Priset Årets historielärare 2018 tilldelas en historielärare i gymnasieskolan eller komvux, någonstans i Sverige. Prissumman är 25.000 kr. Pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna 5-7 oktober 2018 i Visby.

Lärare, elever, skolledare och föräldrar kan nominera pristagare. Nomineringen görs på denna nomineringsblankett som ska vara De Svenska Historiedagarna tillhanda senast torsdagen den 31 maj 2018. Samtidigt med nomineringen inskickas en motivering på max 500 ord varför just den som nomineras bör utses till Årets historielärare 2018.

Av motiveringen till nomineringen ska framgå:
• att den nominerade är historielärare verksam vid högstadieskola (med historia som huvudämne), gymnasieskolan eller komvux någonstans i Sverige.;
• att den nominerade aktivt har stärkt historieämnet på sin skola och i kommunen samt bidragit till ett ökat intresse för historia;
• vilket arbetssätt eller vilka pedagogiska metoder som den nominerade arbetar med.

De Svenska Historiedagarna uppskattar historielärare som använder formativ bedömning som grund för undervisningen.

Juryn består av:
Åsa Olovsson, vice ordförande DSH, gymnasielärare och forskarstuderande i historia
Lena Milton, styrelseledamot DSH, redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon
Hans Albin Larsson, styrelseledamot DSH, professor i historia och utbildningsvetenskap

Priset utdelas vid De Svenska Historiedagarna fredagen den 5 oktober i Visby. Pristagaren meddelas personligen via brev och e-post senast under augusti månad. 
 

 

 
 
Marcus Karlsson
 
Årets Historielärare 2017
Marcus Karlsson
Katedralskolan, Lund
 
Agneta Blücher
 
Årets Historielärare 2016
Agneta Blücher
Gymnasium Wargentin, Östersund
 
Anders MacGregor-Thunell
 
Årets Historielärare 2015
Anders MacGregor-Thunell
Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
 
Frida Hammarbäck
 
Årets Historielärare 2014
Frida Hammarbäck
Folkungaskolan, Linköping
 
Martin Martinez y Riqué
 
Årets Historielärare 2013
Martin Martinez y Riqué
Vipan, Lund
 
Elisabeth Taube
 
Årets Historielärare 2012
Elisabeth Taube
Vasaskolan, Gävle
 
Hans Romare
 
Årets Historielärare 2011
Hans Romare
Vuxenutbildningen
i Haninge kommun
 
Olle Larsson
 
Årets Historielärare 2010
Olle Larsson
Katedralskolan i Växjö