Information om medlemskap

De Svenska Historiedagarna har idag följande 36 medlemmar:
 

Arkiv Digital AD AB

Axess Publishing AB

Bokförlaget Atlantis

Bokförlaget Natur och Kultur

Bonnier Publications

Carlssons Bokförlag

Centrum för näringslivshistoria

Clio - Den historiska bokklubben

Dialogos Förlag

eddy.se

Forum för levande historia

Föreningen Norden

Gleerups Utbildning AB

Historielärarnas Förening


Historiska Media

Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB

Karolinska Förbundet

Katedralskolan i Lund

Klackenbergs Böcker & Papper

Liber AB

Lärarnas riksförbund

Nordiska Museet

Norstedts Förlag

Pro Memoria

Riddarhuset

Sanoma Utbildning

Santérus Förlag

Statens historiska museer

Sten Westerberg & Co AB

Studentlitteratur

Svensk Presshistorisk Förening

Svenska Historiska Föreningen

Svenska Humanistiska Förbundet

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Sveriges Hembygdsförbund

TAM Arkiv