt historieämnet på sin skola och i kommunen samt bidragit till ett ökat intresse för historia;
• vilket arbetssätt eller vilken pedagogisk metod som den nominerade arbetar med.

De Svenska Historiedagarna uppskattar historielärare som aktivt arbetar med källkritik och som har balans i användningen av olika slags läromedel.

Juryn består av:
Sten Westerberg, vice ordförande DSH, f.d. statssekreterare
Lena Milton, styrelseledamot DSH, redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon
Hans Albin Larsson, styrelseledamot DSH, professor i historia och utbildningsvetenskap
Hans Almgren, styrelseledamot DSH, f.d. lektor i historia

Priset utdelas vid De Svenska Historiedagarna fredagen den 6 oktober i Borås. Pristagaren meddelas personligen via brev och e-post i början av september månad. 
 

 

 
 
Agneta Blücher
 
Årets Historielärare 2016
Agneta Blücher
Gymnasium Wargentin, Östersund
 
Anders MacGregor-Thunell
 
Årets Historielärare 2015
Anders MacGregor-Thunell
Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
 
Frida Hammarbäck
 
Årets Historielärare 2014
Frida Hammarbäck
Folkungaskolan, Linköping
 
Martin Martinez y Riqué
 
Årets Historielärare 2013
Martin Martinez y Riqué
Vipan, Lund
 
Elisabeth Taube
 
Årets Historielärare 2012
Elisabeth Taube
Vasaskolan, Gävle
 
Hans Romare
 
Årets Historielärare 2011
Hans Romare
Vuxenutbildningen
i Haninge kommun