Årets Historiedagar är över, och vi kan konstatera att de blev framgångsrika! Fler deltagare än på flera år tog sig till Borås, och många uppskattande kommentarer om programmets innehåll nådde arrangörernas öron. Det känns naturligtvis glädjande och uppmuntrande. Mycket positivt är det också att veta att Historiedagarna uppfattas som en viktig resurs för lärarna i fråga om kunskapsutveckling och ämnesutbildning. Fortbildning återkom som diskussionsämne under den gångna helgen, såväl i panelsamtalet med gymnasieminister Anna Ekström och i vissa sessioner som under diskussioner vid kaffeborden.

Historiedagarnas huvudsyfte är och ska vara att arrangera en mötesplats för alla inom verksamheter eller med intresse som rör historia, men det är givetvis en extra fördel om programutbudet kan bidra till lärarkårens fortbildning. Föreningen kommer att göra sitt bästa för att fortsätta vara en sådan tillgång.

Snart inleds förberedelserna inför nästa  års Historiedagar, så bocka redan nu för helgen 5–7 oktober 2018 i almanackan!

Väl mött i Visby!