Björn WesterströmBjörn Westerström är historielärare vid S:t Petri skola i Malmö.

Björn väcker nyfikenhet och lust till lärande och öppnar dörren till en enorm värld av historia och olika sätt att betrakta vår samtid. Hans undervisning är mångfacetterad och ingen metod för lärande saknas. Björn arbetar aktivt med formativ bedömning och tar sig tiden att lära känna sina elever på djupet. Genom detta anpassar han sina lektioner, så att hans elever på bästa möjliga sätt ska förstå.

Styrelsen för De Svenska Historiedagarna anser därför att Björn Westerström är en värdig mottagare av utmärkelsen Årets historielärare 2018. Med utmärkelsen följer ett stipendium på 25 000 kr.

. 
 

 

 
 
Marcus Karlsson
 
Årets Historielärare 2017
Marcus Karlsson
Katedralskolan, Lund
 
Agneta Blücher
 
Årets Historielärare 2016
Agneta Blücher
Gymnasium Wargentin, Östersund
 
Anders MacGregor-Thunell
 
Årets Historielärare 2015
Anders MacGregor-Thunell
Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
 
Frida Hammarbäck
 
Årets Historielärare 2014
Frida Hammarbäck
Folkungaskolan, Linköping
 
Martin Martinez y Riqué
 
Årets Historielärare 2013
Martin Martinez y Riqué
Vipan, Lund
 
Elisabeth Taube
 
Årets Historielärare 2012
Elisabeth Taube
Vasaskolan, Gävle
 
Hans Romare
 
Årets Historielärare 2011
Hans Romare
Vuxenutbildningen
i Haninge kommun
 
Olle Larsson
 
Årets Historielärare 2010
Olle Larsson
Katedralskolan i Växjö