Information om medlemskap

De Svenska Historiedagarna har idag följande 33 medlemmar:
 

Allt om Historia AB

Arkiv Digital AD AB

Bokförlaget Atlantis

Bokförlaget Natur och Kultur

Carlssons Bokförlag

Centrum för näringslivshistoria

Clio - Den historiska bokklubben

Dialogos Förlag

Forum för levande historia

Föreningen Norden

Gleerups Utbildning AB

Historielärarnas Förening


Historiska Media

Ingenjörsfirman Rolf Insulander AB

Karolinska Förbundet

Klackenbergs Böcker & Papper

Liber AB

Nordiska Museet

Norstedts Förlag

Personhistoriska Samfundet

Riddarhuset

Pro Memoria

Sanoma Utbildning

Santérus Förlag

Statens historiska museer

Sten Westerberg & Co AB

Studentlitteratur

Svensk Presshistorisk Förening

Svenska Historiska Föreningen

Svenska Humanistiska Förbundet

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Sveriges Hembygdsförbund

TAM Arkiv