Stig Ramel-pristagare 2009: Nils Erik Villstrand

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2009 ska tilldelas Nils Erik Villstrand.

Stig Ramel-pristagare 2008: Dick Harrison

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2009 ska tilldelas Dick Harrison.

Stig Ramel-pristagare 2007: Karin Johannisson

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2009 ska tilldelas Karin Johannisson.

Stig Ramel-pristagare 2006: Gunnar Wetterberg

Juryn har beslutat att Stig Ramels pris år 2006 ska tilldelas Gunnar Wetterberg.